Анотування та реферування в освітній та перекладацькій діяльності

60 грн.

Скачати курсову роботу

Купити в 1 клік
Додати в бажання
Додати в порівняння
Категорія:Філологія

ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1 АНОТАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ……………………………………………………………………………….….………………..6
1.1 Суть і призначення анотації як особливого типу тексту……………………………..6
1.2.1 Функції анотації та вимоги до їх написання……………………………………………6
1.2.2 Класифікація анотацій……………………………………………………………………………………..10
1.2.3 Синтаксичний аналіз анотацій до монографій…………….…..…17
1.2.4 Розуміння анотації західними і вітчизняними науковцями.……..19
РОЗДІЛ 2 ПРОЦЕСИ АНОТУВАННЯ І РЕЗЮМУВАННЯ ТА ЇХ НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ……………………………………………………………………………………………………………..22
2.1 Роль і завдання анотування при навчанні іноземної мови…………..…22
2.2 Процес резюмування та його особливості………………………………25
2.3 Розробка уроку з написання резюме……………………………………..28
РОЗДІЛ 3 АНОТУВАННЯ ТА РЕФЕРУВАННЯ В ОСВІТНІЙ ТА ПЕРЕКЛАДАЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ…………………………………………….…38
3.1 Суть реферату та його основні якості………………….………………..38
3.2.1 Функції рефератів та специфіка їх мови………………………….38
3.2.2 Особливості процесу реферування………………………………..43
3.2.3 Відмінність анотування та реферування……..…………….……..46
3.2 Особливості анотаційного перекладу………………….………………..48
3.3 Особливості реферативного перекладу…….………….………………..50
3.4 Анотування та реферування в освітній діяльності……………………..54
ВИСНОВКИ……………………………………………………………….…………59
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………….63
ДОДАТКИ…………………………………………………………………………..67

ВСТУП
Одним із найважливіших завдань при навчанні іноземній мові для спеціальних цілей є розвиток у студентів навиків аналітико-синтетичної обробки інформації. Під цим розуміються творчі процеси, що включають осмислення, аналіз і оцінку змісту оригінального тексту для синтезування необхідних відомостей. Досягненню цих цілей найкращим чином відповідають процеси анотування та резюмування тексту, оскільки в їх основі лежать два методи мислення: аналіз і синтез. Очевидно, що недостатньо засвоїти інформацію оригіналу в цілому або по частинах (аналіз), необхідно навчитися виділяти головний зміст, коротко його формулювати і представити в логічній послідовності (синтез). Лаконічне узагальнення інформації – дуже важке завдання. Безсумнівно, цьому необхідно спеціально навчати. На жаль, часто в навчальному процесі незаслужено мало приділяється уваги розвитку у студентів навиків і умінь узагальнювати, компресувати і коротко висловлювати інформацію. Учбове анотування та резюмування можуть допомогти успішно вирішити цю проблему. Крім того, багато тих, хто навчається, впевнені в тому, що переклад і реферування – це найлегший вид мовної діяльності. Проте, на практиці виявляється, що перекладом, а тим більше реферуванням технічного тексту, студенти володіють зовсім недостатньо, так як не знають його особливостей та ігнорують мовні труднощі, що виникають у цьому процесі. У розкритті питання про важливість набуття навичок реферування тексту на іноземній мові і полягає актуальність нашого дослідження.
Об’єктом дослідження є анотації, резюме та реферати.
Предметом дослідження є характеристика навчальних цілей анотацій та рефератів, а також їхнє використання у перекладі.
Мета дослідження – встановити відмінність між анотацією та рефератом, дослідити анотації до монографій, прослідкувати їх застосування в навчальних і перекладацьких цілях. Мета дослідження обумовила виконання таких завдань:
– теоретично осмислити суть і призначення анотації як особливого типу тексту;
– шляхом синтаксичного аналізу з’ясувати, який тип речень переважає в анотаціях;
– порівняти розуміння анотації західними і вітчизняними науковцями;
– прослідкувати моменти, в яких анотація і резюме збігаються та встановити відмінність між анотуванням і реферуванням;
– з’ясувати роль і завдання анотування при навчанні іноземної мови;
– простежити процес резюмування та виявити його особливості;
– розробити урок з написання резюме та проаналізувати відібрані вправи;
– простежити основні положення і з’ясувати роль анотаційного та реферативного перекладу.
Методи дослідження. Основним використовувався метод критичного аналізу наукових джерел, а також системного і порівняльного аналізу. Застосовувались кількісні методи для підрахунку частоти вживання різних типів речень.
Наукова новизна цього дослідження полягає у підтвердженні гіпотези про те, що процес анотування за розумінням вітчизняних науковців більшою мірою збігається з процесом резюмування, розробленим західними науковцями. Крім того, у роботі робиться спроба комплексного вивчення анотування, резюмування та реферування для навчальних та перекладацьких цілей.
Практичне значення нашої роботи полягає в можливості застосування анотаторами правил укладання анотацій, а саме врахування їх типової синтаксичної структури; в можливості використання студентами філологічних факультетів та викладачів мови правил щодо правильного написання резюме та рефератів; в змозі практикувати анотування та реферування на мові перекладу задля розвитку і закріплення основних перекладацьких вмінь. До того ж, праця може використовуватись як основа для проведення нових, детальніших досліджень в цій галузі.
Апробація. Розроблений у роботі урок було проведено у 9 класі Шепетівського навчально-виховного комплексу №1 під час проходження педагогічної практики.
Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено новизну та практичне значення роботи, мета і завдання дослідження. Також виділені предмет та об’єкт, зазначені методи дослідження, вказана апробація, надано опис структури роботи. Теоретична база представлена у всіх трьох розділах, однак у першому і другому вона поєднується з практичними частинами. Зокрема, перший розділ розкриває суть та призначення анотацій, презентує їх синтаксичний аналіз, розкриває розуміння анотації західними вітчизняними науковцями. В другому розділі увага акцентується на навчальних цілях анотування та резюмування, описується процес створення резюме та пропонується практична розробка уроку з його написання. Третій розділ висвітлює відмінності анотування та реферування, подає основні положення анотаційного та реферативного перекладу. У висновках даються відповіді на поставлені запитання та завдання, проводяться підсумки виконаної роботи. Список використаної літератури налічує 52 джерела.

1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.

2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файла, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.

3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів. В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Анотування та реферування в освітній та перекладацькій діяльності”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

eighteen − four =

грн.
© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
payment
Кнопка звʼязку
Замовити дзвінок
Повідомлення успішно відправлено
Ми перетелефонуємо вам найближчим часом.