Психологодидактичні аспекти використання компютерних програм для формування іншомовної компетенції на старшому етапі ЗОШ

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Педагогіка

ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1 ПСИХОЛОГОДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА СТАРШОМУ ЕТАПІ ЗОШ………………………………….7
1.1 Вимоги до формування іншомовної компетенції на старшому етапі ЗОШ………………………………………………………………..………………7
1.2 Лінгвометодичні можливості застосування комп’ютерних засобів навчання для формування іншомовних навичок………………………..……..11
1.3 Характеристика комп’ютерних програм для формування іншомовних навичок на старшому етапі ЗОШ………………………………..15
1.4 Мультимедійні засоби навчання іноземної мови на старшому етапі середньої школи…………………………………………………..…………….26
РОЗДІЛ 2 МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА СТАРШОМУ ЕТАПІ ЗОШ…………………………………………………………32
2.1 Використання комп’ютерної програми English Learning Course для формування лексичної компетенції у 9 класі ЗОШ……………….……..32
2.2 Методика проведення комп’ютерного уроку в системі ELanTeS для розвитку вміння аудіювання в учнів 10 класу………………………..….……42
2.3 Використання комп’ютерної програми “Welcome to Ukraine!” для розвитку вмінь монологічного і діалогічного мовлення в 9 класі……………………………………..……………………………………….50
2.4 Розробка моделі навчального процесу для формування іншомовної компетенції з використанням комп’ютерних програм – презентація лексичного матеріалу по темі The Political System of the United States of America для 9-го класу ЗОШ на прикладі Microsoft Power Point ……………………………………………………………………55
ВИСНОВКИ………………………………………………………..…………62
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………….…………………65
ДОДАТКИ…………………………………………………….………………69

ВСТУП

Сьогодні застосування найновіших інформаційних технологій у різноманітних сферах людської діяльності, у галузі освіти зокрема, набуває дедалі більшої актуальності. Особливо продуктивним є використання електронних ресурсів для вивчення іноземних мов. Комп’ютерні програми дають змогу максимально оптимізувати навчальний процес з іноземної мови та підвищити його ефективність. Однак лише невелика кількість науковців та освітян приділяють цьому аспекту достатньо уваги. Тому дослідження у сфері використання комп’ютерних програм у середній загальноосвітній школі як базового закладу освіти є на сьогодні особливо актуальним. Про важливість застосування комп’ютерних технологій у навчанні взагалі свідчить факт проведення 4-го Міжнародного семінару eMeReCU на базі Національного Університету “Острозька Академія” 19-20 травня 2005 року.
Не можна не враховувати і зацікавленості учнів загальноосвітніх шкіл у використанні комп’ютерних технологій на уроках з іноземної мови. За даними соціологічного дослідження (Додаток Г), яке проводилося нами в Славутському спеціалізованому ліцеї-інтернаті у 8-11 класах з 68 опитаних (учнів, вихідців з різних шкіл): 46,2% – часто користуються комп’ютером, лише 13% використовують комп’ютерні програми для вивчення англійської мови і лише 20,6% опитаних мають свій власний комп’ютер, серед тих, хто відповів, що використовує комп’ютерні програми для вивчення англійської мови, 39% вважають це цікавою та корисною справою; і, нарешті, на питання чи хотіли б ви вивчати іноземну мову з допомогою комп’ютера, відповіли майже одноголосно – 92,6% – так. Це ще раз доводить актуальність обраного дослідження.
Теоретичні засади використання комп’ютерних програм у навчанні іноземної мови у загальноосвітній школі були розроблені як зарубіжними, так і вітчизняними методистами. Т. В. Карамишева заклала підґрунтя методів застосування комп’ютерних програм у навчанні іноземної мови. А. Фітцпатрік та Д. Девіс, німецькі науковці дослідили вплив інформаційних та комунікаційних технологій на навчання іноземної мови та на роль вчителя іноземної мови. Російські освітяни М. Ю. Бухаркіна, Г. І. Мамукіна та Г. В. Уляшкіна працювали у напрямку розробки мультимелійних шоу, підручників, та проектів. Розробками комп’ютерних програм для навчання іноземної мови в загальноосвітній середній школі займалися також Є. В. Акуліна, В.І.Гатальська, М. К. Захарова, С. М. Кащук, Т. Н. Тєліцина та інші. Однак, практичний аспект цієї проблеми є недостатньо розроблений в методиці і потребує подальшого як теоретичного, так і практичного дослідження.
Об’єкт дослідження – процес формування іншомовної компетенції учнів в ЗОШ.
Предмет дослідження – використання комп’ютерних програм для формування іншомовної компетенції учнів на старшому етапі ЗОШ.
Мета дослідження полягає у розробці методики формування іншомовної компетенції з допомогою комп’ютерних програм.
Завдання дослідження:
– проаналізувати вимоги до формування іншомовної компетенції на старшому етапі ЗОШ;
– розкрити теоретичні засади застосування комп’ютерних засобів навчання для формування іншомовних навичок;
– охарактеризувати комп’ютерні програми та мультимедійні засоби навчання, які можуть бути використані на старшому етапі ЗОШ;
– запропонувати шляхи використання програми English Learning Course у поєднанні з підручником “Англійська мова для 9 класу ЗОШ” за редакцією В. М. Плахотника;
– відібрати матеріал для проведення комп’ютерного уроку в системі ELanTeS для розвитку вмінь аудіювання в учнів 10 класу;
– інтегрувати матеріал комп’ютерної програми “Welcome to Ukraine!” для розвитку вмінь діалогічного та монологічного мовлення в 9 класі;
– провести експериментальну перевірку методики навчання іншомовної компетенції з допомогою комп’ютерних програм на прикладі програми Microsoft Power Point.
Методи дослідження:
– вивчення та аналіз наукових джерел з методики навчання іншомовної компетенції з допомогою комп’ютерних програм;
– узагальнення досвіду навчання іншомовної компетенції;
– анкетування;
– розробити модель навчального процесу для формування іншомовної компетенції на прикладі комп’ютерної програми Microsoft Power Point по темі The Political System of the United States of America для 9-го класу ЗОШ;
– аналіз комп’ютерних програм;
– синтез та інтеграція комп’ютерної програми English Learning Course у навчання англійської мови за базовим підручником;
– проведення експериментального навчання у 9 класі ЗОШ з використанням комп’ютерної програми Microsoft Power Point для подання нового лексичного та соціокультурного матеріалу.
Новизна роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні розробки моделі навчального процесу для формування іншомовної компетенції на старшому етапі ЗОШ з допомогою комп’ютерних програм.
Практична цінність роботи полягає у інтеграції комп’ютерних програм English Learning Course, ELanTeS та “Welcome to Ukraine!” у навчання іноземної мови в старших класах середньої школи та розробці уроку в Microsoft Power Point для подання нової теми The Political System of the United States of America в 9-му класі ЗОШ.
Структура роботи. Робота складається зі вступу, 2-х розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.
Розділ 1 присвячений психологодидактичним аспектам використання комп’ютерних програм для формування іншомовної компетенції на старшому етапі ЗОШ. У розділі висвітлюються вимоги до формування іншомовної компетенції на старшому етапі ЗОШ, лінгвометодичні можливості застосування та характеристика комп’ютерних програм для формування іншомовних навичок в старших класах, характеристика мультимедійних засобів навчання іноземної мови.
Розділ 2 вміщує практичні аспекти використання комп’ютерних програм для формування іншомовної компетенції на старшому етапі ЗОШ. Подається загальна характеристика комп’ютерних програм English Learning Course, ELanTeS та “Welcome to Ukraine!” та шляхи інтеграції цих програм у навчання іноземної мови в старших класах середньої школи; розробки моделі навчального процесу для формування іншомовної компетенції на прикладі комп’ютерної програми Microsoft Power Point по темі The Political System of the United States of America для 9-го класу ЗОШ.
Список використаної літератури налічує 40 джерел, в тому числі 6 джерел іноземною мовою та 10 інтернет-джерел.
Висновки висвітлюють основні пункти щодо використання комп’ютерних програм для навчання іншомовної лексичної компетенції на старшому утапі ЗОШ.
У додатках подається вікно комп’ютерної програми English Learning Course на тему Dining Out (Coffee, Tea and Dessert), а також 2 слайди з розробленої уроку в Microsoft Power Point.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Психологодидактичні аспекти використання компютерних програм для формування іншомовної компетенції на старшому етапі ЗОШ
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь