Лінгвістичний аналіз тексту на уроках звязного мовлення в середній школі

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Педагогіка

Зміст

Вступ 3
Розділ І. Текст та його лінгвістичний аналіз
1.1 Визначення, основні ознаки та одиниці тексту
1.2 Види текстів
1.3 Етапи розвитку лінгвістки тексту
Розділ ІІ. Навчання зв’язного мовлення в середній школі
2.1 Текст і навчання зв’язного мовлення
2.2 Переказ у навчанні самостійного письма
Розділ ІІІ. Організація роботи над текстом твору на уроках
зв’язного мовлення 35
Висновки 43
Список використаної літератури 45

ВСТУП

Лінгвістична наука ХХІ століття є методологічно оновленою, вона інтегрувала та творчо підійшла до наукової спадщини попередніх століть. В основі функціонально багатопланового існування мов лежить людське спілкування, тобто комунікація, опосередкована висловлюваннями, реченнями, текстами, що формують особливий семантичний всесвіт, в якому живе, розвивається і зберігається етнос, і в кінцевому результаті – цивілізація. В сучасній лінгвістиці на перший план висунулось дослідження комунікативної взаємодії індивідів, яке орієнтоване на їх діалогічне взаєморозуміння у співвідношенні з параметрами мови, середовища культури.
Мовна освіта в Україні спрямована на виховання людини, яка вільно володіє літературною мовою в усіх сферах суспільного життя. Уміння сприймати, розуміти почуте або прочитане, викладати його зміст, точно формулювати думку, висловлювати її в усній чи писемній формі можуть бути сформовані лише на основі розвитку мислення і мовлення, що є основою навчання мови, починаючи з 1-го класу. Знання державної мови, як відомо, є конституційним обов’язком кожного громадянина України, і досконале володіння нею створює умови для повноцінного високоінтелектуального розвитку особистості, участі її в різних сферах суспільно-політичного, адміністративно-господарського, культурного життя нашої держави.
Мова, як знакова система, забезпечує функціонування суспільства в його історичному розвитку. Саме тому в новому підході до методики викладання мови велике значення надається розвиткові усного та писемного мовлення, мовній культурі особистості.
Основна мета навчання рідної мови, актуальність якої підкреслена в чинних програмах, полягає у формуванні національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися засобами рідної мови – її стилями, формами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності (слухання, читання, говоріння, письмо), тобто навчити школярів слухати, говорити, читати і писати (створювати тексти). Саме у цьому і полягає актуальність нашого дослідження.
Зв’язне мовлення розглядається в методиці як особлива галузь роботи з розвитку мовлення – процес говоріння, діяльність мовця, продукт діяльності, текст, висловлювання. У методичній науці вже склалася певна система проблем у дослідженні розвитку мовлення (М. Рибникова, Г. Ладиженська, І. Синиця, С. Чавдаров, О. Біляєв, М. Пентилюк, П. Кордун та ін.). Тим не менше, загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Основною одиницею зв’язного мовлення є розгорнуте висловлювання, текст. Методисти розглядають його як мовленнєву діяльність учня і як наслідок цієї діяльності. Теоретичною основою зв’язного мовлення є відомості про текст, його структурні елементи, типи і стилі мовлення.
Одним із традиційних для школи видів роботи з розвитку зв’язного мовлення учнів є переказ, що має методичну історію і різнобічне методичне забезпечення. Такий вид роботи, будучи засобом навчання і перевірки знань та вмінь, дає змогу одночасно оцінити рівень мовної, мовленнєвої і комунікативної компетенції.
Об’єктом дослідження є процес навчання зв’язного мовлення в середній школі.
Предметом дослідження є вивідні тексти, що є предметом вивчення в середній школі.
Мета нашого дослідження полягає у комплексному дослідженні методів опрацювання текстів на уроках зв’язного мовлення.
Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:
1. визначити місце тексту як окремої синтаксичної одиниці в системі методики і розвитку мови;
2. з’ясувати етапи роботи над структурою тексту переказу на уроках зв’язного мовлення;
3. описати методи роботи над різними типами переказів.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. На початковому етапі опрацювання даної теми використовувався аналітико-синтетичний метод обробки літературних джерел.
2. Прокласифікувавши дану інформацію, що також можна віднести до одного з методів дослідження, в дію вступив метод порівняльного аналізу.
3. Формуючи дане наукове дослідження у логічно сформоване і обґрунтоване ціле, використовувався метод синтезу.
4. Зважаючи на різноплановість поставлених завдань використовувався емпірико-аналітичний метод.
Характер проблеми і поставлені завдання передбачають структуру роботи, яка складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Лінгвістичний аналіз тексту на уроках звязного мовлення в середній школі
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь