Лексичні засоби на позначення позитивних та негативних емоцій у творах В. Теккерея

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Філологія

ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 6
ЕМОЦІЇ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ 6
1.1 Емоції. Теорії виникнення емоцій. 6
1.2 Лексика на позначення емоцій та її використання у світовій літературі 11
1.3 Емоції та емотивність. Мова опису емоцій та емотивності 14
1.4 Поняття емоційної та експресивної лексики. Характеристика емоційно-забарвлених одиниць 18
1.5 Процес комунікації та емоції 25
РОЗДІЛ 2 32
ОПИС ЛЕКСИКИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙ ТА ПОЧУТТІВ 32
2.1 Лексичні одиниці на позначення емоцій у творі “Історія Пенденіса” 32
2.2 Лексичні одиниці на позначення емоцій у творі “Записки Жовтоплюша” 39
2.3 Лексичні одиниці на позначення емоцій у творі “Книга Снобів” 45
2.4 Лексичні одиниці на вираження емоцій у творі “Барі Ліндон” 49
2.5 Лексичні одиниці на вираження емоцій у творі “Історія Самюеля Тітмарша” 53
ВИСНОВКИ 59
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 63

ВСТУП
Когнітивна лінгвістика в останні десятиліття привертає увагу дедалі більшої кількості мовознавців. Дослідженню усталених виразів та лексичних одиниць у творчості письменників-класиків англійської літератури присвятили свої роботи такі відомі вчені, діячі світової культури і мистецтва як А. Н. Мароховський, О. П. Воробйова, М. І. Миханерст, З. В. Тимошенко, письменник Джеймс Джойс, літературний критик Розмарі Баталія, філософ ХVІ століття Джон Рейнольдс та багато інших.
Мова є дзеркалом нації, що відображає багатовікову історію та культуру особистостей, що нею спілкуються. Проте мовлення нічого не варте без емоційного забарвлення. Емоції надають словесному потоку експресивності, плавності, невимушеності. Вони виконують роль внутрішніх сигналів. Емоції є внутрішніми в тому сенсі, що самі не несуть інформацію про зовнішні об’єкти, про їхні зв’язки і відносини, про ті об’єктивні ситуації, у яких протікає діяльність суб’єкта. Особливість емоцій полягає в тому, що вони безпосередньо відображають відносини між мотивами і реалізацією, яка відповідає цим мотивам діяльності, зокрема через словниковий запас.
Особливими розділами мовознавства, які висвітлюють емоційно означені національно-естетичні цінності є “фразеологія”, “стилістика” та “лексикологія”. Усталені вирази та лексичні одиниці, як функціональні одиниці мовознавства є невід’ємною частиною мови, бо вони надають їй повноти, образності та колоритності. Вони не просто виражають людську діяльність, а й показують всі переживання, що виникли, виконуючи її.
Письменники можуть користуватись певними методами для того, щоб передати почуття та емоції героїв своїх творів. Існує декілька корисних можливостей, які більш докладно буде наведено нижче. Заохочення до вираження емоцій містить два комунікаційні підтипи навичок: розкриття себе та прояв співпереживання. Для викладення авторської позиції, ставлення, оцінок автор може використовувати різні способи, немає одного правильного методу для того як заохопити читача подіями, які відбуваються у романі.
Емоційної потенціал мови виражає така галузь як стилістика. Дуже важливим є вибрати правильний стиль мовлення, бо лише тоді з’являється змога пояснити свої почуття. Актуальність даного дослідження полягає в з’ясуванні особливостей функціонування усталених виразів та лексичних одиниць у вибраних творах В. Теккерея, таких як “Історія Пенденіса”, “Записки Жовтоплюша”, “Книга Снобів”, “Барі Ліндон” та “Історія Самюеля Тітмарша” зокрема тих одиниць, що вживаються для позначення позитивних та негативних емоцій. Також дослідження корисне і через те, що все більший й більший інтерес дослідників привертає стилістика та лексикологія при вивченні мовної картини світу.
Об’єктом дослідження є усталені вирази та лексичні одиниці на позначення позитивних та негативних почуттів та емоцій.
Предмет дослідження – усталені вирази та лексичні одиниці на позначення позитивних та негативних почуттів та емоцій, що використані у вибраних творах, таких як “Історія Пенденіса”, “Записки Жовтоплюша”, “Книга Снобів”, “Барі Ліндон” та “Історія Самюеля Тітмарша”, відомого англійського письменника-класика В. Теккерея.
Мета дослідження – виокремити усталені вирази та лексичні одиниці на позначення позитивних та негативних почуттів та емоцій. Визначити особливості їх значень та функціонування у вибраних творах.
Відповідно до мети ставимо такі завдання:
­ прослідкувати та описати лексику на позначення емоцій засобами англійської мови;
­ дослідити процес комунікації та використання емоційної лексики, який застосовується у творах англійських письменників;
­ описати семантичну структуру особливостей вживання усталених виразів та лексичних одиниць на позначення почуттів;
­ висвітлити деякі теоретичні аспекти психолінгвістики та лексикології.
Методи дослідження. Основними методами дослідження є критичний аналіз літературних джерел, метод логічного опису, зіставний метод.
Наукова новизна даного дослідження полягає у тому, що вперше аналіз лексики, що використовується на позначення емоцій та почуттів здійснено комплексно з урахуванням соціокультурних та когнітивних чинників.
Практична значення дослідження визначається можливістю їх використання для перекладу англійських текстів рідною мовою; для викладання теоретичних дисциплін із лексикології, зі словотвору, зі стилістики (емоційно-оцінний компонент стилістичного значення). Результати дослідження становлять базу для розробки низки проблем лексикології, стилістики та соціолінгвістики.
Робота складається зі вступу, двох розділів. Перший розділ присвячено огляду основних питань когнітивної лінгвістики, семантики, а також теорії мовознавства, а у другому – здійснено практичний опис, є висновки та список використаної літератури (51 джерело).

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Лексичні засоби на позначення позитивних та негативних емоцій у творах В. Теккерея
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь