Релігійна комунікація через призму ідей Н.Маклюена

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Філософія

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЛІГІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 6
1.1 Церква і соціальна комунікація 6
1.2 Маклюен – канадський теоретик комунікацій 8
РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ПОГЛЯДІВ НА РЕЛІГІЙНУ КОМУНІКАЦІЮ М. МАКЛЮЕНА 11
2.1 Методологічний принцип учення М. Маклюена 11
2.2 Консервативний християнин-анархіст 14
2.3 Погляди Маклюена на комунікацію 17
ВИСНОВКИ 22
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 25

ВСТУП

Актуальність звернення до релігійної комунікації в сучасній “ситуації постмодерну” зумовлена цілою низкою чинників. По-перше, незважаючи на те, що релігія значною мірою все ще являє собою традиційний ареал культури з усталеними типами комунікації та частіш за все розглядається як можливий глухий кут на шляху до міжкультурного діалогу, саме в релігії сьогодні народжуються ті ферменти нового, які слугують імпульсами до переосмислення і перевідкриття сутнісних для релігійного життя та релігійної свідомості відносин. В рамках екуменічного руху виникає зміна комунікативних стратегій – від стратегії подібності до стратегії розрізнення, які отримують позитивний статус. По-друге, важливе значення для сучасної філософії культури має дослідження співвідношення релігії і науки. Тому в руслі цих процесів є актуальним проведення компаративного аналізу цих галузей культури, як парадигмальних комунікативних практик. По-третє, концептуалізація релігійної комунікації дозволяє розкрити її специфіку як “ідеальної моделі”, а також виявити її значення в контексті нових українських та світових реалій. Відстоюється положення, що релігійна комунікація має фундаментальне значення для розуміння комунікативних вимірів культури взагалі. Дослідження комунікативного простору релігії допоможе не тільки оцінити роль християнства в європейській культурі, але побачити саму культуру в ролі комунікативного простору, який містить, як одна з креативних моделей, релігійну комунікацію.
У 1971 Маршалл Маклюен оголосив про новий винахід. Спільно зі своїм племінником, хіміком Росом Холом, Маклюен запатентував формулу з’єднання, що дозволяє видаляти запах сечі з нижньої білизни. Унікальна перевага формули Маклюена (яку він зареєстрував як торгову марку Protex) полягала в тому, що з’єднання дозволяло прибирати запах сечі, залишаючи інші запахи – наприклад, поту. Як пояснив Маклюен, на відчутному і акустичному світі людини безграмотної запах тіла був важливим комунікативним засобом. Коли електронні технології перетворять світ на глобальне село, племінні запахи можуть знову повернутися.
Цей прогноз поки що не збувся, але якщо запах тіла ще не повернувся з тріумфом, то пророк прийшов знову. Маршалл Маклюен народився в 1911 і помер в 1980. До моменту смерті респектабельні учені не сприймали його серйозно, а популярна преса писала про нього як про ексцентричного інтелектуала, чиї дні в медіа-середовищі кінчилися так само швидко, як і почалися. До 1980 трансформація людського життя, прискорена телебаченням, сприймалася як щось, само собою зрозуміле, і питання «куди можуть завести нас електронні ЗМІ?» нікого не цікавило. Але останнім часом розвиток нових ЗМІ – зокрема, Інтернету – приніс нові турботи. Або, якщо приправити це маклюеновською термінологією, – пришестя нових цифрових ЗМІ представило старі технології в новому, різкішому світлі і змусило нас несподівано задуматися про медіа-середовище. У сум’ятті цифрової революції Маклюен знов став потрібним [19].
Проблему релігійної комунікації через призму ідей Н.Маклюена досліджували такі вчені, як Григорян Г. П., Гриценко О. М., Джинчарадзе Н. Г., Землянова Л. М., Зернецька В. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Об’єктом дослідження є культура як комунікативний простір.
Предметом дослідження є комунікативні аспекти релігії через призму ідей Н.Маклюена.
Мета дослідження полягає в характеристиці релігійної комунікації через призму ідей Н.Маклюена. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати зв’язок церкви та соціальної комунікації;
2. Визначити роль Маклюена як канадського теоретика комунікацій;
3. Проаналізувати методологічний принцип учення М. Маклюена;
4. Дати характеристику поглядам Маклюена на комунікацію;
Методологічною основою дослідження є порівняльно-історичний метод, за допомогою якого було виявлено спільне та особливе в різноманітних концепціях комунікативної філософії та створено інструментарій для проведення дослідження. Використовується також феноменологічний підхід, за допомогою якого, зокрема, була побудована типологія релігійної комунікації.
Були використані принципи компаративного аналізу при порівнянні науки та релігії як двох формоутворюючих комунікативних практик культури. Пов’язаний з ним принцип парадигмального підходу допоміг визначити місце, роль та значення комунікації як в релігії, так і в науці. В роботі широко використані сучасні теологічні підходи, які описують динаміку релігійної комунікації.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про релігійну комунікацію через призму ідей Н.Маклюена.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Релігійна комунікація через призму ідей Н.Маклюена
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь