Запозичення українського походження в американському та канадському варіанті англійської мови

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Філологія

Зміст
Вступ………………………………………………………………………………..3

Розділ I. Запозичення як пласт лексичної системи мови…………………….6
1.1. Види етимологічного аналізу………………………………………………………..6
1.2. Механізм лексико-семантичного запозичення.………………………8
1.3. Умови запозичення…………………………………………………….10
1.4. Види лексико-семантичних запозичень……………………………….11
1.5. Асиміляція запозичень…………………………………………………13

Розділ II. Особливості запозичень українського походження в американському та канадському варіанті англійської мови……………….16
2.1. Форми запозичень українського походження…………………………16
2.2. Класифікація запозичень українського походження…………………21
2.3. Особливості асиміляції українських запозичень……………………..30
2.4. Географічні назви українського походження в топоніміці Канади….36

Висновки……………………………………………………………………………39

Список використаної літератури……………………………………………….42

Вступ
Словниковий склад мови, як відомо, знаходиться в стані постійної зміни. Ця рухливість і мінливість її обумовлена тим, що мова, і в першу чергу її словниковий склад, безпосередньо пов’язаний як з виробничою, так і з будь-якою іншою діяльністю людей. Для того, щоб мова повноцінно могла виконувати свою основну функцію найважливішого засобу спілкування – її словниковий склад повинен швидко реагувати на зміни, що відбуваються у всіх сферах життя та діяльності людей, відображати і фіксувати ці зміни.
Особливо значний вплив на словниковий склад мови мають контакти між носіями різних мов. Ці відносини можуть носити різний характер: військові сутички, напад одного народу на територію іншого із подальшим захопленням цієї території, мирні міграції, відносини по лінії торгівельних або культурних зв’язків. Багатосторонній вплив на словниковий склад мови впродовж досить довгого часу призводить до проникнення певної кількості іншомовних запозичень. Частина з них в залежності від особливостей свого значення та сфер вживання, витримавши перевірку часом, увійшла в стійкий пласт лексичної системи мови.
Словниковий склад сучасної англійської мови є етимологічно змішаним. У процесі свого історичного розвитку до словникового складу англійської мови увійшла велика кількість запозичень різного походження, зокрема і слов’янського. Серед них можна зустріти і запозичення українського походження. Їх чисельність у словниковому складі англійської мови є досить незначною.
У цьому відношенні американський та канадський варіант англійської мови є більш цікавими для нашого дослідження, оскільки словниковий склад цих варіантів англійської мови містить більше запозичень українського походження. Головним чином цей факт спричинений тим, що велика кількість запозичень українського походження була принесена іммігрантами з України. Українська діаспора в Канаді є однією з найчисельніших. Там нараховується приблизно 1 млн. 300. тис. канадських українців. В Сполучених Штатах Америки ця цифра сягає понад 700 тис. В переважній більшості іммігрували бідні селяни, які сподівалися знайти щасливе життя в далекій країні. Перше покоління іммігрантів не мало освіти, так як і коштів для навчання своїх дітей, тому вони ще довго спілкувалися рідною мовою. Вже згодом вона зникає з вжитку, хоча слова, що позначають реалії, пов’язані з їх власною національною культурою і побутом, історією України, сучасною дійсністю, залишаються.
На сучасному етапі у спілкуванні з особами іншого походження іммігранти з України вживають англійську мову, в якій важко знайти будь-які відхилення від звичайного американського чи канадського стандарту. Але користуючись цією мовою в стосунках з членами своєї національної групи, вони досить часто вносять до неї лексичні доповнення з рідної мови.
Запозичення слов’янського походження в англійській мові досліджувалися багатьма лінгвістами, зокрема Амосовою, Секіріним, Мостовим, Смірницьким, Гальпєріним та іншими. Дослідниками вивчалися проблеми різного характеру: шляхи проникнення, процес асиміляції, форми запозичення. Проте питанню запозичень українського походження саме в американському та канадському варіанті англійської мови не було присвячено достатньо уваги. Єдиний дослідник, який займався цією проблемою, є Ю.О. Жлуктенко. Проте його більше цікавила власне мова українських іммігрантів у США та Канаді, а не запозичення українського походження в англійській мові. Отже, проблема запозичень українського походження в американському та канадському варіанті англійської мови залишається на сьогодні актуальною.
Об’єктом дослідження є запозичення як пласт словникового складу мови, а предметом нашої кваліфікаційної роботи є особливості запозичень українського походження в американському та канадському варіанті англійської мови, ступінь їх асиміляції, форми в яких вони були запозичені, їх функція.
Метою цієї кваліфікаційної роботи є дослідити місце і роль запозичень українського походження в американському та канадському варіанті англійської мови.
Мета роботи зумовлює такі завдання:
1) визначити форми запозичень українського походження;
2) визначити ступінь асиміляції запозичень;
3) зробити класифікацію запозичень українського походження;
4) визначити функцію та роль запозичень українського походження.
Під час дослідження проблеми ми користувалися такими методами як етимологічний аналіз, аналіз джерел літератури.
Наша кваліфікаційна робота поповнить теоретичну базу етимології. Наукова новизна полягає в тому, що ми дослідили коло проблем, пов’язаних із видами, асиміляцією, класифікацією запозичень українського походження, які є недостатньо дослідженими в сучасній лексикології. Наша робота може бути практично використана студентами філологами при вивченні курсу лексикології, зокрема етимології англійської мови, та при читанні та аналізі літературних творів, що містять велику кількість запозичень.
Характер проблеми і поставлення завдань передбачає структуру роботи, яка складається зі вступу, де ми обґрунтували актуальність проблеми, поставили мету та завдання роботи, двох розділів, висновків та списку використаної літератури. У першому розділі ми розглядаємо теоретичні аспекти проблеми, другий присвячено особливостям запозичень українського походження в американському та канадському варіанті англійської мови. У висновках підводяться підсумки і результати дослідження.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Запозичення українського походження в американському та канадському варіанті англійської мови
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь