Історія перекладів Біблії українською мовою

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Філософія

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПЕРЕДВІСНИКИ УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДІВ БІБЛІЇ. 7
1.1. Церковнослов’янські переклади біблійного тексту. 7
1.2. Перші національні переклади Біблії в сусідніх країнах – Білорусії та Росії. 11
РОЗДІЛ 2. НЕПОВНІ УКРАЇНСЬКІ ПЕРЕКЛАДИ БІБЛІЇ. 16
2.1. Неповні біблійні переклади давньоукраїнською мовою ХVІ-ХVІІІ століть. 16
2.2. Переклади окремих частин Біблії українською літературною мовою ХІХ-ХХ століть. 19
РОЗДІЛ 3. ПОВНІ ПЕРЕКЛАДИ БІБЛІЇ УКРАЇНСЬКОЮ ЛІТЕРАТУРНОЮ МОВОЮ. 24
3.1. Пантелеймон Куліш та перший повний переклад Біблії українською літературною мовою. 24
3.2 Іван Огієнко та другий повний переклад Біблії українською літературною мовою. 29
3.3 Іван Хоменко і третій повний переклад Біблії українською літературною мовою. 33
3.4 Створення Українського Біблійного Товариства та четвертий повний переклад Біблії сучасною українською літературною мовою. 36
ВИСНОВКИ 42
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 46

ВСТУП

Актуальність досліджуваної теми. Біблія – священна книга трьох світових релігій: іудаїзму, християнства та ісламу. Як сповідується в цих релігіях, вона – слово Боже для людей. Біблія – одна із найдревніших книг, найбільш розповсюджена і найбільш перекладувана книга. Вона занесена до Книги рекордів Гінеса як найпопулярніша книга в світі.
Автори Історії Української Літератури відзначають: «Біблія справляла протягом віків винятковий вплив на ідеологічно-духовне життя, літературу, культуру, образотворче мистецтво багатьох народів» 17, 47.
Тому кожен християнізований народ планети прагнув мати Біблію своєю рідною мовою. Для цього створювалися писемності, люди навчалися читальній грамоті. Неодноразово національний переклад Біблії ставав класичним взірцем державної мови (напр., англійської, французької, німецької, чеської) 18, 13. Навіть, вважалося, що лише та мова може рахуватися мовою в повному розумінні слова, на яку перекладено Біблію. Переклад Біблії рідною мовою ставав вагомою віхою не лише мовно-лінгвістичного, а і культурного, духовного та національного становлення народу.
З огляду на сказане вище, в контексті розбудови незалежної правової демократичної України, що вимагає подолання духовної, моральної і культурної кризи в суспільстві, уявляється важливим проводити біблієзнавчі дослідження і популяризувати біблійні духовні та морально-етичні цінності в українському суспільстві.
У нашій розвідці вивчається історія перекладів Біблії українською мовою.
Стан дослідженості проблеми. Екскурс у дослідження проблеми українських перекладів Біблії показав, що вона знайшла належне висвітлення у доробку національних авторів. Загально-інформативний огляд перекладів Біблії українською мовою подають О. Горбач 13, 14, Турконяк Р. 36, С. Головащенко 12, Т. Барщевський 8, Ю. Решетніков 28. Ґрунтовну розвідку з досліджуваної теми провели М. Жукалюк та Д. Степовик, результати якої знайшли відбиття у їхній книзі «Коротка історія перекладів Біблії українською мовою» 16. Історія російських біблійних перекладів освітлюється у працях І. Чистовича 39 та Б. Тихомирова 35. Результати вивчень з вузької проблематики по досліджуваній темі були відображені в окремих статтях авторів. Дослідження історії неповних та незавершених перекладів Біблії українською мовою проводили В. Любащенко 20, Д. Степовик 30. Біблійно-перекладацьку працю П. Куліша освітлює в своїй статті О. Кузьміч 18; національній культурно-освітянській та перекладацькій праці І. Огієнка присвячені розвідки О. Блощука 10, 11, Д. Степовика 29, 45; перекладу І. Хоменка – статті К. Ґудзик 15, І. Хоми 38; праці Р. Турконяка – нариси В. Меркулової 22, Л. Носарєвої 25; перекладу Денисенка – стаття Д. Рудюка 44.
Наша робота певною мірою розширює і доповнює розв’язання означеної проблеми.
Об’єкт дослідження – Біблія як джерело християнського вчення, моралі і культури.
Предмет дослідження – історія перекладів Біблії українською мовою.
Мета курсової роботи – дослідити історію перекладів Біблії українською мовою і проаналізувати їх значення для українського народу.
Досягнення мети наукового дослідження зумовило постановку і вирішення кола питань, що склали його основні завдання:
1) розглянути передісторію української Біблії на прикладах біблійних перекладів, наближених до української мови;
2) прослідкувати основні спроби перекладу Святого Писання українською мовою, які зайшли відображення у фрагментарних українських виданнях Біблії;
3) дослідити історію і значення повних перекладів Біблії літературною українською мовою.
Методи дослідження. У курсовій роботі використовувалися методи наукового дослідження: вивчення наукових праць істориків та біблієзнавців, які займалися дослідженням історії перекладів Біблії; аналізу з метою виявлення стану дослідженості проблеми та значення перекладів Біблії українською мовою для українського суспільства; типології і класифікації, які уможливили диференціацію різних груп біблійних перекладів; узагальнення, завдяки якому підбивалися підсумки роботи.
Джерельна база дослідження. Виконання завдань роботи вимагало ознайомлення і послуговування широким колом інформаційних джерел. Серед них українські видання Біблії з належними характеристиками видання та відповідними вступними статтями 1-7; наукові монографії 30, 26, 27, 39; навчальні посібники 8, 12; біблієзнавчі, конфесійні та національні періодичні видання 9, 10, 11, 13-15, 18-25, 28-29, 31-34, 37-38; довідкова література 40; матеріали наукової конференції з назначеної проблеми 36.
Практичне значення роботи. Результати нашої розвідки можна використовувати для особистого поглиблення знань у сфері біблеїстики, у лекціях викладачів бібліології, релігієзнавства, історії та теології, у проведенні семінарів та тренінгів для молоді з просвітницько-виховною метою, для написання рефератів учнями старших класів та студентами релігієзнавчої, богословської й історичної спеціальностей.
Структура курсової роботи. Структура курсової роботи зумовлена логікою побудови наукового дослідження, що витікає з об’єкта, предмета, мети та основних завдань. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури.
У вступі обґрунтовується актуальність курсової роботи, виділяється об’єкт і визначається предмет роботи, формулюється мета, що деталізується в завданнях, вказуються використані в роботі методи, розкривається практичне значення дослідження, подається структура курсової роботи.
У першому розділі розглядається передісторія українських біблійних перекладів на зразках перекладів Біблії мовами, наближеними до української.
У другому розділі вивчаються спроби і розпочинання перекладів Біблії на українську мову, які знайшли вираження у перекладах українською мовою окремих частин Біблії.
У третьому розділі досліджується історія і значення для українського народу повних перекладів Біблії літературною українською мовою.
У висновках підводяться підсумки дослідження, яке відобразило шлях Біблії до українського народу і підтвердило важливість національних перекладів Біблії для України.
Список використаних джерел та літератури нараховує 46 позицій. З них 7 – це опубліковані документи і матеріали, 32 – наукові статті, монографії, посібники, 1 екземпляр довідкової літератури, 6 – ресурси Інтернет-мережі.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Історія перекладів Біблії українською мовою
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь