Проблеми юридичної терміносистеми в англійській мові

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Філологія

RESUME

The present term paper deals with the problem of the Terminological system. A special emphasis is spared theoretical bases of terminology and trial register derivation. The paper includes introduction, two parts, conclusions, bibliography, and supplements:
1) Theoretical Foundation of Terminology,
2) Morphological classification of legal terms. The basic results are cited in conclusions and supplements.

АНОТАЦІЯ

В курсовій роботі розглядаються проблеми юридичної терміносистеми. Особлива увага приділяється вивченню теоретичним основам термінології та деривації в терміносистемі судочинства. Робота складається з вступу, двох частин, висновків, бібліографії, та додатків:
1) Теоретичні основи термінології,
2) Морфологічна класифікація юридичних термінів. Основні результати наводяться у висновках та додатках.

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕРМІНОЛОГІЇ
1.1 ДИСКУСІЙНИЙ ХАРАКТЕР ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ
1.2 МОВОЗНАВЧІ ВИМОГИ ДО ТЕРМІНА
1.3 ПРОТИСТАВЛЕННЯ ПОНЯТЬ: ТЕРМІН; НЕТЕРМІН
1.4 ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТЕРМІНОСИСТЕМИ
1.5 ВІДМІННІ РИСИ ТЕРМІНІВ ТОРГІВЛІ
РОЗДІЛ ІІ. КОРЕЛЯЦІЯ СЕМАНТИЧНИХ КОМПОНЕНТІВ ПЕРИФЕРІЙНИХ ТЕРМІНІВ ТОРГІВЛІ У АВТОРСЬКОМУ ДИСКУРСІ
2.1 ПОНЯТТЯ СЕМАНТИЧНОГО (ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО) ПОЛЯ
2.2 ПОНЯТТЯ ЯДРА І ПЕРИФЕРІЇ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ 29
2.3 КОРЕЛЯЦІЯ СЕМАНТИЧНИХ КОМПОНЕНТІВ ПЕРИФЕРІЙНИХ ТЕРМІНІВ У ТВОРІ Т. Д.РАЙЗЕРА “ФІНАНСИСТ” 34
ВИСНОВКИ 36
БІБЛІОГРАФІЯ 38
ДОДАТКИ

Вступ

Термінологічна лексика посідає помітне місце у словниковому складі будь-якої розвинутої літературної мови. Безперервно поповнюючись новими одиницями, вона становить ту частину словника, розвиток якої відбувається найбільш інтенсивно. Без вивчення складу термінологічної лексики і змін у ній неможливо правильно зрозуміти закономірності розвитку системи мови в цілому, оскільки термінологія є однією з підсистем мови.
Становлення і розвиток термінології, семантична структура термінів перебувають в центрі уваги фахівців багатьох галузей знання. Кожна наука прагне максимально впорядкувати термінологію, якою вона користується, і, встановивши однозначну співвідносність між словом і термінованим поняттям, досягти максимальної точності й лаконічності кожного терміна. Але, виникаючи на грунті живої мови, термінологія цілком природньо і закономірно постійно перебуває під її впливом і не може позбутися, особливо в період свого формування, властивостей, притаманних загальномовній лексиці.
Дана курсова робота присвячена актуальним проблемам юридичної термінології, семантичним особливостям термінів “судочинства”, поняттю терміносистеми, та морфологічній класифікації юридичних термінів.
Актуальність проведеного дослідження полягає у спробі всесторонньо проаналізувати терміни судочинства в англійській мові та визначити основні шляхи термінотворення.
Новизною курсової роботи є специфічних способів словотвору, відповідно до яких утворилася значна частина юридичних термінів.
Метою роботи було дослідження юридичних термінів судочинства, основні шляхи їх термінотворення та проаналізувати протиставлення понять термін та нетермін.
Завдання, яке ми поставили досягти, полягало в аналізі термінології та досліджені основних шляхів термінотворення. У якості матеріалу було використано понад 500 юридичних термінів англійської мови. При цьому застосовувались такі методи дослідження:
структурний, який дав змогу проаналізувати структуру юридичної терміносистеми;
семантичний метод дозволив зрозуміти особливості та роль термінів судочинства;
Теоретична цінність курсової роботи в тому, що матеріали та результати досліджень багатьох вчених в галузі термінології було узагальнено і це дало змогу проаналізувати деривацію в терміносистемі судочинства.
Практична цінність роботи полягає у можливості подальшого використання одержаних результатів в дослідженні термінології, а словника – як основи в перекладацькій діяльності.
Структура дослідження. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновку, бібліографії і додатків. У вступі обгрунтовується вибір теми дослідження та його актульність, визначається мета, завдання методологічна база дослідження, а також його новизна, теоретичне і практичне значення.
У першому розділі “Теоретичні основи термінології” розглядаються загальні питання термінології як системи мови, проблеми визначення терміна. Також увага акцентується на визначенні поняття терміносистеми та на лінгвістичні та мовознавчі вимоги до терміна.
У другому розділі “Морфологічна класифікація юридичних термінів” присвячена основним шляхам термінотворення, що дозволяє проаналізувати, яким способом утворене слово, а також у розділі розглядаються мовні запозичення. Проаналізовано понад 500 юридичних термінів на які опирається дана робота. У висновках узагальнюються результати дослідження. До роботи додається бібліографія та додатки.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Проблеми юридичної терміносистеми в англійській мові
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь