Аналіз спеціальних інформаційних операцій у виборчій кампанії Президента України 2004 року

60 грн.

Скачати курсову роботу

Зміст
Вступ 3
Розділ І. Аналіз спеціальних інформаційних операцій (СІО): теоретичний та прикладний аспект 8
1.1 Поняття та суть (СІО) 8
1.2 СІО у процесі виборчої кампанії 17
1.3 Пропаганда, як один із основних інструментів здійснення СІО 21
1.4 Методи захисту від впливу СІО 28
Розділ II. Застосування СІО основними кандидатами на пост Президента України 35
2.1 Отруєння Вікторя Ющенка та “напад” на Віктора Януковича в Івано-Франківську: погляд крізь призму здійснення СІО 35
2.2 “Помаранчева революція”, крізь призму використання СІО 59
Висновки 76
Список використаних джерел та літератури 79
Додатки 83
Вступ.
Як зовнішня так і внутрішня політика будь-якої держави – це не лише прозора гра за наперед визначеними правилами, за порушення яких суворо карають. Дуже часто це звичайна битва, без компромісів та поступок один одному.
Баталії стають особливо жорстокими, коли накладаються інтереси політичних еліт і йде мова про здобуття влади, сфери впливу чи “великий поділ” матеріальних ресурсів. Така боротьба між різними політичними силами найчастіше спостерігається під час виборчих кампаній.
Виборча кампанія – це останнім часом боротьба різних ідеологій та політичних міфів. У цій боротьбі політики користуються послугами вітчизняних та зарубіжних політтехнологів, в арсеналі яких, дуже часто можна зустріти найрізноманітніші засоби впливу на електорат. Ці засоби впливу можна поділити на кілька груп:
– сучасні технології політичної пропаганди та агітації;
– маніпулятивні технології;
– спеціальні інформаційні операції (СІО).
Одним з новітніх засобів впливу є СІО. СІО – це наперед сплановані дії, пов’язані із використанням та керуванням інформації, що спрямовані проти ворожої, дружньої, або нейтральної аудиторії шляхом впливу на настанови та поведінку з метою досягнення політичних переваг.
На жаль, в Україні та й на більшій частині пострадянського простору, спостерігається негативна тенденція: кожна виборча кампанія супроводжується інтенсивним використанням СІО. Складається враження, що виборча кампанія є інтегрованим явищем, в якому присутні в будь-якій комбінації такі негативні за своїми наслідками механізми впливу, що використовуються в процесі здійснення СІО: дезінформація, політична цензура, пропаганда, маніпуляція, шантаж, провокація та ін.
Використання СІО вважається виправданим тоді, коли вони спрямовані проти зовнішнього ворога, і є гарантія, що їх застосування відповідає національним інтересам тої чи іншої держави. Але коли, різні політичні сили, зокрема в Україні, використовують відверто негуманні методи ведення політичної боротьби, що по своїй суті спрямовані проти свого народу – виникає загроза наростання соціальної напруги і перманентного конфлікту у суспільстві. А відтак існує загроза існування України, як держави взагалі. Тому існує нагальна потреба розгляду та вивчення методів здійснення СІО, особливо тих, що використовуються під час виборчих кампаній, з метою вироблення механізмів протидії та недопущення їх проведення у майбутньому. Отже, проблема вивчення та ґрунтовного аналізу перебігу виборчої кампанії Президента України 2004 року є актуальною на сьогоднішній день, і це нове дослідження повинне зробити важливий внесок у напрацювання теоретичних аспектів протидії інформаційним впливам. Актуальність даного дослідження підсилюється й тим, що зроблена спроба виявити методи СІО, які використовуються в сучасних українських реаліях. У цьому, також, полягає наукова новизна роботи.
Об’єктом дослідження є виборча кампанія Президента України 2004 року. Предметом дослідження – використання кандидатами на пост президента СІО під час виборчої кампанії.
Мета роботи – з’ясувати ступінь використання СІО під час виборчої кампанії Президента України 2004 року. Відповідно до мети роботи ми поставили ряд завдань:
1) з’ясувати поняття, суть та значення СІО;
2) простежити використання СІО у виборчих кампаніях;
3) вивчити основні способи захисту від пропаганди і СІО;
4) дослідити використання методів СІО під час виборчої кампанії 2004 року;
5) зробити загальний огляд висвітлення виборчих перегонів основними телеканалами України.
З огляду на те, що під час виборчої кампанії Президента України 2004 року було проведено значну частину СІО, наше дослідження охоплює тільки ті СІО, які викликали найбільший резонанс в суспільстві і суттєво вплинули на перебіг виборчої кампанії.
Питання СІО знайшло певне відображення у науковій літературі. Так, зокрема, дві монографії Литвиненка О.В. “Спеціальні інформаційні операції та пропагандистські кампанії” та “Інформаційні впливи та операції” досить ґрунтовно розкривають теоретичні аспекти проведення СІО. Зроблено короткий екскурс в історію “м’яких” методів впливу на громадськість. Окреслено методи захисту від застосування СІО, розглянуті їхні недоліки та переваги. Проте, в цих працях відчувається великий вплив американської школи з проблем інформаційних технологій. Замість того, щоб виробити єдину схему дослідження СІО, автор багато уваги приділяє аналізу пропаганди і методам її дослідження. Окремої уваги заслуговує книга російського професора С.Расторгуєва “Философия информационной войны” в якій зроблена спроба дослідити феномен інформаційної війни, а разом з тим й СІО з точки зору фізичних процесів, які відбуваються у світі. Тут простежується технологічний підхід до вивчення даної проблематики. Дотичними до теми нашого дослідження є праці Г.Почепцова, які носять узагальнюючий характер з питань теорії комунікації. Привертає увагу, також, нова книга цього автора “Информационно-политические технологии”, в якій зроблена спроба узагальнити та класифікувати методи інформаційної боротьби, що використовуються в політиці. Наведено ряд прикладів використання політичних технологій з політичного життя новітньої історії Росії та України. В цій роботі описане явище медіа-кризи, що виникає у суспільстві внаслідок здійснення інформаційних впливів. При підготовці до написання дослідження були опрацьовані книга С.Кара-Мурзи “Манипуляция сознанием” та хрестоматія Д.Райгородського в яких досліджені психологічні впливи пропаганди на свідомість громадськості. Стисло викладені рекомендації щодо того як потрібно ефективно проводити пропаганду. Книга С.Кари-Мурзи дає детальний опис того, як здійснюється маніпуляція свідомістю. Проблематика інформаційних операцій та інформаційних впливів ґрунтовно розкрита в колективній роботі російських дослідників “Государственная информационная политика в условиях информационно-психологической войны”. Авторами був розроблений новий підхід представлення внутрішньої структури СІО, як комбінації основних її елементів – дезінформація, лобіювання, маніпуляція, шантаж.
Під час написання роботи ми використовували: метод порівняння, аналітично-синтетичний метод, описовий метод, метод контент-аналізу та метод вивчення окремих випадків (case-study).
Щодо хронологічних рамок роботи, то нижньою межею дослідження є кінець серпня – початок вересня 2004 року, а верхньою – кінець грудня того ж року. Ці межі зумовлені самою хронологією виборчої кампанії, а точніше періодом впродовж якого було здійснено ряд СІО.
Відповідно до мети та завдань робота поділяється на два розділи та шість параграфів.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Аналіз спеціальних інформаційних операцій у виборчій кампанії Президента України 2004 року
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь