Праксеологічні виміри протестантизму в незалежній Україні

60 грн.

Скачати курсову роботу

Купити в 1 клік
Додати в бажання
Додати в порівняння
Категорія:Філософія

ЗМІСТ

ВCТУП…………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ПРАКСЕОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ…..6
1.1. Науковий підхід………………………………………………….…..6
1.2. Богосовська позиція………………………………………………….9
1.3. Джерельна база……………………………………………………..15
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ ПРОТЕСТАНТИЗМУ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ……………………………………………………17
2.1.Динаміка розвитку релігійної мережі протестантизму………….17
2.2.Соціальне обличчя українського протестанта…………………..28
РОЗДІЛ 3. ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПРОТЕСТАНТА…………………………………………37
3.1.Особливості інтелектуальної діяльності українських протестантів…………………………………………………………37
3.2.Культова діяльність…………………………………………………40
3.3.Соціальна робота……………………………………………………44
3.4.Релігійне виправдання підприємницької діяльності…………….47
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..51
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ………………54
ДОДАТКИ……………………………………………………………………….59
Додаток А……………………………………………………………….59
Додаток Б……………………………………………………………….60
Додаток В……………………………………………………………….61
Додаток Г……………………………………………………………….62
Додаток Д……………………………………………………………….63
Додаток Е……………………………………………………………….63

ВСТУП

Актуальність дослідження. Сьогодні в Україні протестантизм є одним з найбільш зростаючих напрямів християнства. Пояснення процесів, які відбуваються в ньому, а також більш-менш достовірне прогнозування тенденцій його розвитку, неможливе без чіткого знання історії існування цього релігійного феномену в нашій державі.
У сучасній Україні відбувається активізація й актуалізація діяльності, модернізація віровчення протестантських церков. Тому щоб простежити закономірності становлення протестантських організацій сьогодні, потрібно звернутися до їх минулого, погляди якого трансформувалися в сучасні ідеї. У руслі зазначеного важлива роль належить вивченню державно-церковних відносин у перші роки незалежної України, оскільки цей період був значною мірою вирішальним для подальшого розвитку протестантських конфесій на її теренах.
Актуальності даному дослідженню надає й безпосереднє епістемологічне завдання: визначення змісту структури та складових діяльності протестантських конфесій, інтерпретація зв’язків між її різними сферами.
Будівництво незалежної демократичної України, досягнення реальної свободи віросповідань спричинили активізацію вивчення державно-церковних відносин вітчизняною історіографією, сприяли новому історичному осмисленню релігійної політики
Мета дослідження: здійснити комплексний релігієзнавчий аналіз становища, діяльності і місця в релігійному русі України протестантських конфесій (1991 – 2008 рр.) з урахуванням її динаміки.
Для досягнення поставленої мети в роботі розв’язуються такі завдання:
• проаналізувати стан наукової розробки досліджуваної проблеми, окреслити основні напрямки й визначити нові підходи до її вивчення;
• виявити наявну джерельну базу дослідження;
• з’ясувати стан протестантських конфесій в Україні в означені роки, визначити особливості їх розвитку та характер взаємодії їхніх основних інституцій;
• охарактеризувати головні аспекти внутрішнього та зовнішнього конфесійного життя віруючих-протестантів;
• розкрити зміст релігійної діяльності протестантських конфесій 1991 – 2008 рр.
• дослідити причини динаміки розвитку релігійної мережі протестантизму в незалежній Україні.
Об’єктом кваліфікаційної роботи є протестантські конфесії баптистів, євангельських християн, адвентистів, християн євангельської віри та харизматів України 1991 – 2008 рр., а також державно-церковні відносини у цей час.
Предметом дослідження стали основні тенденції діяльності названих протестантських організацій на українських землях, їх місце в житті суспільства.
Хронологічні рамки кваліфікаційної роботи охоплюють 1991 – 2008 рр. Визначення межі 1991 рік, пов’язано зі встановленням незалежної України. Хронологічна межа 90-і рр. зумовлена динамічним зростанням протестантських конфесій на теренах України. Проте з метою більш глибокого вивчення особливостей функціонування досліджуваних спільнот у ці роки та з’ясування його впливу на подальший розвиток протестантських конфесій в Україні, автор подеколи вимушений був звертатися до дослідження їх діяльності на українських теренах у кінці XX ст.
Географічні рамки дослідження охоплюють територію України, з 1991 р. – з прийняттям незалежності України до 2008 року.
Методи дослідження. У процесі вивчення проблеми автор керувався передусім такими принципами: об’єктивності, який дозволив спростувати окремі, упереджені та міфологізовані пресою факти про діяльність протестантських організацій в України; системності, що допоміг вивчити протестантський рух як окрему спеціальну категорію із притаманними їй складовими, водночас даючи можливість простежити в єдності елементи взаємовідносин між протестантськими конфесіями; історизму – сприяв дослідженню протестантських конфесій у їх розвитку як складової частини загальнодержавного протестантського руху; світоглядного плюралізму, який дозволив відобразити різноманітні, часто протилежні погляди на ті чи інші аспекти діяльності протестантських. Під час роботи були використані також принципи багатофакторності та всебічності, з допомогою яких розглядалися причини бурхливого зростання кількості протестантських церков у 90-ті рр. та їх подальший розвиток у ХХІ ст.
З метою ґрунтовного осмислення досліджуваних явищ і процесів, аби уникнути тенденційної апологетики, в даній роботі застосовуються й такі загальнонаукові методи: проблемно-хронологічний, порівняльно-історичний, метод систематизації та узагальнення, математичної статистики, періодизації та ін. Дотримання ряду загальних і спеціальних методологічних принципів дозволило комплексно і ґрунтовно розглянути генезис протестантських церков в Україні з 1991 – 2008 рр.
Структура роботи. Бакалаврська складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури (60 найменувань), додатків. У першому розділі автор аналізує різні підходи до визначення поняття «праксеологія» та наявну джерельну базу проблеми. У другому розділі розкривається стан протестантських церков упродовж з 1991 – 2008 рр., а саме: їх організаційна структура та динаміка розвитку релігійної мережі протестантизму в Україні. У третьому розділі розкрито головні аспекти внутрішньої та зовнішньої діяльності протестантських конфесій та її зміна впродовж незалежної України. Повний обсяг кваліфікаційної роботи становить 63 сторінки, із яких основній частині належить 44.

1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.

2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файла, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.

3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів. В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Праксеологічні виміри протестантизму в незалежній Україні”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

one + eight =

грн.
© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
payment
Кнопка звʼязку
Замовити дзвінок
Повідомлення успішно відправлено
Ми перетелефонуємо вам найближчим часом.