Походження юридичної термінології в сучасній англійській мові

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Філологія

ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ І ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ……….5
1.1 Класифікація і способи творення термінів …………………………………………….5
1.2 Семантичний спосіб термінотворення………………………………………….8
1.3 Морфологічний спосіб термінотворення……………………………………..11
1.4 Основні шляхи виникнення багатокомпонентних термінів………………20
1.5 Абревіація ………………………………………………………………………24
1.6 Походження юридичних термінів в англійській мові……………………..25
РОЗДІЛ ІІ ЕТИМОЛОГІЧНІ ТА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВНИЧОЇ ТЕРМІНОМОВИ……………………………………………………30
2.1 Запозичення у юридичну термінологію…………….………………………30
2.2 Лексико-семантичний феномен та етимологія лексики у правових документах…………………………………………………………………………..35
2.3 Компоненти романської етимології у мотиваційних відношеннях девербативів на прикладі юридичної лексики…………………………………….38
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………………………..51
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………………….54

ВСТУП
В зв’язку з особливим статусом англійської мови у сучасному світі, як мови інтернаціональної комунікації та засобу регулювання міжнародних відносин, спостерігається бурхливе вивчення особливостей англійської мови, яке дало поштовх для ґрунтовного та всебічного дослідження проблем англійського термінотворення у ракурсі полісферичності людської діяльності. З широкого кола питань, що цікавлять дослідників-мовознавців на даний час, значна увага приділяється дослідженню етимології юридичних термінів, їх словесному та смисловому наповненню. Вивчення формантних специфік та походження юридичної терміномови стане основною темою нашої кваліфікаційної роботи.
Специфіка термінів юридичної субмови вивчається протягом відносно нетривалого часу і тому на сучасному етапі поступу англійської мови, як мови міжнародних документів, є актуальною темою дослідження вчених-лінгвістів. Лексичне значення, граматичне оформлення термінів лежать в основі наукових досліджень українських (Габриел’ян О. А., Іванишин О. М., Циткіна Ф. А.) та зарубіжних (Антрушина Г. Б., Афанасьєва О. В., Морозова Н. Н., Акодс М. Н., Брунер К.) мовознавців. Питання етимології юридичної термінології лишається відкритим для вивчення в умовах асиміляції неологізмів іншомовного походження на сучасному етапі розвитку англійської мови.
Метою даного наукового дослідження є дати детальну характеристику походження юридичних термінів в сучасній англійській мові, виявити продуктивні джерела запозичень та простежити їх використання у юридичних документах.
Для досягнення даної мети були поставлені наступні завдання:
• Дослідити шляхи формування термінів, викладені у різних теоріях та співставити їх, виділяючи спільні та відмінні риси;
• Розглянути особливості творення полікомпонентних юридичних термінів англійської мови;
• Виділити продуктивні джерела юридичної лексики;
• Проаналізувати сучасні юридичні терміни англійської мови, етимологію та способи їх творення на конкретних прикладах.
Об’єкт даної роботи є юридичні терміни англійської мови.
Предметом дослідження – походження термінів англійської мови на сучасному етапі її розвитку.
Під час написання даної кваліфікаційної роботи було використано наступні методи реалізації поставлених завдань у роботі:
• гіпотетико-дедуктивний (опираючись на теоретичну базу дослідження, застосування отриманих знань на практиці);
• контекстуальний аналіз (використаний для аналізування періодичних видань, юридичних документів у ракурсі правничої термінології);
• стилістичний аналіз (вибірка термінів юридичного спрямування з періодики для їх подальшого дослідження);
• зіставний (зіставлення отриманих результатів для їх подальшої систематизації);
• описово-аналітичний (подання аналізу та опису результатів).
Практичне значення роботи полягає у тому, що дані, отримані в результаті дослідження можуть слугувати теоретичною базою для вивчення термінології англійської мови та для подальшого розгортання дослідження у даній галузі.
Структура роботи. Робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, що становить 56 позицій.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Походження юридичної термінології в сучасній англійській мові
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь