Невербальні засоби спілкування

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Філологія

ЗМІСТ
Вступ……………………………………………………………………………………………………..3
Розділ 1 Характеристика засобів невербальної комунікації……………………..6
1.1 Кінесичні особливості невербального спілкування……………………………..8
1.2 Проксемічні особливості невербального спілкування……………………….22
Розділ 2 Розвиток невербальної комунікативної компетенції……………..32
2.1 Актуальність та принципи навчання невербальної комунікації……….32
2.2 Шляхи подолання типових проблем у процесі невербальної комунікації……………………………………………………………………..35
2.3 Комплекс вправ для навчання розумінню і застосуванню невербальних засобів комунікації…………………………………………………………….38
Загальні висновки………………………………………………………………60
Список використаних джерел……………………………………………………………………65

ВСТУП
У всі часи в процесі спілкування і взаєморозуміння людей важливу роль віддають так званому „невербальному спілкуванню” – мові жестів і рухів тіла.
Ми дуже часто звертаємось до цього способу передачі інформації, спілкуючись із друзями, родичами, діловими партнерами, колегами і з тими, з ким лиш на мить зустрічаємось в нашому буденному житті. Воно багато в чому створює як реакцію на оточуючих, так і ставлення до нас. Варто лише свідомо віднестись до цих безмовних сигналів, які ми одночасно і подаємо, і приймаємо, як ми відразу ж відкриваємо для себе можливість більш ефективного і дієвого їх використання.
До цього часу ведуться суперечки про те, в якій мірі здібність до мови жестів є природженою, як швидко вона розвивається в той період, коли людина вчиться говорити, і яку роль в її розвитку відіграє наслідування оточуючих. Найсучасніші уявлення дозволяють думати, що здібність читати чужі думки властива всім людям. Простіше кажучи, найрізноманітніші зовнішні ознаки, такі як вираз обличчя чи напрямок погляду, допомагають нам здогадуватися про почуття інших людей і про їх наміри щодо вас.
Психологами встановлено, що в процесі взаємодії людей від 60 до 80% комунікацій здійснюється за рахунок невербальних засобів і лише 20 – 40% інформації передається за допомогою вербальних. Ці дані змушують нас замислитись над значенням невербального спілкування для взаємо порозуміння людей, звернути особливу увагу на значення жестів і міміки людини, а також породжують бажання оволодіти мистецтвом тлумачення цієї особливої мови, якою ми всі розмовляємо, навіть не усвідомлюючи цього.
З тих пір як вперше зацікавились невербальною комунікацією, було виявлено безліч вражаючих речей. Те, що дивує найбільше – це те, що зовсім незначна кількість слів, які є важливими при спілкуванні один з одним, при порівнянні з величезною кількістю сигналів, які передаються з допомогою жестів і пов’язаних з ними символів. Близько дві третіх повідомлень, що отримує будь-який учасник бесіди, надходить по невербальних каналах зв’язку.
Особливістю невербальної мови є те, що її прояв зумовлений імпульсами нашої підсвідомості, і відсутність можливості підробити ці імпульси дозволяє нам довіряти цій мові більше, ніж звичайному, вербальному каналу спілкування.
Успіх будь-якого контакту в значній мірі залежить від уміння встановлювати довірливий контакт зі співрозмовником, а такий контакт залежить не стільки від того, що ви говорите, скільки від того, як ви тримаєтесь. Саме тому особливу увагу слід звертати на поведінку, позу і міміку співрозмовника, а також на те, як він жестикулює.
Розуміння мови міміки та жестів дозволяє більш точно визначити позицію співрозмовника. Читаючи жести, ви здійснюєте зворотну дію, котра грає визначну роль в цілісному процесі ділової взаємодії, а сукупність жестів є важливою складовою такого зв’язку. Ви можете зрозуміти, як сприйнято те, що ви говорите, — зі схваленням чи вороже, розкутий співрозмовник чи ні, зайнятий самоконтролем чи нудьгує… Іншими словами, така безслівна мова може попередити вас про те, чи слід змінити свою поведінку чи зробити щось інше, щоб досягти потрібного результату.
Актуальність даної роботи є очевидною, беручи до уваги незгасаючий інтерес до засобів невербального спілкування як у науковців, так і у широкого кола читачів. Крім того на фоні все більшого ажіотажу навколо тлумачення та використання отриманої інформації стосовно невербальної комунікації, виникає потреба у глибшому дослідженні даної теми та систематизації отриманих даних.
Предметом дослідження є невербальні засоби комунікації.
Об’єктом дослідження є характерні риси невербального спілкування, зокрема розвиток невербальної комунікативної компетенції.
Мета: дослідити особливості невербальної комунікації.
Завдання, які ставились при написанні курсової роботи:
1. опрацювати критичні джерела;
2. дослідити характерні риси невербального способу передачі інформації;
3. детальніше розглянути кінесичні та проксемічні особливості невербальної комунікації;
4. дослідити національну специфіку мови жестів;
5. систематизувати результати досліджень.
Методи: компаративний, культурно-історичний, аналіз та систематизація.
Новизна дослідження полягає у спробі більш детального та глибокого аналізу специфіки невербальних засобів комунікації, зокрема жестів, систематизації отриманих даних, нерідко суперечливих за змістом.
Практична цінність дослідження: інформація, подана у даній курсовій роботі, може використовуватись у навчальному процесі при вивченні каналів передачі даних та для подальшого аналізу характерних особливостей невербальної комунікації та національної специфіки мови жестів.
Структура курсової роботи зумовлена логікою побудови наукового дослідження, що випливає з об’єкта, предмета, поставленої мети та основних завдань. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.
У вступі обґрунтовується актуальність курсової роботи, виділяється об’єкт і визначається предмет роботи, формулюється мета, що деталізується в завданнях, вказуються використані в роботі методи, розкривається практичне значення дослідження, подається структура курсової роботи.
У першому розділі розглядається характеристика засобів невербальної комунікації.
У другому розділі описується розвиток невербальної комунікативної компетенції.
У висновках підсумовується викладений теоретичний матеріал.
Список використаних джерел і літератури нараховує 30 позицій, з них 4 джерела з мережі Інтернет.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Невербальні засоби спілкування
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь