Спортивна термінологія баскетболу на основі Національної Баскетбольної Асоціації

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Філологія

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ СПОРТУ 6
1.1 Поняття терміну та особливості його дефініції 6
1.2 Структура терміну як його специфічна риса 11
1.3 Наукові підходи до групування термінів 14

РОЗДІЛ 2. СПОРТИВНІ ТЕРМІНИ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ НА ПРИКЛАДІ ОНЛАЙН ЖУРНАЛУ SLAMONLINE.COM 20
2.1 Поняття та особливості вживання спортивної термінології 20
2.2 Особливості вживання термінології баскетболу НБА на прикладі онлайн журналу «Slamonline.com» 22

ВИСНОВКИ 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30
ДОДАТКИ 33

ВСТУП

Спортивні огляди, інтерв’ю, репортажі та доповіді – всі вони відносяться до певного типу дискурсу, що функціонує у мовленні. Розглядаючи спорт саме як суспільне явище, як надбання людства, зазначимо, що саме завдячуючи мові проходить певний діалог між основними дійовими особами в певному виді спорту. В той же час, опосередкований слухач або читач має можливість отримати певну інформацію навіть тоді, коли сам знаходиться далеко від місця спортивної події як в просторовому, так і в часовому плані. Розглядаючи роботу спортивного журналіста, оглядача або коментатора варто підкреслити її провідну роль в передачі інформації про певне спортивне дійство.
Мова спорту, як і мова будь-якої вузько специфічної діяльності людини, являється неповторною системою знаків, що використовується саме для діалогу між читачем або слухачем і подією. В разі, якщо оглядач не побудує правильно речення, не добере правильні терміни чи термінологічні словосполучення, не використає сленгізм, відповідний ситуації, виявиться неможливим правильно та без втрат передати кінцевому споживачу спортивну інформацію.
Актуальність дослідження. Питання дослідження тексту, зокрема, повідомлень та термінів спортивної тематики, досліджено науковцями не в повній мірі. Лінгвісти та філологи завжди знали про існування зв’язку між мовою та певними явищами в суспільстві, проте ґрунтовних досліджень такого зв’язку майже не проводили.
Проблему спортивної термінології спорту і, баскетболу зокрема, досліджували такі вчені, як Арнольд І.В., Білецький А.О., Виноградов В.В., Іванченко Р.Г., Кухаренко В.А., Панько Т.І., Мороховський О.М., Філіппов К. О. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Мета дослідження полягає в характеристиці спортивної термінології баскетболу на основі Національної Баскетбольної Асоціації. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати поняття терміну та особливості його дефініції;
2. Узагальнити інформацію про структуру терміну як його специфічної риси;
3. Дослідити наукові підходи до групування термінів;
4. Визначити поняття та особливості вживання спортивної термінології;
5. Проаналізувати особливості вживання термінології баскетболу НБА на прикладі онлайн журналу «Slamonline.com»;
6. Згрупувати терміни, що належать до тематики баскетбольних ігор, в тематичні підгрупи.
Об’єктом дослідження виступають спортивні інтерв’ю, репортажі та огляди баскетбольних ігор.
Предметом дослідження є особливості вживання термінології баскетболу в спортивних оглядах, інтерв’ю та репортажах.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3. Логіко-семантичний метод сприяв визначенню понять за допомогою аналізу їх ознак, відношень між мовними висловами та дійсністю, саме цей метод допоміг визначенню понятійного апарату, що застосовується у дослідженні.
4. Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
5. Метод вибірки та лексико-семантичного аналізу для групування термінів в підгрупи.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про спортивну термінологію баскетболу на основі Національної Баскетбольної Асоціації. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Спортивна термінологія баскетболу на основі Національної Баскетбольної Асоціації
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь