Роль вивчення іноземних мов у формуванні комунікативних навичок 2

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Педагогіка

ЗМІСТ
ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК
1.1. Особливості реалізації комунікативного методу навчання іноземних мов
1.2. Комунікативні навички та їх характеристика
1.3. Етапи формування комунікативних навичок

РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК НА НЕТРАДИЦІЙНИХ УРОКАХ ІНОЗЕМНИХ МОВ
2.1. Особливості уроків іноземної мови в школі
2.2. Види нетрадиційних уроків іноземних мов
2.3. Прийоми формування комунікативних навичок на нетрадиційних уроках іноземних мов

ВИСНОВКИ 56
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 58
ДОДАТКИ 62

ВСТУП

Особливості навчання та викладання іноземних мов в школі сьогодні досить перспективні для дослідження, адже зміни у характері освіти дедалі більше явно орієнтують її на «вільний розвиток людини», на творчу ініціативу, самостійність учнів, конкурентоспроможність, мобільність від майбутніх фахівців.
Основний метод викладання іноземної мов, що застосовується сьогодні в школах, – це комунікативний метод, основною метою якого є навчання говорінню. Говоріння – надзвичайно багатоаспектне та складне явище. По-перше, воно виконує в житті функцію засобу спілкування. По-друге, говоріння – це один з видів людської діяльності. По-третє, важливо пам’ятати, що в результаті діяльності говоріння виникає його продукт – висловлювання. І як діяльність, як і продукт говоріння має певні ознаки, які є орієнтиром у навчанні. Тому що саме вони підказують, які умови треба створити у розвитку говоріння, і навіть є критеріями оцінки результатів навчання.
Навчання говорінню реалізується формуванням мовних або комунікативних навичок. Будь-які мовні навички, щоб бути умовами мовної здатності розуміти й функціонувати як його основа, повинні мати систему якостей. До них належать: автоматизованість, стійкість, гнучкість, «свідомість», відносна складність.
Вивчення іноземних мов покликане сформувати особистість, яка здатна і яка хоче брати участь в міжкультурній комунікації. В центрі уваги знаходяться засоби формування комунікативних навичок. Однак на сьогодні можна говорити про зниження мотивації школярів до вивчення іноземних мов. Саме тому формування позитивної мотивації має розглядатись учителем як спеціальне завдання.
Зазвичай, мотиви пов’язані з пізнавальними інтересами учнів, потреби в оволодінні новими знаннями, навичками, вміннями. Але й одна природна потреба тих, хто вивчає іноземну мову – комунікація. Для організації сприятливого клімату, який би орієнтував учнів на комунікацію, необхідно вибирати такі форми уроку, які будуть стимулювати діяльність учнів.
Актуальність дослідження. Нетрадиційні форми занять спрямовані на підвищення ефективності діяльності учнів. Досвід шкільних викладачів та дослідження педагогів-новаторів показали, що нетрадиційні форми ведення уроків підтримують інтерес учнів до предмета і підвищують мотивацію навчання.
Основною перевагою нетрадиційних форм уроків є розвиток і вдосконалення соціокультурної компетенції учнів, розширення базового рівня знання про культурну спадщину країн мови, яка вивчається.
Актуальність використання нетрадиційних уроків у формуванні комунікативних навичок залежить від їхньої ефективності, а саме, здатності нетрадиційних уроків заохотити всіх студентів у процес навчання, оскільки нетрадиційні форми уроків підтримують інтерес учнів до предмета і підвищують мотивацію вчення.
Проблему ролі вивчення іноземних мов у формуванні комунікативних навичок досліджували такі вчені, як Бабанський Ю.К., Єрмакова М.О., Ковалевська Є.В., Костомаров В.Г., Митрофанова О.Д., Полат, Є.С., Суханова В.І., Слабова Т.Л., Цвєткова З.М. та ін. Незважаючи на це, залишаються питання, що потребують подальшого опрацювання.
Мета дослідження полягає в характеристиці ролі вивчення іноземних мов у формуванні комунікативних навичок. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати особливості реалізації комунікативного методу навчання іноземних мов;
2. Проаналізувати комунікативні навички;
3. Визначити етапи формування комунікативних навичок;
4. Узагальнити інформацію про особливості уроків іноземної мови в школі;
5. Дослідити різні види нетрадиційних уроків іноземних мов;
6. Описати прийоми формування комунікативних навичок на нетрадиційних уроках іноземних мов.
Об’єктом дослідження є процес навчання мови в загальноосвітньої школі.
Предметом дослідження є роль та функції вивчення іноземних мов у формуванні комунікативних навичок.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3. Логіко-семантичний метод сприяв визначенню понять за допомогою аналізу їх ознак, відношень між мовними висловами та дійсністю, саме цей метод допоміг визначенню понятійного апарату, що застосовується у дослідженні.
4. Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про роль вивчення іноземних мов у формуванні комунікативних навичок. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Роль вивчення іноземних мов у формуванні комунікативних навичок 2
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь