3D формат як сучасна інформаційна технологія

60 грн.

Скачати курсову роботу

ЗМІСТ
ВCTУП 3
РОЗДІЛ I ОПИС СИСТЕМИ «3D ТЕХНОЛОГІЇ» 7
1.1. Виникнення 3D технології………………………………………………..7
1.2. Використання 3D технології у моделюванні………………………….18
РОЗДІЛ II РОЗВИТОК ТА ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ 3D НА СВІТОВОМУ РИНКУ ТА В УКРАЇНІ………………………………………26
РОЗДІЛ ІІІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ 3D ТЕХНОЛОГІЇ В СФЕРАХ ОСВІТИ, МЕДЕЦИНИ ТА НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ………………………………………………………………….42
ВИСНОВКИ 45
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ……………..48
ДОДАТКИ………………………………………………………………………51

ВCTУП
Відомий німецький соціолог Макс Вебер, ще на початку XX століття, звернув увагу на те, що головним в соціальному житті суспільства є очікування, тобто кожний громадянин, йдучи до магазину, хоче зробити там необхідні покупки, а ідучи в кіно – подивитися новий цікавий фільм. Ми всі перебуваємо в очікуванні чогось нового, вражаючого, що не було доступне до сьогодні.
Впродовж останніх десятиліть у світі спостерігається революція в науково-технічній сфері. Впровадження нових інформаційних технологій сприяє новому етапу розвитку модернізованого суспільства. Розквіт сучасних досліджень має на меті удосконалити сприймання та передачу інформації. Технологія є одним з найбільш інертних ланцюгів суспільної системи, тому що вона пов’язана з послідовним характером свого розвитку. Кожний новий технологічний рівень у своєму розвитку створення базується на достатньо високій попередній технології.
Актуальність теми дослідження зумовлена важливістю використання новітніх технологій, а саме технології 3D. Сьогодні в кіноіндустрії використовується новий метод показу фільмів, у форматі 3D. Новітня технологія бере свої початки із XX століття. Проте зараз формується якісно нове бачення 3D системи, що розширює свої можливості на більшу площину. В майбутньому 3D технологія матиме більші рамки впливу на суспільство. 3D формат використовується не тільки в кіно, а й в рекламі, в ЗМІ, в сферах освіти та медицини, що дає змогу формувати думку громадкості. Ринок з продажу 3D обладнання для домашніх кінотеатрів значно міняє сферу кіноіндустрії. 2D формат відійде на задній план або взагалі зникне. Ринок кіноіндустрії України розвивається і нові перспективи можуть дати йому поштовх для розвитку. Тільки декілька міст України мають обладнання для показу фільмів в 3D, а це є майбутнє країни. Касовий збір фільмів в 3D показує, що гроші вкладені в закупівлю 3D обладнання має високий прибуток. Продаж кінокамер, фотоапаратів з технологією 3D тільки набирає обертів в Україні, хоча в світі ринок аудіотехніки вже заполонила нова продукція. 3D обладнання почали використовувати і в нових напрямках розвитку сучасної психології для створення віртуальних систем та в освіті для покращення сприйняття матеріалу. Бізнес-ринок став на новий етап розвитку, використовуючи новітню технологію в візуалізації архітектурних та технічних елементів бізнес-проектів. Тому актуальним є дослідження особливостей 3D технології, її використання в найрізноманітніших сферах, щоб спрогнозувати її майбутній вплив на економічну та соціальну сферу України.
Метою дослідження є аналіз розвитку та функціонування новітньої технології 3D, як джерела інформації.
Реалізація мети зумовила постановку наступних завдань:
• з’ясувати особливості поняття і розвитку 3D технології;
• з’ясувати роль та місце 3D технології в сучасних сферах обслуговування громадян;
• дослідити наскільки ефективно використовується 3D формат як інструмент формування громадської думки;
• порушити питання про актуальність поширення 3D технології.
Об’єктом дослідження є використання 3D технології як новітнього ресурсу для задоволення інформаційних потреб споживача.
Предметом дослідження є особливості використання 3D технології як засобу впливу на особистість.
Джерельна база дослідження – це праці як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, що намагалися дати характеристику і якнайповніше висвітлити проблеми, що пов’язанні з проблематикою 3D технології та її впливом на зміни ціннісних орієнтирів споживачів, особливостей зв’язків з громадкістю. Особливу увагу цій проблематиці приділили у своїх працях зарубіжні вчені, проте їхні праці представлені виключно статтями на просторах інтернету. Головними представниками в сфері дослідження 3D технології є …
Характер проблеми та поставлених завдань передбачає використання таких методів:
• аналіз і синтез – виокремлення необхідної інформації з використаних джерел, яка стосується 3D технології, як інструменту масового впливу на аудиторію;
• узагальнення – збір та впорядкування всієї інформації, яка стосується 3D технології, як засобу впливу на суспільство;
• абстрагування – із великої кількості інформації була вибрана лише та, що є найбільш вдалою для характеристики саме цієї технології;
• порівняння – визначення подібних та відмінних рис під час дослідження розвитку технології в світі та Україні.
Наукова новизна полягає у визначенні ефективності функціонування 3D технології у різних сферах обслуговування громадян, а також у з’ясуванні ролі технології у свідомості людини.
Практичне значення результатів дослідження. Матеріали роботи можуть бути використані практично як пересічними користувачами мережі Інтернет, так і спеціалістами у сфері освіти та медицини для удосконалення їхньої роботи з пацієнтами, учнями, студентами, а також можуть стати основою при підготовці наукових статей чи доповідей, можуть бути використані при підготовці навчальних та методичних посібників. Також результати можна застосовувати при читанні таких курсів: «Міжнародні інформаційні системи», “Теорія інформації”, “Теорія і практика зв’язків з громадськістю”.
Структура курсової роботи. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури. У вступі подано обґрунтування актуальності теми, сформульовано мету і завдання, визначено об’єкт і предмет дослідження, перелічено методи і прийоми аналізу. У першому розділі роботи розглядаються особливості поняття 3D технології та її розвиток. Також подається характеристика різноманітних 3D технологій. 3D технологія розглядається як інформаційна технологія моделювання будь-якого предмету чи явища. Розглядаються переваги створення у 3D форматі роликів, презентації, електронного каталогу, фільмів або комп’ютерної гри. У другому розділі проводиться дослідження розвитку та використання 3D технології у сферах розваг, медицини, освіти та бізнесу. Розглядаються недоліки розповсюдження 3D технології. У третьому розділі надано рекомендації щодо введення та використання 3D технології в усіх сферах життя. У висновках підсумовано все дослідження.
Апробація: виступ на Днях науки XVI наукової викладацько-студентської конференції, присвяченої 450-річчю Пересопницького Євангелія та 430-ї річниці Острозької Біблії в секції «Сфери використання сучасних інформаційних технологій в умовах глобалізації» з доповіддю «3D формат як новий етап розвитку візуалізації технологічних процесів та анімації» та публікація «3D формат як новітня інформаційна технологія» в Студентських наукових записках.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
3D формат як сучасна інформаційна технологія
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь