Лексико-стилістичні особливості написання політичних промов

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Філологія

ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 ОРАТОРСЬКА МОВА ЯК РІЗНОВИД ПУБЛІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ 6
1.1 Суспільно-політична промова – форма сучасної комунікації 6
1.2 Політичні цінності і політичний символізм як основа впливу на свідомість 10
1.3 Маніпулятивні технології у спілкуванні. 13
1.3.1 Ознаки політичної маніпуляції та механізми її реалізації 13
1.3.2 Політична маніпуляція в символічній політиці 17
1.3.3Основні маніпулятивні технології 18
1.3.4. Політична маніпуляція в США………………………………………………………22
1.4 Концепція американської винятковості…………………………………………..25
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1. 28
РОЗДІЛ 2 МОВА ЯК ПОЛІТИЧНА ДІЯ 30
2.1 Символічний аспект політичної мови 30
2.2 Граматичний аспект політичного спілкування 39
2.3 Метафоризація мови в політичних промовах………………………………….43
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2. 48
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 50
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 54
ДОДАТКИ………………………………………………………………………………………………..58

ВСТУП

Питання про існування мовного впливу важко віднести до числа малодосліджених, адже відлік потрібно вести від античних часів і арістотелівської концепції риторики. Традиція вивчення ораторського мистецтва, що має багатовікову історію, значно змінилась в другій половині ХХ ст.: класичний підхід до вивчення ораторських текстів (при якому об’єктом дослідження частіше за все було судове красномовство) був значно розширений за рахунок ідей, отриманих від таких дисциплін як соціологія, психологія, кібернетика та політологія.
Основним стимулом інтенсифікації досліджень в області мовного впливу є прагматичні задачі. В загальному їх можна визначити як проблему оптимізації цього впливу. Актуальність її не потребує спеціальних доказів: адже, навіть, швидкий погляд на книжкові прилавки, де безумовно присутніми є декілька бестселерів по комунікації та мовному впливу на співрозмовника (Д.Карнегі, Є.Берн, Є.Шостром) можуть служити аргументом на користь існування соціального попиту.
Феномен мовного впливу являє собою образне явище, тому опис різноманітних його аспектів припускає експлікацію накреслених власне автором обмежень в проблематиці. Так, в даній роботі буде розглянуто проблеми написання політичних промов, їх особливості та аспекти на основі промов президентів США. Саме мова цих політиків береться для дослідження, тому що їх політичні промови є одними з найяскравіших прикладів впливу на громадськість. Сьогодні політики за допомогою бездоганно складених промов володіють таким інструментом як політична маніпуляція, яка є специфічним видом мовного впливу, ціллю якого є внесення в свідомість під видом об’єктивної інформації несправжнього, але бажаного для тої чи іншої групи, змісту.
Мета дослідження полягає у розумінні правил написання та вживання політичних промов як основа впливу на думку громадськості. Досягнення мети передбачає виконання таких завдань:
1. Проаналізувати проблеми розвитку ораторської мови.
2. Визначити політичні цінності та політичну символіку як основу впливу на свідомість.
3. Розглянути поняття “маніпулятивна технологія” та її використання в політичних промовах.
4. Проаналізувати метафоричну картину політичного світу на основі промов президентів США.
Об’єктом дослідження дипломної роботи є власне політичні промови та їх лексичні і стилістичні особливості.
Предметом написаної роботи виступає власне особливість написання політичних промов.
Актуальність зумовлена необхідністю вивчення відповідних сфер та шляхів написання і вживання публічних промов як необхідної складової політичної діяльності. Словниковий запас мови відображає картину стану мови, а її зростання і розвиток віднаходять своє вираження в лексиці. З одного боку лексика відноситься до дуже стійких елементів мови, до її основного словникового фонду, а з іншого – вона сама є найбільш змінним та рухливим компонентом мови. Адже слова можуть змінювати своє значення в залежності від сфери вживання, адресатів та стилістичного забарвлення висловлюваного. Публічні промови, що використовуються для інформативності та впливу на суспільство людьми, що мають владу, є одними із найважливіших сфер переконання.
Наукова новизна дослідження полягає у вивченні метафоричної картини світу на основі політичних промов президентів США.
Під час написання дипломної роботи були використані роботи наступних авторів: П.Бурдьє в книзі “Соціологія політики” зазначає, що політична мова в умовах опосередкованого спілкування виступає і розвивається як публіцистична. М.Еделман дійшов висновку про зв’язок між стилістичними структурами політичної мови і її цілями та виділив чотири основні види політичної стилістики. У.Пірс в книзі Communication, action, meaning за допомогою теорії “скоординованого управління значенням” показує важливість символіки в промовах.
Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. У вступі зазначено тему, мету, завдання, а також актуальність роботи. В першому розділі викладено теоретичний матеріал стосовно ораторської мови як виду публічного спілкування, а саме суспільно-політичної промови, політичних цінностей, символіки, маніпулятивних технологій, використаних в політичних промовах. Другий розділ відображає суть мови як політичної дії, описує її символічний, граматичний аспекти. Більше того, він є практичним і розкриває власне процес метафоризації політичних промов та виділяє її основні види. У висновках підсумований матеріал всієї роботи. Додатки складаються з промов президентів США, що були використанні для написання практичної частини. Під час написання дипломної роботи було використано п’ятдесят одну позицію літератури, з них дванадцять англійською мовою.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Лексико-стилістичні особливості написання політичних промов
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь