Міжнародний розвиток PR в контексті поширення комунікативних технологій – український та зарубіжний досвід

60 грн.

Скачати курсову роботу

Зміст

Вступ 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАУКИ «PUBLIC RELATIONS» 6
1.1. Виникнення «Public Relations» як науки та його поширення в Північній Америці 6
1.2. PR та його основні ознаки 11

РОЗДІЛ ІІ. «PUBLIC RELATIONS» НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 14
2.1. Основні складові діяльності зв’язків з громадськістю 14
2.2. Особливості розвитку PR в США в другій половині ХХ на початку ХХІ ст. 16
2.3. Зв’язки з громадськістю в Україні: зародження та розвиток (кінець ХХ – поч. ХХІ ст.) 19

ВИСНОВКИ 25
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 27

ВСТУП

Стрімке поширення різного роду комунікативних технологій вже протягом тривалого періоду часу виступає джерелом досліджень фахівців різного профілю. Тим не менш, у зв’язку з перманентним розширенням інформаційної сфери, настанням «ери метакомунікаційних метатехнологій» дослідження в цій області знання зберігають свою актуальність і набувають нової значимості.
В життя сучасного соціуму впровадилися такі комунікативні технології як «зв’язки з громадськістю» («паблік рілейшнз», «public relations», «PR», «піар»). Їх участь у соціальних процесах, проникнення практично в усі сфери суспільства робить даний феномен предметом пильної уваги науковців.
Актуальність дослідження. PR-технології настільки суперечливі і неоднозначні, що не мають певної уніфікованої дефініції: за даними різних фахівців, налічується від п’ятисот (Г. Почепцов) до тисячі (Дридзе Т. М.) визначень цього поняття. Ряд дослідників вбачає місію PR-технологій «у створенні і підтримці доброзичливих відносин, реалізації інтересів громадськості, досягненні гармонії і взаєморозуміння» [1], у формуванні сприятливого соціального середовища в цілому. Але існує і протилежний підхід до технологій зв’язків з громадськістю: «саме вони здійснюють всі ці підробки, замінюючи сенс – формою, факти – тлумаченням, а реальність – уявленнями, граючи думками і установками людей», впливають на «громадську думку в інтересах фірми таким чином, який переконує споживача, що діяльність фірми здійснюється, насамперед, заради його благополуччя, комфорту, економії часу і т.п. » [2].
В той же час, з метою крокування в ногу з часом, нашій державі потрібно орієнтуватися на гідні приклади в світовому суспільстві. Таким може стати приклад розвитку «зв’язків з громадськістю» в США, який за останнє століття довів ефективність своєї стратегії.
Проблему міжнародного розвитку PR в контексті поширення комунікативних технології досліджували такі вчені, як Ольшанский Д. В., Паніна Н. В., Головаха Є. І., Почепцов Г. Г., Слісаренко І., Феофанов О.А. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Мета дослідження полягає в характеристиці міжнародного розвитку PR в контексті поширення комунікативних технології на прикладі досвіду України та США. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Узагальнити інформацію про виникнення «Public Relations» як науки та його поширення в Північній Америці;
2. Охарактеризувати PR та його основні ознаки;
3. Визначити основні складові діяльності зв’язків з громадськістю;
4. Проаналізувати особливості розвитку PR в США в другій половині ХХ на початку ХХІ ст.;
5. Дослідити зв’язки з громадськістю в Україні, а саме їх зародження та розвиток (кінець ХХ – поч. ХХІ ст.);
6. Дати характеристику особливостям розвитку PR в Україні та США.
Об’єктом даного дослідження є PR як елемент комунікативної системи.
Предметом особливості розвитку та функціонування PR у США та Україні.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3. Логіко-семантичний метод сприяв визначенню понять за допомогою аналізу їх ознак, відношень між мовними висловами та дійсністю, саме цей метод допоміг визначенню понятійного апарату, що застосовується у дослідженні.
4. Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
5. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
6. Табличний: для створення таблиць в роботі.
7. Історичний: для аналізу основних етапів розвитку PR в історії США та України.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про міжнародний розвиток PR в контексті поширення комунікативних технології на прикладі досвіду України та США. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Міжнародний розвиток PR в контексті поширення комунікативних технологій – український та зарубіжний досвід
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь