Фразеологізми з нумеральним компонентом в англійській мові

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Філологія

ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. TЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФРАЗЕОЛОГІЇ
1.1. Фразеологічні одиниці та їх класифікація……………………………..6
1.2. Категорія кількості в лінгвістиці…………………………………………17
РОЗДІЛ 2. НУМЕРАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ У СКЛАДІ
ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ
2.1. Походження англійських фразеологізмів, що містять у своєму складі нумеральний компонент…………………………………………..24
2.2. Деякі структурно-семантичні особливості фразеологічних одиниць, що належать до семантичного поля кількості в англійській мові…………………………………………………………………28
2.3. Труднощі при перекладі фразеологізмів з нумеральним компонентом……………………………………………………………………..37
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………………………46
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………………..48

Вступ
Кожна мова багата на образні висловлювання, ідіоми, прислів’я та приказки. Деякі вчені, зокрема, О.І.Смірніцький, вважають, що фразеологічні одиниці є своєрідними прикрасами мови, і що можна чудово говорити тією чи іншою мовою, абсолютно не користуючись у своєму мовленні ідіомами. Проте, якщо така бідність мови припустима на початковій стадії оволодіння мовою, то більш повне її вивчення немислиме без хорошого знання фразеології, яка робить мову яскравою, образною, національно-самобутньою.
Фразеологізми акумулюють соціально-історичну, інтелектуальну та емоційну інформацію конкретно національного характеру та передають народний досвід, оснований на багатовікових спостереженнях. В їх складі часто зустрічаються числівники, а також інші лексичні засоби вираження кількості. В логічній категорії кількості, одній з найбільш загальних та основних категорій мислительної діяльності, відображаються результати пізнання. Мова виступає формою фіксації результатів будь-якого пізнання, в тому числі кількісних відношень. В основі відображальної діяльності людини знаходиться реальний світ в його складних та різноманітних кількісно-якісних репрезентаціях. Поняття та визначення, що містять узагальнені результати пізнання кількісних відношень об’єктивного світу, знаходять специфічне вираження в конкретних мовних одиницях. Так, числа завжди сприймалися людством з повагою і пересторогою, навіть з певним побоюванням. У міфологічній свідомості їх асоціювали з ситуаціями, яким надавали сакрального значення. Число пов’язано зі специфікою сприйняття кількості у повсякденній свідомості, яка поряд з якістю є атрибутом усіх об’єктів реального світу. Як культурний концепт число проектує та відображає особливості мислення різних етносів на певній стадії його розвитку.
Число – це дещо більше, ніж просто цифрове позначення, це – художнє світосприйняття, символізація світу. Число як когнітивна сутність є величезним фрагментом картини світу, закодованим засобами мови. Фразеологія та лексика в складі поля кількості тісно пов’язані між собою і завжди виступають разом при вираженні того чи іншого моменту квантитативної семантики. Але якщо лексичні засоби вираження кількості привернули увагу ряду дослідників (Клименко Н.Л., Польська М.І., Швачко С.А.), то особливості фразеологізмів, співвіднесених з поняттям кількості, не отримали всестороннього розгляду. Це й обумовлює вибір теми даної роботи, її актуальність та значення для лексикології та філологічної науки в цілому. Велику роль при виборі теми відіграла і особиста зацікавленість предметом дослідження.
Теоретична цінність роботи полягає у вивченні фразеологізмів, що містять у своєму складі нумеральний компонент. Результати дослідження можуть бути застосовані при вивченні курсу лексикології, написанні курсових робіт, створенні спецкурсів та проведенні подальших досліджень в галузі фразеології, що й становить його практичну цінність.
Метою даної курсової роботи є дослідження фразеологізмів, що містять квантитативи. Досягнення поставленої мети передбачає ряд завдань:
1) виявити особливості фразеологізмів, що містять в своїй семантиці нумеральний компонент;
2) розглянути категорію числа в лінгвістиці в цілому;
3) визначити адекватні способи перекладу ФО з квантитативами та можливі труднощі, що можуть при цьому виникнути.
При такому підході предметом дослідження стають фразеологізми англійської мови, а об’єктом – безпосередньо фразеологічні одиниці, що містять нумеральний компонент. Теоретичною базою роботи є праці з лексикології, фразеології та перекладознавства таких вчених як Арнольд І.В., Виноградов В.В., Кунін А.В., Кліменко Н.Л., Моренцова А.В., Польська М.І., Швачко С.А. та ін.
Структура курсової роботи будується в логічній послідовності відповідно до поставлених завдань і складається зі вступу, двох розділів, висновку та списку використаної літератури.
У першому розділі викладено загальні теоретичні положення англійської фразеології, зокрема різні погляди на класифікацію ФО, а також розглянуто категорію кількості в лінгвістиці.
Другий розділ присвячений аналізу походження, структурно-семантичних особливостей, труднощів, що виникають при перекладі ФО англійської мови, що містять нумеральний компонент.
У висновках підведено підсумки проведеної роботи.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Фразеологізми з нумеральним компонентом в англійській мові
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь