Порівняльний аналіз мовних засобів вираження політичної позиції державних секретарів США (Кондолізи Райс

60 грн.

Скачати курсову роботу

Купити в 1 клік
Додати в бажання
Додати в порівняння
Категорія:Філологія

ВСТУП 3
1. ПОЛІТИЧНА ПРОМОВА ЯК КОМПОНЕНТ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ 7
1.1 Політичний дискурс 7
1.1.1 Походження та визначення терміну „політичний дискурс” 7
1.1.2 Характерні риси політичного дискурсу 9
1.1.3 Взаємозв’язок мови та політики 11
1.1.4 Типи лінгвістичного аналізу політичного дискурсу 12
1.2 Політична промова 14
1.2.1 Поняття політичної промови 14
1.2.2 Класифікація політичних промов 15
1.2.3 Композиційні особливості політичних промов 15
1.3 Використання мовного впливу як засобу маніпуляції в політичному дискурсі 20
1.3.1 Поняття маніпуляції та сугестії 20
1.3.2 Маніпулятивні стратегії у політичному дискурсі 24
2. ЛЕКСИЧНІ ТА СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ В ПРОМОВАХ КОНДОЛІЗИ РАЙС, КОЛІНА ПАУЕЛА ТА ХІЛЛАРІ КЛІНТОН 29
2.1 Використання лексико-синтаксичних прийомів у промовах Кондолізи Райс, Коліна Пауела та Хілларі Клінтон. 30
2.1.1 Прийом перерахування (перечислення). 31
2.1.2 Прийом інтимізації 38
2.1.3 Використання контрапунктних фраз 42
2.1.4 Вживання повторів 45
2.2 Стилістичні засоби у промовах Кондолізи Райс, Коліна Пауела та Хілларі Клінтон 56
2.2.1 Метафора 56
2.2.2 Евфемізми 71
ВИСНОВКИ 74
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 77
ДОДАТКИ 84

ВСТУП
Політика як суспільне явище передбачає вплив на масову свідомість. Щоб досягнути своєї мети, політики намагаються вербально впливати на аудиторію, не дивлячись на те, що кожна людина має священне право на вибір своєї громадської позиції. Аудиторія мимоволі погоджується чи не погоджується з тим, що говориться з трибуни, а отже політичний діалог відбувається незалежно від слухача.
Розглядаючи вплив політики на громадську свідомість як один з найбільших серед впливів інших суспільних явищ, ми розглядаємо текст політичної промови як інструмент можливих маніпуляцій суспільною свідомістю під час здійснення політичної комунікації. Політична промова як вияв політичного дискурсу – це публічний виступ, який є ефективним засобом для одержання визнання та демонстрації лідерства. Тексти політичних промов мають чітку структуру, смислове навантаження та мету.
Політичним промовам також характерний специфічний підбір лексичних та стилістичних одиниць з метою вербального впливу на слухача. До найбільш поширених у політичних промовах лексико-стилістичних засобів належать: метафори, евфемізми, інтернаціональні слова, політичні терміни та професіоналізми. Широко застосовуються й такі лексико-синтаксичні прийоми, як прийом синонімізації, прийом інтимізації, прийом перерахування, прийом використання контрапунктних фраз та вживання повторів. В цілому ж лексика політичних промов є нормативною та відповідає публіцистичному стилю.
Актуальність роботи зумовлена необхідністю дослідження текстів політичного дискурсу з метою виокремлення вербальних засобів впливу, щоб запобігти маніпуляції свідомістю слухачів.
Початок дослідження текстів політичного дискурсу поклали представники кембріджської та оксфордської філософських шкіл у 50-ті рр. XX ст., які здійснили аналіз лінгвістичного контексту суспільної думки. Політичні промови є предметом досліджень багатьох науковців різних дисциплін, зокрема соціології (Борисньов С.В., Федатов Л.Н.), риторики (Мацько Л.І., Сопер П.), теорії комунікації (Почепцов Г.Г.), політології (Ушакова Т.Н., Шехтер С.), психолінгвістики (Залевська А.А.), паралінгвістики (Колшанський Г.В.), лінгвістики (Х. Вілліс) та психології (Т. Сковел).
Метою роботи є з’ясувати політичну позицію державних секретарів США Кондолізи Райс, Коліна Пауела та Хілларі Клінтон через мовні засоби, використані у текстах їх політичних промов.
Досягнення мети передбачає вирішення таких завдань:
• прослідкувати особливості структурної організації політичних промов;
• на основі аналізу текстів політичних промов виявити такі лексико-стилістичні засоби, як метафора та евфемізм, встановити мету їх вживання та можливі наслідки їхнього впливу на свідомість аудиторії;
• дослідити використання наступних лексико-синтаксичних прийомів у текстах промов Кондолізи Райс, Коліна Пауела та Хілларі Клінтон: прийом перерахування, прийом інтимізації, прийом синонімізації, вживання контрапунктних фраз та повторів; встановити мету їх вживання;
• з’ясувати, якою мірою усі вище перелічені засоби здатні впливати на думку слухача.
Об’єктом дослідження є політичне мовлення як механізм вербального впливу на свідомість аудиторії.
Предметом дослідження є лексично-стилістичні засоби у промовах державних секретарів Сполучених Штатів Америки Кондолізи Райс, Коліна Пауела та Хілларі Клінтон.
Головними методами, якими користувались під час дослідження стали наступні теоретичні та практичні методи: а) аналіз наукових джерел з теорії мовного впливу та ораторського мистецтва; б) стилістичний аналіз текстів політичних промов Кондолізи Райс, Коліна Пауела та Хілларі Клінтон; в) порівняльний метод та метод класифікації під час роботи із вибраними для дослідження елементами; г) статистичні методи обробки результатів дослідження лексичних та стилістичних мовних засобів у текстах політичних промов Кондолізи Райс, Коліна Пауела та Хілларі Клінтон; д) метод узагальнення отриманих результатів дослідження.
Практична цінність дослідження зумовлюється можливістю його застосування у якості ілюстративного матеріалу під час вивчення взаємозв’язку мови та політики та впливу окремих лексико-стилістичних одиниць на думку аудиторії.
Новизна дослідження полягає у спробі з’ясування політичної позиції державних секретарів США Кондолізи Райс, Коліна Пауела та Хілларі Клінтон через мовні засоби, використані у їх промовах, розкрити спроби їх вербального впливу на свідомість аудиторії.
Поставлена мета та завдання логічно обумовлюють структуру роботи. Дослідження складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.
У першому розділі розглядаються взаємозв’язок мови та політики, походження та визначення терміну „політичного дискурсу”, типи лінгвістичного аналізу політичного дискурсу, поняття політичної промови, класифікація політичних промов та їх композиційні особливості, поняття маніпуляції та сугестії, маніпуляційні стратегії в політичному дискурсі..
У другому розділі, розглядаючи тексти політичних промов Кондолізи Райс, Коліна Пауела та Хілларі Клінтон, досліджено лексичні та стилістичні засоби, що в них використані, а саме: лексико-синтаксичні прийоми (прийом перерахування, прийом синонімізації, прийом інтимізації та прийом використання контрапунктних фраз та вживання повторів), стилістичні засоби (метафора та евфемізм).
У висновку подаються узагальнення проведеного дослідження.
У списку використаних джерел вказуються джерела, з яких бралася інформація та на які робляться посилання у представленому дослідженні.
Робота містить додатки текстів політичних промов Кондолізи Райс, Коліна Пауела та Хілларі Клінтон, які використовувалися для аналізу.
Дане дослідження було апробоване у ІІ Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції „Пріоритети сучасної філології: теорія і практика”, що відбувалася 26-27 лютого 2009 року при Полтавському державному педагогічному університеті умені В.Г. Короленка, та у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції „Мовна особистість у соціо- та психолінгвістичному аспектах”, що проходила 29 травня 2009 року при Національному університеті „Острозька академія”.

1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.

2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файла, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.

3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів. В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Порівняльний аналіз мовних засобів вираження політичної позиції державних секретарів США (Кондолізи Райс”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

four × one =

грн.
© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
payment
Кнопка звʼязку
Замовити дзвінок
Повідомлення успішно відправлено
Ми перетелефонуємо вам найближчим часом.