Стан та перспективи вивчення фразеологічних одиниць на завершальному етапі навчання у загальноосвітніх закладах

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Філологія

ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1 ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФРАЗЕОЛОГІЇ………..6
1.1 Поняття «фразеологія» та «фразеологічні одиниці»………………….6
1.2 Класифікація фразеологічних одиниць………………………………..7
1.3 Переклад фразеологізмів на українську мову…………………………9
1.4 Труднощі вивчення фразеологічного складу мови.…………………….13
1.5 Критерії відбору фразеологічних одиниць та принципи їх систематизації .
РОЗДІЛ 2 ОСНОВНІ ВПРАВИ ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ …………………………………………………………….…..20
2.1 Стан вивчення фразеології англыйської мови в сучасних школах…20
2.2 Основні положення процесу навчання іншомовної фразеології……….. 25
2.3 Система вправ для засвоєння фразеологічних одиниць…………………. 31
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………37
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………….39
ДОДАТКИ.

ВСТУП
Фразеологія кожної мови – це скарбниця народу, здобуток його мудрості й культури, що містить багатющий матеріал про його історію, звичаї, ідеали, мрії та сподівання. Якщо забрати у мови фразеологічні одиниці (ФО), то вона втратить смак, колір і принадність. Немає такої ділянки, галузі життя народу, яка б не характеризувалася ФО. У фразеологізмах відображені явища розумової діяльності, психічного стану, взаємин між людьми, стану людського організму, дається оцінка людей, явищ, дій та інші. Але не зважаючи на таке глибоке коріння ФО фразеологія як наука виникла лише на початку 20 століття. На сьогоднішній день нез’ясованими залишаються питання про статус фразеології, хто є основоположником даної дисципліни та велика кількість проблем з теорії даної науки. До нерозв’язаних питань належать невизначеність предмету фразеології, обсяг проблематики та об’єкт вивчення. Проблема, що досліджується в роботі, пов’язана з виділенням характерних рис англійських фразеологізмів , їхніх лексичних та семантичних особливостей. Актуальність обраної теми полягає, по-перше, у необхідності виявлення національної специфіки та міжмовних подібностей у семантиці лексичних одиниць в англійській і українській мовах, по-друге, у встановленні закономірностей функціональних змін, які супроводжують перенесення значень у неспоріднених мовах. Науковий пошук у цих напрямках здійснювало багато науковців. Досить плідними є дослідження російських та українських мовознавців. Розробкою питань теорії фразеології займалися В.В.Виноградов, Є.Д.Поливанов, Л.А.Булаховський, В.Л.Архангельський та ін. О.І.Смирницький, О.В.Кунін, Н.М.Амосова, А.І.Альохіна – досліджували фразеологію англійської мови. Серед західних мовознавців слід відзначити Ш.Баллі та Л.П.Сміта. Об’єкт дослідження становлять фразеологізми англійської мови. Предметом є стан вивчення фразеології англійської мови на завершальному етапі навчання у загальноосвітніх закладах. Метою дослідження є аналіз стану вивчення фразеологічних одиниць в старшій школі та створення оптимальної системи вивчання англійської фразеології. Відповідно до даної мети ставляться наступні завдання:
• зясувати значення поняття «фразеологія та фразеологічна одиниця»;
• розглянути різні підходи до вивчення фразеологічних одиниць;
• описати різні способи перекладу фразеологізмів;
• навести систему вправ на засвоєння фразеологічних одиниць;
• скласти словник-мінімум ФО
• зробити висновки на основі виконаної роботи. Основні методи дослідження: теоретичний аналіз літератури; критичний аналіз досліджень з даної проблеми; метод зіставлення та порівняння. Наукова новизна роботи полягає в багатосторонньому розкритті основних властивостей компонентного складу фразеологічних одиниць. Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення та результати дослідження викладено в доповіді на методичному зібранні вчителів англійської мови в ЗОШ І-ІІІ ст.. с. Зносичі, матеріали роботи неодноразово використовуються на уроках англійської мови, та в позакласних заходах. Матеріалом дослідження слугують фразеологічні одиниці, укладені шляхом суцільної вибірки з англійських та українських фразеологічних, тлумачних, перекладних та інших словників. Обсяг і структура роботи: бакалаврська робота обсягом … сторінки складається зі вступу, двох розділів, загальних висновків, списку використаної літератури (48позицій) та додотків У першому розділі розглянуті основні положення теорії фразеології. У другому розділі про аналізовано стан та основні положення процесу вивчення фразеологізмів та наведено систему вправ для засвоєння ФО. У висновках підводяться підсумки дослідження. У додатках дослідження наводяться приклади вправ для засвоєння фразеологізмів обраної теми.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Стан та перспективи вивчення фразеологічних одиниць на завершальному етапі навчання у загальноосвітніх закладах
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь