Основні етапи розвитку протестантизму в Україні (XVI – перша половина XX ст.)

60 грн.

Скачати курсову роботу

Купити в 1 клік
Додати в бажання
Додати в порівняння
Категорія:Філософія

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПРОТЕСТАНТИЗМ ЯК РЕЛІГІЙНА ТЕЧІЯ 8
1.1 Віровчення протестантизму 8
1.2 Класичний протестантизм 13
РОЗДІЛ 2. ПРОТЕСТАНТИЗМ ХХ СТОЛІТТЯ. 18
2.1 Баптизм та Євангелізм 18
2.2 Церква Євангельських християн-баптистів 21
2.3 Особливості п’ятидесятництва 23
2.4 Адвентизм та Єговізм 27
РОЗДІЛ 3. РОЗВИТОК ПРОТЕСТАНТИЗМУ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ЕТАПИ 37
3.1 Лютеранство та його особливості 37
3.2 Кальвінізм як етап розвитку протестантизму 41
ВИСНОВКИ 44
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 47

ВСТУП

Протестантизм (від лат. protestanis – той, хто заперечує, не погоджується) виник в епоху ранніх буржуазних революцій у країнах Західної Європи у XVI ст., коли поширились антифеодальні й антикатолицькі рухи.
Причиною виникнення протестантизму були соціально-економічні та ідеологічні суперечності феодалізму. В надрах феодалізму складалися нові, капіталістичні суспільні відносини. Здійснювалося первісне нагромадження капіталу, зростала торгівля, виникала капіталістична мануфактура. Нові продуктивні сили вступили у суперечність з феодальними суспільними відносинами.
Католицька церква сама була великим феодалом, католицизм панував у всіх сферах духовного життя, церква освячувала феодальні порядки, користувалася необмеженою владою. Всюди, де назрівав протест проти старих порядків, з’являлися папські булли, виникали постаті у темних сутанах, палали вогнища інквізиції. Все це зумовило зростання активності виступів опозиції до католицької церкви, що набула характеру масового суспільного руху з широкою соціальною базою. Князі й королі домагалися політичної незалежності від Риму, промисловці й торговці – вимагали вільного підприємництва, ліквідації різних податків і феодальної роздрібненості, збідніле дворянство та лицарство намагалося звільнити своїх підданих від пограбування церквою й усунути її як свого конкурента, діячі культури і науки прагнули звільнитися від впливу омертвілої церковної догми, селяни та міські низи – позбутися нестерпного гніту всієї суспільної піраміди.
Антифеодальний, антикатолицький рух дістав назву Реформації. Його безпосереднім напрямом було виникнення нової течії у християнстві – протестантизму. Ця течія об’єднала різні напрями християнства, що відокремилися від католицизму. Спочатку протестантизм був представлений лютеранством, кальвінізмом і англіканством. Продуктом пізнішого розвитку протестантизму став баптизм, адвентизм, методизм, євангелізм тощо. Нині протестантизм найбільш поширений у країнах Європи й Америки, в багатьох країнах Азії і Африки. У світі налічується близько 345 млн. його послідовників.
Протестантські напрями різняться один від одного, проте усім їм властиві спільні риси. Головним є створення національної, простої та дешевої церкви. Звідси заперечення ролі церкви як посередника у спасінні, верховенства влади римського папи, а також ролі духовенства і чернецтва як посередника між Богом і людьми, ряду церковних обрядів, постів, пожертвувань, Театралізованого богослужіння, пишних прикрас церкви і багатої одежі священиків. Заперечується віра у догмат про чистилище, відкидається культ ангелів, святих, поклоніння мощам, іконам. Число таїнств скорочено в основному до двох – хрещення і причастя. Богослужіння проводиться національною мовою і складається зазвичай із проповіді, колективної молитви і псалмоспівів. Основою віровчення є Біблія, особливо Новий Завіт. Наголос робиться на особистій глибокій вірі як засобу спасіння душі. Церква визнає зверхність державної влади.
Протестантські течії по-різному реформували католицизм. Глибина перебудови залежала від історичних і соціальних умов країни, в якій складалася нова віра, від характеру віровчення антикатолицького руху, де відбувалася Реформація.
Виступаючи проти католицької церкви як невід’ємного інституту феодалізму, ідеологи протестантизму заперечували її посередницьку роль між людиною і Богом, культову практику, догматичні положення. Свої ж реформи протестанти обґрунтовували «справжнім прочитанням». Біблії, яку вони оголосили єдиним джерелом одкровення, авторитетом у питаннях віри.
Актуальність дослідження. Не дивлячись на те, що протестантизм виник давно, сьогодні нагальність його дослідження очевидна, адже наприкінці XX – на початку XXI ст. українська релігійна палітра зазнала значних трансформацій Її межі та строкатість, обумовлені в основному дробленням православ’я і поступовим зміцненням католицького ареалу, на сучасному етапі корегуються через утвердження та подальше урізноманітнення протестантизму. Особливо це стосується його пізніх відгалужень, що на вітчизняних теренах, як і в цілому на світовій арені, стають дедалі чисельнішими та впливовішими
З падінням тоталітарного режиму та здобуттям Україною державної незалежності, пізньопротестантські течи разом з іншими релігійними осередками опинилися в нових для себе соціокультурних і суспільно-політичних умовах Реакція на них з боку духовних центрів пізнього протестантизму, становить наукову проблему, пов’язану, зокрема, із динамічним зростанням ролі релігійних інституцій у розвитку громадянського суспільства У надрах існуючих протестантських спільнот розпочалася внутрішня перебудова, покликана, з одного боку, адекватно відповісти на нові реали, з другого – підкреслити специфіки кожної з течій, значно знівельовану в радянську добу В протестантському середовищі почали активно витворюватися нові церкви й об’єднання, демонструючи його внутрішню роздрібненість і конфесійне розмаїття Соціально значущою є суспільно-політична активність пізніх протестантів, що посилює необхідність дослідження
Проблему розвитку протестантизму в Україні в XVI – першій половині XX ст. досліджували такі вчені, як Ю.Калінін, Є.Харьковщенко, І.Крівєлєв, Г.Курбатов, Н.Рябушкін, Г.Царегородцев та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Мета дослідження є аналіз основних етапів розвитку протестантизму в Україні в XVI – першій половині XX ст. та визначенні його особливостей. Для досягнення мети передбачається виконання таких дослідницьких завдань:
1. Охарактеризувати протестантизм як релігійну течію;
2. Проаналізувати основні етапи розвитку протестантизму в Україні;
3. Дати характеристику протестантизму ХХ ст.
Об’єктом дослідження є історико-релігійні процеси в Україні в XVI – першій половині XX ст.
Предметом дослідження є розвиток протестантизму в Україні в XVI – першій половині XX ст.
Теоретична цінність роботи полягає в узагальнені знань про розвиток протестантизму в Україні в XVI – першій половині XX ст. та можливості використання їх у навчальній діяльності.
Практична цінність: дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Теоретичний: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
3. Метод ретроспективного аналізу.
4. Метод синтетичного аналізу. Полягає у вивчені сукупності елементів, що утворюють систему.
Стан наукової розробки досліджуваної проблеми. Дослідження, що стосуються розвитку протестантизму в Україні, можна знайти у працях А Москаленка, Є Дулумана, О Кпібанова, А Колодного Москаленко. Відзначаємо системність, поглиблений аналіз, об’єктивність при розгляді релігійних явищ, що було скоріше виключенням у тих умовах. На початку 90-х рр. у вітчизняній історіографи чітко означилося панування ліберальної школи, в межах якої дослідники демонструють прагнення до поміркованості, рівнобіжності в аналізі релігійних процесів та явищ Звертають на себе увагу колективні монографій, видані Відділенням релігієзнавства Інституту філософи HAH України, які характеризують загальноконфесійну ситуацію в країні. З середини 90-х рр. розгорнулося видавництво підручників з релігієзнавства, в яких систематизовані дані про історію, характер і становище в Україні різноманітних християнських конфесій
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел.

1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.

2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файла, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.

3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів. В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Основні етапи розвитку протестантизму в Україні (XVI – перша половина XX ст.)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

6 − 1 =

грн.
© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
payment
Кнопка звʼязку
Замовити дзвінок
Повідомлення успішно відправлено
Ми перетелефонуємо вам найближчим часом.