Лексико-семантичне поле з домінантою Жінка в сучасній англійській мові

60 грн.

Скачати курсову роботу

Купити в 1 клік
Додати в бажання
Додати в порівняння
Категорія:Філологія

Зміст
ВСТУП…………………………………………………………………………….…3
РОЗДІЛ І СИСТЕМНА ОРГАНІЗАЦІЯ МОВИ………………………………………6
1.1. Польова модель мовної системи………………………………………………6
1.2. Структура та значення лексико-семантичних полів………………………..11
1.3. Жінка в суспільстві: гендерна проблематика………………………………15
1.4. Національно-культурна особливості концепту «жінка» як вираження англійської та української ментальності………………………………………….21
РОЗДІЛ ІІ СЛОВА, ЩО ПОЗНАЧАЮТЬ ПОНЯТТЯ ЖІНКА В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ………………………………………………………………………….27
2.1. Визначення семантичних підгруп слів концепту «жінка» в англійській мові…………………………………………………………………………………….27
2.2 Шляхи поповнення складу тематичної групи «жінка» в англійській мові………………………………………………………………………………………………………………..29
2.3.Культурно-національна денотація та конотація концепту «жінка…………31
2.4. Приклади вживання лексичних одиниць на позначення жінки у сучасній англомовній пресі……………………………………………………………………….46
Висновки……………………………………………….……………….50
Список використаних джерел…………………………………………….………54

ВСТУП
На даний час декларується рівноправне становище жінки в суспільстві по відношенню до чоловіка. Жінки займають провідні посади в економіці і політиці. Навіть у такій консервативній державі як Великобританія соціальна роль жінки істотно змінилася за останні півстоліття – жінка змогла не лише стати главою уряду, але й досягти на цій посаді істотних успіхів.
Всі ці зміни знаходять своє віддзеркалення в мові, яка, як відомо, є «дзеркалом культури». Останніми роками спостерігається підвищений інтерес до гендерних аспектів мови і комунікації. Поширення і розвиток ідей фемінізму привело до появи нової галузі науки про мову – гендерної лінгвістики (інколи званою також лінгвістикою «фемініста»).
Але не дивлячись на інтенсивний розвиток гендерних досліджень, вивчення гендерних аспектів мови і комунікації залишається найменш вивченою галуззю в спільній міждисциплінарній сфері гендерних досліджень, що й обумовлює їх актуальність. Специфіка процесу гендерних досліджень в лінгвістиці на даний час полягає і в тому, що багато визнаних учених до цих пір виявляють деяке упередження до гендерного підходу в мовознавстві.
Основними джерелами на які спирається дане дослідження є праці «Стилістика сучасної англійської мови» Арнольд В.І., «Нариси по стилістиці англійської мови» Гальперіна І.Р., «Гендерні дослідження в зарубіжній та російській лінгвістиці» Кириліної А.В. та ін.
Актуальність теми даної роботи зумовлена постійною зміною діапазону компонентів лексико-семантичного поля «жінка» в англійській мові. Сучасна англійська мова відображає відношення до жінки через призму постійної зміни розуміння її ролі в суспільстві, а отже і передачу цієї ролі за допомогою вербального спілкування. Хоча спроби дослідити дане питання вже були зроблені такими дослідниками як Нагірна Н.І та Ластівчина І.М., були проаналізовані лише загальні аспекти даного питання, тож воно становить великий інтерес для подальшого вивчення та дослідження.
Мета дослідження – розглянути лексико-семантичне поле «жінка» в сучасній англійській мові, виявити компоненти , що утворюють дане поле і описати їх зв’язки між собою.
Завдання дослідження:
 Дати визначення поняттю «Лексико-семантичне поле», розглянути теорії поля;
 Охарактеризувати поняття «Лексичне значення», розглянути його структуру;
 Розглянути семантичні групи слів, що позначають поняття «жінка»;
 Визначити первинні і вторинні значення поняття жінка;
 Порівняти аспекти образу «жінка» в англійських і українських прислів’ях і афоризмах;
Об’єктом даного дослідження є семантичне поле з домінантою «жінка» в сучасній англійській мові.
Предмет дослідження – компоненти, складові лексико-семантичного поля в сучасній англійській мові, їх взаємодія та зміна в процесі суспільної комунікації.
Для вирішення поставлених завдань у роботі використано такі основні методи: зіставний, аналітико-описовий методи, концептуальний аналіз, компонентний аналіз і аналіз словникових дефініцій, кількісний аналіз. При написанні даної роботи також був використаний метод аналізу літератури для ознайомлення з науковою літературою по даній темі і формування теоретичної бази дослідження; метод семантичного та мовностилістичного аналізу для дослідження лексичних одиниць різних мовних систем та метод узагальнення для структурування висновків та результатів дослідження, компаративний та історичний методи, та ін.
У даному дослідженні було удосконалено теоретичні положення, що розкривають поняття лексико-семантичного поля у мовній системі, а також дістав подальший розвиток аналіз семантики лексем та фразеологічних одиниць, що представляють концепт «жінка» в англійській мові. Тут було наведено низку доказів, що обґрунтовують явище гендерної ассиметрії в мові та відіграють важливу роль при визначенні статусу жінки в англомовному соціумі через призму мови, що становить наукову новизну даного наукового дослідження.
Теоретичне значення роботи полягає в тому, що зіставне вивчення назв осіб / жіночої статі, які є складниками певних фрагментів мовних картин світу у досліджуваних лінгвосоціумах, сприяє подальшому з’ясуванню теоретичних питань контрастивного мовознавства, семасіології, концептології, а також опрацюванню методики зіставного вивчення лексики неспоріднених мов тощо. Концептуальне вивчення соціокультурних міжмовних понять є певним внеском у розвиток теорії категоризації, когнітивної семантики та гендерної лінгвістики. Зіставний аналіз гендерно маркованої лексики в українській та англійській мовах дозволив не тільки описати важливі фрагменти мовних картин світу, але й з’ясувати характеристики, які є більш властивими для осіб жіночої статі в українській та англійській мовних культурах. Дослідження має цінність також для психолінгвістики, лінгвокультурології, соціолінгвістики, теорії міжкультурної комунікації, когнітивної лінгвістики та інших суміжних галузей.
Практичне значення праці полягає у можливості використання матеріалів та одержаних результатів дослідження у вузівських курсах порівняльної типології та лексикології сучасних української та англійської мов (розділи “Лексична семантика”, “Словниковий склад мови”), у спецкурсах та спецсемінарах з гендерної лінгвістики та лексичної семантики; для підготовки курсових і дипломних робіт із порівняльної лексикології української та англійської мов, а також у лексикографічній практиці (при укладанні тлумачних словників).
Дана наукова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури який містить 52 джерела.

1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.

2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файла, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.

3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів. В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Лексико-семантичне поле з домінантою Жінка в сучасній англійській мові”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

eighteen + twelve =

грн.
© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
payment
Кнопка звʼязку
Замовити дзвінок
Повідомлення успішно відправлено
Ми перетелефонуємо вам найближчим часом.