Соціальна реклама і гендер

60 грн.

Скачати курсову роботу

Вступ
Сьогодні в науці дуже часто виникає потреба розглядати рекламну діяльність як явище культурного життя людей, як один з механізмів формування культури. Постає питання, як сприймати рекламну діяльність, адже немає однозначного ставлення до реклами в суспільстві. Аналіз культури показує, що, дотримуючись традиції і бажаючи відрізнятися від інших, виділятися, люди намагаються наслідувати моду, що має безліч мінливих форм, але виявляється практично у всіх видах спільної діяльності. Це явище докладно описано в рекламі, але воно добре відоме також і тим, що вивчає феномен культури. Закон України «Про рекламу» говорить, що соціальна реклама — це інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку [35].
Саме тому, звертаючи увагу на соціальну рекламу, потрібно відзначити, що вона є важливою не лише з точки зору суспільного життя, але й культури взагалі. Таку думку можна пояснити наступним чином. Крім відображення проблем, що постають перед соціумом, соціальна реклама несе в собі значне символічне навантаження. За допомогою різноманітних смислових образів та, непомітних на перший погляд, засобів впливу на людську свідомість, вона постає як культурне явище. В даному випадку соціальну рекламу, яка є доступною для пересічного українця, можна розглядати як один із способів співвідношення чоловічого та жіночого начала з точки зору їх впливу на суспільну думку та свідомість громадян.
Актуальність теми «Гендерні проблеми соціальної реклами в Україні» полягає у тому, що наразі важливо розглянути способи представлення соціальних проблем для українського суспільства з точки зору культури; визначити значення чоловічого і жіночого представництва у соціальній рекламі для сприйняття її українцями, а також рівень осягнення проблемних питань, поданих у соціальній рекламі, залежно від того, хто представляє дану рекламу – жінка чи чоловік. Відновлення громадських зв’язків в наш час стає дуже актуальною проблемою суспільства. Великого значення набувають нові методи, за допомогою яких громадськість та соціальні інститути прагнуть забезпечити стабільність як суспільства вцілому, так і особистісну рівновагу кожного громадянина.
Об’єктом дослідження є соціальна реклама в Україні. Предмет – гендерні проблеми соціальної реклами України.
Сьогодні ЗМІ України подають велику кількість інформації, що безпосередньо не пов’язана з життям українців. Тому дуже часто зустрічається соціальна реклама, виробниками якої є представники інших країн. Проте українська культура, взаємодіючи з іншими, інтерпритує соціальну рекламу як одну з ланок, що пов’язують нас зі світом. Мета даної роботи – дослідити гендерні проблеми соціальної реклами України, через які висвітлюється зв’язок культури нашої держави зі світовою культурою.
Завдання:
-розкрити суть соціальної реклами України через призму культурних стереотипів жінки і чоловіка у рекламі;
– визначити роль жінки в соціальній рекламі України;
– проаналізувати роль чоловіка в соціальній рекламі України;
– дослідити гендерний аспект соціальної реклами України через символіку;
– дослідити феміністичні ідеї в соціальній рекламі України.
Методологічна база роботи включає методи аналізу (детальний розгляд інформації про соціальну рекламу, аналіз прикладів соціальної реклами, гендерних та соціальних проблем); синтезу (поєднання гендерних проблем із соціальною рекламою, систематизація інформації про феміністичні ідеї, гендерні проблеми та соціальну рекламу); порівняння чоловічих та жіночих ролей у соціальній рекламі в Україні; логічний метод, використаний для дослідження зв’язку гендерних проблем соціальної реклами в Україні з тенденціями української культури; частково використано ретроспективний метод для з’ясування традиційної соціальної ролі жінки.
Новизна роботи полягає у визначенні гендерних особливостей соціальної реклами в Україні. Опрацювання теми «Гендерні проблеми соціальної реклами в Україні» допомогло зрозуміти соціальну рекламу як явище культури, а також особливості жіночого та чоловічого впливів на суспільну свідомість.
Джерельна база грунтується на працях, що стосуються гендеру та соціальної реклами. Базовими стали такі роботи як «Основи теорії гендеру» за редакцією Агеєвої В. П., Кобелянської Л. С., Скорика М. М.; теоретичний матеріал про соціальну рекламу подає праця Сергєєва С. «Соціальна реклама»; також при написанні роботи використано інформацію міжвідомчого наукового збірника «Жінка в Україні» за редакцією Голубєвої І. Є., Комарової А. І, Пустовойтенка В. П. Матеріали цього збірника допомогли грунтовно розкрити статус жінки в українському суспільстві, проаналізувати роль жінки в українському суспільстві та гендерні особливості української культури. Важливою теоретичною основою стала стаття Обухова Я. Л. «Символіка кольору». Праця Бутенко Н. «Соціальна психологія в рекламі» допомогла визначити напрямки впливу реклами на свідомість людини. «Іміджеологія» Г. Почепцова стала базовою працею для визначення ролі іміджу жінки у соціальній рекламі та пов’язаних з цим гендерних проблем. При написанні роботи були використані матеріали таких періодичних видань як «Україна молода», «День», «Поштовий вісник» та ін., які вміщують соціальну рекламу. Особливості людського спілкування висвітлені в праці Д. Карнегі «Як насолоджуватися життям і отримувати задоволення від роботи», тому дана в ній інформація допомогла поєднати соціальну рекламу з гендерними особливостями українського суспільства, а також сприйняттям соціальної реклами, виробленої не в Україні.
Структура курсової роботи передбачає два розліли, кожен з яких складається з двох підрозділів. Перший розділ – «Особливості жіночого та чоловічого представництва у соціальній рекламі України» – вміщує такі підрозіли: «Жіночі ролі в соціальній рекламі» й «Чоловіче начало та соціальна реклама України». Тут розкриваються гендерні особливості соціальної реклами, висвітлюється співвідношення в ній чоловічого та жіночого начала. Другий розділ – «Культорологічне осмислення гендеру у соціальній рекламі України» – складається з таких підрозділів: «Імідж жінки в соціальній рекламі України» та «Особливості символіки соціальної реклами». В цьому розділі робиться спроба визначити присутність феміністичних ідей у соціальній рекламі України, звертається увага на те, як за допомогою символіки кольору та жестів підреслюється або прикривається роль жінки у висвітленні певної суспільної проблеми. Розглядається створення іміджу жінки в соціальній рекламі та для соціальної реклами.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Соціальна реклама і гендер
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь