Терміносистема напрямків музичного мистецтва у складі лексики сучасної англійської мови

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Філологія

ЗМІСТ

ВСТУП 2
РОЗДІЛ 1 ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ТА ТЕРМІНОСИСТЕМА «МУЗИКА»
1.1. Теорія лексико-семантичного поля у дослідженнях мовознавців
1.2. Терміносистема як спеціалізоване лексико-семантичне поле та сфери існування термінології
1.3. Виникнення терміносистеми «музика» та її зв’язок з терміносистемами інших видів мистецтва
РОЗДІЛ 2 ТЛУМАЧЕННЯ ТЕРМІНОСИСТЕМИ «МУЗИКА» В СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ СЛОВНИКАХ
2.1. Фіксація лексики музичного мистецтва у словниках різних типів
2.2. Особливості тлумачення музичних термінів в словниках
РОЗДІЛ 3 ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ МУЗИЧНИХ ТЕРМІНІВ В ПУБЛІСТИЧНИХ ВИДАННЯХ
3.1. Характеристика музичних термінів за структурою та особливості їхнього вживання в англомовних музичних журналах
3.2. Вживання термінів за походженням у публіцистиці музичного спрямування
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

ВСТУП
У зв’язку з появою нових музичних стилів, все рідше почали використовуватися терміни. Це дає нам можливість проаналізувати тексти публіцистичного стилю, а саме музичні статті, присвячені різним жанрам музики, а також звернути увагу на музичну терміносистему напрямків музичног мистецтва крізь призму лексики сучасної англійської мови.
Сприйняття тексту з музичними термінами змінюється залежно від читача. Терміни найчастіше вживаються у професійно спрямованій літературі для підкреслення значущості інформації. В той час при описі сучасніших музичних стилів, терміни зазвичай зустрічаються рідше, аби полегшити сприйняття тексту. Велика кількість термінів напрямків музичного мистецтва з’явилася протягом останніх десятиліть і не є достатньо дослідженою сферою.
У контексті лінгвістичної парадигми розбір текстів публіцистичної спрямованості допомагає визначити мовні особливості та преференції читача. Розбір термінів дозволяє розібрати деталізовано та поетапно мовні пласти, визначити їхній взаємозв’язок у межах цілісної семантичної структури, якою вважатимемо текст. Аналіз словників музичного спрямування дозвалить простежити наскільки оновленими є музичні джерела стосовно напрямків музики.
У даній науковій роботі було проаналізовано 7 статтей американських та британських видань, присвячених різноманітним стилям музики. Саме завдяки акцентуванню уваги на різних стилях, ми змогли визначити важливість вживання термінів у сучасних публіцистичних текстах. Також було проаналізовано 4 онлайн-словники музики та 3 паперових видання задля виявлення та аналізу термінів на позначення напрямків музичного мистецтва.
Актуальність теми наукової роботи полягає в тому, що ця тема є малодослідженою і потребує подальшого вивчення. Враховуючи вищесказані аспекти, варто зазначити, що терміносистема музики була проаналізована лише як об’єкт зіставних досліджень. До уваги бралися французька, англійська, російська та українська мова. В той час, як ми аналізуємо особливості вживання термінів суто англійської мови. Більше того, напрямки музичного мистецтва постійно оновлюються і саме завдяки цьому дослідженню нам вдасться прослідкувати наявні зміни та вказати на недоліки музичних словників.
Джерельна база. Термінологію музичного мистецтва всебічно вивчали українські та російські вчені Л.Д. Джапарідзе, С.І. Завражнова, Ю.А. Завгороднев, С.І. Лубенська – на матеріалі англійської мови; Е.В. Аркадьєва, І.Н. Воробйова, Ж.А. Назарова, І.М. Саєвич – російської мови; З. Булик, С. Булик-Верхола, О. Горбач, М. Шекера, В. Ярмак, Н. Сологуб – української мови.
Мета наукової роботи полягає у виявленні та аналізі музичних термінів американських та британських видань, а також аналізі термінів напрямів музичного мистецтва у англійських словниках.
Завдання курсової роботи обумовлені її метою:
● Виявити та описати особливості вживання термінів за структурою;
● Здійснити аналіз музичних термінів за походженням;
● Прослідкувати зв’язок терміносистеми музики з терміносистемами інших видів мистецтва.
● Описати структуру музичних словників.
● Проаналізувати терміни напрямів музичного мистецтва у поданих словниках.
Об’єктом дослідження є музичні терміни сучасної англійської мови та терміни напрямів музичного мистецтва.
Предметом є аналіз вживання музичних термінів у складі лексики сучасної англійської мови.
Методи дослідження. При опрацюванні вихідної інформації були використані методи лексико-семантичного аналізу, класифікації, систематизації, порівняння.
Теоретична та практична цінність наукової роботи полягає в тому, що в дослідженні комплексно проаналізовано дві класифікації музичних термінів, а також проаналізована терміносистема напрямків музчиного мистецтва. Практична цінність полягає у набутті автором наукової роботи прикладних навичок і вмінь з семантичного аналізу термінів у текстах публіцистичного стилю.
Структура роботи обумовлена логікою розгляду теми і складається із вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.
У вступі обґрунтовується актуальність теми, подається джерельна база, визначається мета, завдання, предмет та об’єкт дослідження, методи, окреслюється теоретична та практична цінність курсової роботи. У теоретичному розділі подано матеріал щодо вивчення лексико-семантичного поля та терміносистеми, а також прослідковано залежність між двома мовними системами. У практичному розділі здійснено семантичний аналіз термінів у публіцистичних текстах, а також аналіз терміносистеми напрямків музичного мистецтва. Таблиці є доповненням до здійсненого аналізу, наочно демонструють зібрані дані. Висновки узагальнюють досягнуті результати дослідження.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Терміносистема напрямків музичного мистецтва у складі лексики сучасної англійської мови
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь