Поняття реклами та її вплив на людину засобами психолінгвістики

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Філологія

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОНЯТТЯ РЕКЛАМИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЛЮДИНУ ЗАСОБАМИ ПСИХОЛІНГВІСТИКИ
1.1. Поняття та класифікація реклами
1.2. Основні види та типи реклами
1.3 Функції реклами
1.4. Реклама як засіб комунікації та її цілі
1.5. Психолінгвістичний вплив на рекламний текст
РОЗДІЛ 2 ВЗАЄМОДІЯ РЕКЛАМИ І СУСПІЛЬСТВА. ПСИХОЛІНГВІСТИКА РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ
2.1. Психологічні характеристики реклами
2.2. Психолінгвістичні методи і механізми реклами
2.3 Вплив реклами на людину
2.4.Психолінгвістика рекламного тексту 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 34

ВСТУП

Реклама є однією із соціально-комунікаційних технологій, яка по праву займає одне з головних місць у засобах комунікації. Перехід від індустріального суспільства до інформаційного супроводжується докорінною зміною соціальних та особистісних пріоритетів та висуває в якості головної – ідею всебічної загальної інтеграції. Відбуваються зміни в таких ланках суспільного життя, як: економічна, культурна, соціальна, політична сфери. В сучасному суспільстві набувають поширення нові ефективні форми соціальної регуляції, які сприяють формуванню нових поглядів та інтересів сучасної людини. І саме такою ефективною формою є реклама, яка здатна впливати на визначення ієрархії культурних і соціальних цінностей людини.
Багато вчених досліджували та давали своє визначення рекламі. Деякі спеціалісти розглядають рекламу як форму комунікації, яка намагається перевести якість товарів чи послуг, а також ідеї на мову потреб і запитів споживача.
Психолінгвістичний аналіз рекламного тексту перш за все мотивуватиметься специфікою створення останнього. Створення рекламного тексту, або копірайтинг, є завершальним етапом тривалого процесу: складанню рекламного тексту передує значна підготовча робота. Рекламодавець має з’ясувати характеристики товару (матеріальний продукт чи послуга, цінність товару, особливості його реалізації тощо); особливості цільової аудиторії (соціальні характеристики покупців, їхні потреби, мотивації тощо); чітко сформулювати мету рекламного звернення; обрати канал передачі рекламної інформації (телевізійна, друкована, зовнішня реклама) та ін. Кожний із цих етапів підготовки безпосередньо визначатиме зміст, структуру та оформлення рекламного тексту.
Відсутність теоретично узагальнених досліджень в області психолінгвістики рекламного тексту в значній мірі обумовила вибір теми, формулювання цілі та завдань даного дослідження..

Тема курсової роботи: «Психолінгвістичні аспекти рекламного тексту».
Актуальність теми: Для психолінгвістичних досліджень останніх десятиріч характерним є зростання інтересу до вивчення текстів масової комунікації, зокрема, текстів реклами. Важко заперечувати той факт, що реклама у наш час активно проникає в мовлення сучасного українця й у певному розумінні впливає на розвиток сучасної української мови. Такий факт не може залишити розвиток реклами як мовного явища без уваги спеціалістів. Реклама в будь-якій країні світу – складне і багатогранне явище не тільки соціально-економічної, а й мовної дійсності. Вивчення мови реклами видається своєчасним, оскільки якість мовного наповнення рекламних звернень істотно впливає на якість рекламування, а також на мовне середовище сучасної людини.
Отже, актуальність даної проблеми визначається причинами як теоретичного, так і практичного характеру.
Об’єкт дослідження: рекламний текст.
Предмет дослідження: психолінгвістичні особливості рекламного тексту.
Мета: теоретичне дослідження психолінгвістичних аспектів реклами в системі масових комунікацій.
Завдання:
– визначити поняття “реклама” в контексті комунікативних процесів суспільства; ознайомитися з основними характеристиками рекламного тексту, його видами, типами та функціональною обумовленістю;
– дослідити загальні принципи психолінгвістичного впливу на рекламний текст;
– розкрити особливості побудови контактних форм реклами із свідомістю людини;
– вдосконалити практичні навички аналізу, узагальнення та систематизування інформації про особливості структури рекламного тексту.
Методи дослідження:
В роботі були застосовані такі методи:
– системний – для дослідження реклами як елемента системи масових комунікацій;
– структурно-функціональний – для аналізу особливостей структури та функцій реклами;
-лінгвістичний – для встановлення та аналізу змістових елементів в рекламних зверненнях та способів їх побудови.
Структура роботи: вступ, два розділи, висновки, бібліографія.
Перший розділ – визначення поняття «реклама» як засобу комунікації, різновиди реклами, її типи, цілі та функціональна обумовленість (5 підрозділів).
Другий розділ – загальний аналіз психолінгвістичних особливостей реклами, взаємодія реклами і суспільства, дослідження її впливу на свідомість людини (4 підрозділи).
Список використаних джерел нараховує пунктів.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Поняття реклами та її вплив на людину засобами психолінгвістики
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь