Граматичні особливості публіцистичного та газетного стилів канадської періодики

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Філологія

ЗМІСТ
ЗМІСТ 2
ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ВИНИКНЕННЯ, РОЗВИТОК І МІСЦЕ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ТА ГАЗЕТНОГО СТИЛІВ У СТИЛЬОВІЙ СИСТЕМІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 6
1.1 Поняття “стиль”: виникнення та підходи до класифікації. 6
1.2 Місце публіцистичного стилю у системі стилів англійської мови 9
1.3 Газетний стиль англійської мови та його характерні ознаки 11
РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ТА ГАЗЕТНОГО СТИЛІВ КАНАДСЬКИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ НА ГРАМАТИЧНОМУ РІВНІ 15
2.1 Особливості вживання часових форм 15
2.2 Феномен еліпсису у газетних заголовках 18
2.3 Особливості вживання прикметників та їх ступенів порівняння 20
ВИСНОВКИ 22
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 25

ВСТУП
Англійська мова за період свого існування стала поширеною, фактично, на всіх континентах, і її популярність у світі зростає, в тому числі і як предмету дослідження. Особливий інтерес для наукових кіл становлять видозмінені варіанти англійської мови колишніх колоній Великобританії, тобто Сполучених Штатів Америки, Канади, Австралії, Нової Зеландії, та відмінні риси у порівнянні із традиційним британським варіантом. Спочатку британський варіант суттєво відрізнявся від варіантів мови на інших континентах, проте внаслідок бурхливого розвитку друкованої преси, телебачення та радіомовлення варіанти англійської мови стали більш схожими між собою. Навіть незважаючи на це, дотепер збереглися відмінності між варіантами мови кожної колишньої колонії та британським варіантом, що проявляються у найрізноманітніших мовних підсистемах. Найвагоміші зміни стосуються правил написання, вимови та слововживання що є досить широко дослідженими, але, оскільки особливості однієї і тієї самої мови різняться у різних країнах, цілком можливо припустити, що зміни у певній мірі стосуються граматичної системи, особливо у газетному та публіцистичному стилях газет, що особливо піддаються впливу нових мовних тенденцій.
Ця курсова робота полягає в аналізі періодики Канади в контексті граматичних особливостей газетного та публіцистичного стилів.
Актуальність теми дослідження продиктована тим фактом, що мова періодики є індикатором особливостей розвитку мови у тому чи іншому суспільстві. Таким чином, аналіз граматичних особливостей газетного та публіцистичного стилів канадського варіанту англійської мови дасть змогу виокремити спільні та відмінні риси двох мовних варіантів.
При написанні цієї роботи був використаний ряд джерел, зокрема наукових статей, монографій та граматичних довідників. Найголовнішими з них є монографії І. Р. Гальперіна “Очерки по стилистике английского языка” та Stylistics, І. В. Арнольда “Стилистика современного английского языка. Стилистика декодирования”, Л. П. Єфімова та О. А. Ясінецької “Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз”, граматичні довідники Collin’s Cobuild English Grammar, The Oxford English Grammar та інші.
Мета дослідження полягає у тому, щоб зробити аналіз характерних рис публіцистичного та газетного стилів періодичних видань Канади.
Згідно з метою були поставлені такі завдання:
— прослідкувати особливості та частоту вживання дієслівних часових форм у канадській періодиці;
— виявити види еліпсису, що найчастіше використовуються у заголовках;
— проаналізувати особливості вживання прикметників та їх ступенів порівняння;
— співставити виявлені особливості із традиційною британською граматикою.
Для проведення цього дослідження використані зіставний метод (у цьому випадку порівнюються граматичні особливості канадського та англійського варіантів англійської мови) та метод кількісного аналізу для підрахунку поширеності у текстах різноманітних граматичних словоформ та явищ.
Об’єктом дослідження є граматичні особливості текстів канадської періодики.
Предметом дослідження є статті, замітки та короткі повідомлення газет кожної з десяти провінцій Канади.
Робота є структурованою відповідно до мети та завдань, і складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури. У вступі подається коротка характеристика роботи, увага акцентується на основних засадах її написання, висловлюються думки щодо актуальності наукового дослідження, його предмету та об’єкту. У першому розділі розповідається про виникнення, історію розвитку, характерні ознаки публіцистичного та газетного стилів. Другий розділ містить аналіз граматичних особливостей цих стилів у канадських періодичних виданнях та відповідності цих особливостей граматиці британського варіанту англійської мови. У висновку подається підсумок роботи, з акцентом на невеликих узагальнених тезах, що розкривають основний зміст структурних підрозділів і узагальнюють одержані результати. Список літератури налічує 26 джерел. Серед них — книги, друковані статті та Інтернет-джерела українською, російською та англійською мовами.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Граматичні особливості публіцистичного та газетного стилів канадської періодики
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь