Права людини і релігійна свобода з позицій східного християн

60 грн.

Скачати курсову роботу

Купити в 1 клік
Додати в бажання
Додати в порівняння
Категорія:Філософія

Зміст

Вступ ………………………………………………………………………. 3
Розділ 1.
1.1 Право і релігія ………………………………………………… 6
1.2 Релігійні права, визначення поняття та з’ясування змісту
відповідно до національного законодавства і міжнародно-
правових актів ………………………………………………….
Розділ 2.
2.1 Форми взаємодії норм права і релігії …………………………..
2.2 Співвідношення норм права і релігії …………………………
2.3 Межі здійснення релігійних прав. Взаємовідносини держави
і церкви ………………………………………………………………….
2.4 Юридичні гарантії реалізації релігійних прав ..…………….
Розділ 3.
3.1 Релігійна свобода і релігійні права в контексті відносин між
державою і церквою ……………………………………..…….
3.2 Права і релігійні норми в РФ …..……………………………..
3.3 Релігійні права дитини: теоретичні і практичні аспекти ……
Висновки …………………………………………………………………..
Список використаної літератури …………………………………………

Вступ
Наявність взаємозв’язку між релігією і політикою очевидна. Релігія ніколи не зводилася лише до віри в Бога і в потойбічне життя, до здійснення релігійних обрядів. Саме соціальні учення дозволяли монотеїстським релігіям оволодівати масами і тим самим впливати на розстановку сил в суспільстві. Релігія по-своєму пояснює реально існуючий світ і регулює не уявні, а реальні відносини між людьми. Без релігійної інтерпретації чисто земних відносин між людьми релігія не змогла б виконувати складні соціальні функції, у тому числі і інтегруючу, втратила б свою привабливість, перестала б існувати. Самі причини виникнення нових релігійних рухів, як правило, носили соціально-політичний характер. Такі рухи з’являлися у відповідь на назрілі потреби суспільного життя. Фактично кожна новоутворена релігійна секта виступає як соціально-політичний осередок, а система її переконань – це нова соціально-політична доктрина, що з’являється в релігійній формі. Така, по суті, історія виникнення християнства, ісламу, буддизму, інших релігій.
Якісно новим етапом в посиленні суспільно-політичної ролі релігії стало виникнення церкви – релігійної організації, яка виступає як засіб впорядкування відносин усередині релігійного об’єднання і його зв’язків зі світськими общинами і організаціями. Відмітимо, що церква як організація характеризується всіма основними атрибутами, властивими соціальному інституту. Її елементами є: загальне віровчення (ідеологія), релігійна діяльність (культова і позакультова), церковна структура (система управління життям, діяльністю, поведінкою віруючих). У церкві діє певна система регулятивних норм і правил (релігійна мораль, кононічне право і ін.).
У міру розвитку церкви посилювалися і її політичні функції. Поступово влада церкви частково набула політичного характеру, оскільки вона почала претендувати на роль вищого авторитету в зміцненні не тільки сім’ї, але і суспільної моралі, в дотриманні норм і правил, в яких зацікавлено все суспільство. Церква почала відігравати величезну роль і в зміцненні авторитету державної влади. Багато авторів, аналізуючи нинішню діяльність церкви, розглядають її як один з впливових компонентів політичної системи суспільства. Здійснюючи цю діяльність, церква виходить з того, що людям потрібні не тільки духовність і віра, але і релігійне обгрунтування їх прагнення до нормального задоволення суто земних потреб.
Виконання вказаних суспільних функцій, як відомо, неможливе без відповідної ідеології. Тому в діяльності будь-якої церкви, особливо це характерно для католицизму, значне місце відводиться розробці її соціально-політичної доктрини. При цьому релігійні ідеологи спираються на священні книги і учення отців церкви. Соціальне учення кожної церкви по-своєму формулює кінцеву “земну” мету для мільйонів віруючих, рух до якої стає сенсом їх повсякденного життя. Тим самим обумовлюється участь віруючих у всіх сферах життя світського суспільства, у тому числі і у сфері політики.
Актуальність даної тематики полягає в більш чіткому дослідженні проблеми поєднання норм права і релігії в східному християнстві.
Мета курсової роботи полягає в тому, щоб прослідкувати наявність впливу норм права на релігію і навпаки в православ’ї; дослідженні взаємозв’язку між станом забезпечення релігійної свободи і релігійних прав громадян та характером і особливостями відносин між державою і церквою.
У відповідності до мети визначено такі завдання:
– вивчення стану реалізації релігійних прав на різних етапах розвитку людства;
– зрозуміти природу відносин між такими суспільними інститутами, як держава і церква;
– вивчення особливостей українського історичного досвіду у сфері державно-церковних відносин.
Об’єктом дослідження.
Предметом дослідження виступають особливості.
Методи дослідження. У дослідницькій роботі використано загальні методи гуманітарних досліджень, а саме порівняльно – історичний, аналізу, синтезу та узагальнення. У нашому досліджені ми керувалися принципами, які притаманні сучасному релігієзнавстві, зокрема позаконфесійності, об’єктивності, історизму, толерантності, світоглядного плюралізму.
При написанні даної праці ми зверталися до різноманітних джерел інформації. В контексті проблем наукової галузі державного управління дана проблема розглядалася в роботах В.Бондаренка [12]. Філософські, політологічні і релігієзнавчі особливості досліджуваної проблеми висвітлювались у роботах М.Бабія, С.Бублика, О.Бучми, М.Зоновича, В.Клімова. Проблемам функціонування і розвитку системних суспільно-релігійних відносин, розв’язання яких визначає стратегію гуманітарної політики і демократичних реформ в Україні, присвячене велике дослідження С.Здіорука [8]. Узагальнені новітні дані з досліджуваної проблеми містить десятитомне видання “Історія релігії в Україні” провідних вітчизняних учених А.Колодного (голова редколегії), В.Кременя, П.Яроцького та інших [11].
Структура курсової роботи побудована у відповідності до поставленої мети і обраних завдань і складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.

2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файла, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.

3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів. В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Права людини і релігійна свобода з позицій східного християн”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

2 × 4 =

грн.
© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
payment
Кнопка звʼязку
Замовити дзвінок
Повідомлення успішно відправлено
Ми перетелефонуємо вам найближчим часом.