Вплив реклами на імідж фірми (на прикладі друкованої реклами coca-cola)

60 грн.

Скачати курсову роботу

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………………….3
Розділ I. ФЕНОМЕН ІМІДЖУ…………………………………………………………6
1.1. Поняття іміджу…………………………………………………………………………6
1.2. Види іміджу…………………………………………………………………………………..9
1.3. Етапи творення іміджу, зокрема, іміджу компанії..……………………21
Розділ II. РЕКЛАМА ЯК ЕЛЕМЕНТ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ…………………………………………………………………27
2.1. Поняття реклами, її основні функції……………………………………………….27
2.2. Особливості друкованої реклами……………………………………….. …………34
Розділ III. ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ДРУКОВАНОЇ РЕКЛАМИ НА ІМІДЖ ФІРМИ (НА ПРИКЛАДІ РЕКЛАМИ COCA COLA)……………………….…40
Висновки………………………………………………………………………………47
Список використаних джерел та літератури………………………………………..51
Додатки

ВСТУП

Демократичні перетворення, здійснювані в нашій країні, призвели до відмови від командно-адміністративних методів керування. На зміну їм прийшли методи, засновані на переконанні та інших засобах соціально-психологічного впливу. Серед цих засобів важливе місце займає імідж. Одним із основних засобів формування іміджу організації на даний час є реклама.
Саме тому темою нашого дослідження є вплив реклами на формування іміджу організації. Вона є актуальною, оскільки перетворення іміджу фірми на важливий фактор її діяльності вимагає цілісного аналізу тих чинників, які цей імідж творять, а компанія CocaCola має досить тривалу історію і є яскравим прикладом для аналізу способів формування іміджу організації, рекламний аспект творення якого є ще недостатньо вивченим.
Мета нашого дослідження полягає в тому, щоб розкрити суть основних аспектів впливу друкованої реклами на імідж фірми.
Об’єкт дослідження – імідж, зокрема, імідж організації.
Предметом дослідження є вплив друкованої реклами на імідж організації.
Перед проведенням дослідження була поставлена гіпотеза: основну роль у формуванні іміджу фірми CocaCola відіграє друкована реклама.
Наукова новизна роботи полягає у тому, що в ній зроблено детальний аналіз друкованої реклами фірми і визначено її вплив на створення іміджу як окремий фактор, а не складову цілісної іміджевої чи рекламної кампанії.
Для досягнення мети ми поставили перед собою такі завдання:
1. Розкрити суть іміджу.
2. Показати особливості творення корпоративного іміджу.
3. Пояснити специфіку друкованої реклами.
4. Визначити роль друкованої реклами у творенні іміджу фірми CocaCola.
При виконанні завдань ми використовували такі наукові методи:
1)спостереження – збирання даних про рекламні повідомлення;
2)аналіз –визначення складових іміджу фірми;
3)синтез – об’єднання виокремлених частин у єдиний тип іміджу; 4)абстрагування – відокремлення несуттєвих елементів від суттєвих; 5)інтерпретація – розкриття змісту аналізованих рекламних повідомлень;
6)класифікація – поділ іміджу на види залежно від об’єкта іміджування.
Базовими операційними категоріями нашої роботи є:
1. Реклама як елемент маркетингових комунікацій.
2. Друкована реклама як найпоширеніший вид реклами.
3. Імідж фірми як цілісний образ фірми, що формується у свідомості споживачів.
Джерельна база даного дослідження включає праці у галузі рекламної діяльності як вітчизняних (Обритько В., Феофанов О., Ромат Є.), так і зарубіжних вчених (Уеллс У., Кортленд Л., Огілві Д.) та у сфері іміджелогії (Гуцал А., Шварценберг Р., Грищенко О., Почепцов Г., Шепель В., Берт Б., Браун Е., Кляйн Н., ін.).
Всі з вищезазначених дослідників зазначають, що реклама активно впливає на імідж організації, проте в даних працях відсутній чіткий аналіз механізмів даного впливу та особливостей впливу реклами залежно від каналу її передачі до цільової аудиторії.
Практична значущість дослідження полягає в тому, що результати роботи можуть бути використані при написанні наукових статей, інших робіт з даної сфери досліджень та при підготовці і проведенні кампаній з побудови і підтримання іміджу фірми.
Структура дослідження включає вступ, основну частину, що складається з трьох розділів, висновків та списку використаних джерел і літератури, додатків.
У першому розділі, що містить 3 підрозділи, показано сутність іміджу як цілісного образу, актуальність його вивчення, його складові, основні види, етапи побудови, особливості особистого та корпоративного іміджу.
Другий розділ, який складається із двох підрозділів, розкриває сутність реклами як елемента маркетингових комунікацій та особливості друкованої реклами як способу передачі інформації про фірму.
У третьому розділі ми спробували визначити роль друкованої реклами у формуванні іміджу фірми CocaCola, основні аспекти діяльності фірми, на які спиралася рекламна кампанія у різні періоди існування фірми на світовому ринку безалкогольних напоїв.
Отже, дане дослідження мало на меті з’ясування сутності іміджу організації, основних етапів його творення та ролі друкованої реклами у формуванні корпоративного іміджу.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Вплив реклами на імідж фірми (на прикладі друкованої реклами coca-cola)
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь