Функції стилістичних та синтаксичних прийомів у художніх текстах. Повтори на прикладі The tale of 2 cities by Dickens

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Філологія

Зміст

Вступ 3
Розділ 1. Стилістико-синтаксичний аналіз художніх текстів 5
1.1. Стилістичний аналіз художніх творів 5
1.2. Аналіз текстових категорій 8
1.3. Функції стилістичних та синтаксичних прийомів у художніх
текстах 10
Розділ ІІ Синтактичний прийом повтору на прикладі роману Чарльза
Діккенса „The tale of two cities”. 14
Висновки 22
Список використаних джерел 25

Вступ

Загальною стратегією сучасної лінгвістики тексту є перехід від вивчення текстової інтегрованої структури до аналізу тексту як комунікативної системи, детермінованої такими її складовими, як особистість автора, у сукупності його психологічних, ментальних, соціокультурних, етнічних властивостей, адресат та його рівень сприймання. Саме у тексті інтегруються у найвищому прояві системна структурність мови, інтенційно зумовлені ознаки автора, його концептуальна сфера, що втілюється у його стратегії щодо адресата. Стратегія характеризується вживанням не лише стилістичних засобів, а й ретельним відбором синтаксичних фігур та прийомів. Саме тому актуальність нашої роботи полягає в окресленні функцій стилістичних та синтаксичних прийомів у художніх текстах.
Проблему синтактико-стилістичних особливостей художніх текстів досліджували такі вчені-лінгвісти, як І. В. Арнольд, В. В. Виноградов, О. И. Воробйова, О. П. Воробйова, Г. В. Колшанський, М. П. Кочерган, О. М. Мороховський, О. І. Новиков, О. О. Селіванова. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Об’єктом дослідження є стилістичні та синтаксичні прийоми у художніх тестах.
Предметом дослідження є роман Чарльза Діккенса “The tale of two cities”.
Мета дослідження полягає в окресленні функцій стилістичних та синтаксичних прийомів у художніх текстах та характеристиці прийому повтору на прикладі роману Чарльза Діккенса „The tale of 2 cities”. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати художній текст як комунікативну систему, детермінованої різними її складовими;
2. Визначити стилістико-синтаксичні особливості художніх текстів;
3. Дати характеристику поняття „повтор”;
4. Коротко охарактеризувати різні види лексичних повторів на прикладі роману Чарльза Діккенса „The tale of 2 cities”.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Синтез та узагальнення матеріалу;
2. Метод синтактико-стилістичного аналізу.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про функції стилістичних та синтаксичних прийомів у художніх текстах та характеристиці прийому „повтор” на прикладі роману Чарльза Діккенса „The tale of two cities”.
Характер проблеми і поставлені завдання передбачають структуру роботи, яка складається зі вступу, де обґрунтовані актуальність проблеми, поставлені мета і завдання роботи, двох розділів, висновків та списку використаної літератури. У першому розділі розглянуто теоретичні аспекти проблеми, а другий присвячений питанню прийому „повтор” на прикладі роману Чарльза Діккенса „The tale of two cities”. У висновках підводяться підсумки і результати дослідження.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Функції стилістичних та синтаксичних прийомів у художніх текстах. Повтори на прикладі The tale of 2 cities by Dickens
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь