Телевізійні засоби масової інформації та їх вплив на ціннісний світ особистості

60 грн.

Скачати курсову роботу

Купити в 1 клік
Додати в бажання
Додати в порівняння

Зміст
Вступ 3
РОЗДІЛ I Поняття особистості та чинники, що впливають на її формування 7
1.1. Поняття особистості 7
1.2. Особливості формування особистості 12
РОЗДІЛ II Теоретико-методологічні засади дослідження: ціннісні орієнтації як умова розвитку особистості 20
РОЗДІЛ III Телевізійні засоби масової інформації та їх вплив на ціннісний світ особистості 27
3.1. Телебачення як один із видів засобів масової інформації 27
3.2. Впив телевізійних ЗМІ на предмет формування ціннісних орієнтацій особистості 32
3.3. Сучасний телевізійний простір 39
Висновки 45
Список використаних джерел та літератури: 48

Вступ
Актуальність теми. Людина є єдиною духовною (моральною) істотою в світі, тільки вона ставиться до світу згідно з мірою власних цінностей. В цьому плані постає актуальним положення: цінності не виникають на порожньому місці, вони формуються в “надрах ментальності” того або іншого народу, а конкретизуються в процесі життєдіяльності етносу – народу – нації. Дослідження ціннісних орієнтацій надають можливість усвідомити в історичній ретроспективі сутність ментальності українського народу. Йдеться про внутрішні змісти духовних процесів людства, що постає особливо актуальним, коли до європейського простору активно входять зі своїми світоглядними цінностями різні народи, різні культури.
Проблема, що пов’язана з людськими цінностями, належить до найважливіших, оскільки цінності виступають інтегративним стрижнем як для окремого взятого індивіда, так і для соціальних груп, нації.
Суттєвим моментом в обґрунтуванні актуальності обраної теми є той факт, що телебачення контролює всю нашу культуру, пропускаючи через свої фільтри величезні потоки інформації та змінюючи свідомість людей. За допомогою мас-медіа пропагуються певні ціннісні установки, світоглядні стереотипи та моделі поведінки. Тому є актуальним дослідження впливу телевізійних засобів масової інформації на формування ціннісних орієнтацій особистості.
Ступінь розробки. Проблема формування духовних цінностей аналізується в українській філософії, репрезентована працями таких вчених, як Андрущенко В.П., Боришевський М.Й., Кулиниченко В.Л.
Дослідження відомих українських філософів (Надольний І.Ф., НестеренкоВ.Г.) особливу увагу акцентують на вихованні емоційної сфери людини, її становлення як духовної істоти.
Окремі аспекти проблеми людини та її духовних цінностей були розглянуті в роботах Шохіна В.К. та Сусської О.О.
Сьогодні про вплив засобів масової інформації, зокрема телебачення, пишуть і говорять багато вчених і дослідників. Наприклад, О. Яременко та О. Балакієва досліджують роль засобів масової інформації у формуванні культурних цінностей молоді. Про соціально-психологічні наслідки впливу телебачення пишуть Н.Н. Богомолова, В.О. Моляко, А.І. Допіра. Такі дослідники, як Д.Я. Райгородський, Г. Черненко у своїх працях описали маніпуляційний вплив реклами на формування особистості. Про засвоєння соціальних цінностей та їх трансформацію в особистісні цінності зазначає О.М. Леонтьєв.
Об’єктом даної роботи є вплив суспільства на формування ціннісних орієнтацій особистості, а предметом буде виступати роль телебачення як засобу масової інформації у формуванні цінностей особистості.
Мета дослідження полягає у тому, аби з’ясувати вплив телевізійних ЗМІ на формування ціннісних орієнтацій особистості.
Відповідно до мети необхідно вирішити ряд наступних завдань:
 з’ясувати суть поняття „особистість”;
 розкрити поняття “ціннісні орієнтації ”, продемонструвати особливості їх формування;
 з’ясувати, які чинники впливають на формування ціннісних орієнтацій;
 встановити роль телевізійних ЗМІ у процесі формування ціннісних орієнтацій особистості.
Для досягнення поставленої мети було використано такі методи наукового пізнання. На емпіричному рівні ми зверталися до методів спостереження та порівняння. На теоретичному рівні визначальними стали методи аналізу та синтезу, зокрема аналіз джерел, літератури, що стало основою роботи, сформулювало розуміння теми. Також було використано системний метод, який вивчає взаємозв’язок складових системи та її взаємодію з іншими системами.
Теоретичне значення даної роботи полягає у комплексному вивченні поняття „ціннісні орієнтації”, їх види, чинники, що на них впливають, зокрема, вплив телебачення.
Загальний зміст і характер дослідження, позначений у ньому спосіб поставлення, розв’язання й обговорення проблем, покликані сприяти більш адекватному і повному з’ясуванню важливості аксіологічної проблематики у філософських дослідженнях взагалі і філософії культури зокрема.
Результати дослідження розширюють можливості подальшого осмислення проблеми формування ціннісних орієнтацій.
Практичне значенняполягає в тому, що результати дослідження закладають основи для вирішення низки проблем: подолання деструктивних моментів у свідомості людини шляхом аналізу реалій сучасного телевізійного простору і побудови нової системи ціннісних орієнтацій; пошук загальнозначущих морально-ціннісних орієнтирів соціального розвитку та духовного відродження нації.
Матеріал роботи може бути використаним в процесі створення текстів у ЗМІ, що стосуються теми впливу телебачення на ціннісні орієнтації особистості, у лекційних курсах з соціальної філософії, філософської антропології, філософії культури.
Результати бакалаврської роботи можуть слугувати теоретичною базою для наукових розробок у педагогічній, політичній, соціально-психологічній, етичній та ін. галузях гуманітарного знання.
У роботі сформульовано наступні теоретичні положення, що містять наукову новизну:
 духовність є атрибутивністю людської суб’єктивності, її втрата перетворює людину на об’єкт ( переводить на рівень існування, а не життя). Водночас духовність робить кожне “Я” приналежним до людського роду, а також індивідуально-самотворчим. А рівень духовності й забезпечує моральність кожного “Я”;
 інтереси та цінності в системі самореалізації особистості сприяють вибору та виміру її власної життєвої позиції, організації самозбереження, самозбагачення і саморозвитку протягом життя.
Структура роботи побудована в чіткій логічній послідовності до поставленої мети та завдань, а саме: складається із вступу, трьох розділів та висновків.
У вступі обгрунтовується вибір теми, її актуальність, мета і завдання, які ставить перед собою дослідник, об’єкт та предмет дослідження, методи, за допомогою яких здійснювалося дослідження, розкривається наукова новизна роботи, з’ясовується її теоретична та практична значущість, описується структура роботи. У першому розділі ми з’ясовуємо суть поняття “особистість”. У другому розділі розкривається поняття “ціннісні орієнтації” та аналізуються чинники, що впливають на їх формування. Третій розділ присвячений вивченню ролі телевізійних ЗМІ у формуванні ціннісних орієнтацій особистості. У висновках підсумовуються результати, отримані під час написання роботи.

1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.

2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файла, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.

3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів. В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Телевізійні засоби масової інформації та їх вплив на ціннісний світ особистості”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

eleven − 11 =

грн.
© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
payment
Кнопка звʼязку
Замовити дзвінок
Повідомлення успішно відправлено
Ми перетелефонуємо вам найближчим часом.