Реалізація комунікативної інтенції компліментарних висловлювань в англійській мові

60 грн.

Скачати курсову роботу

Купити в 1 клік
Додати в бажання
Додати в порівняння
Категорія:Філологія

ЗМІСТ

ВСТУП …………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1 КАТЕГОРІЯ МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ В АСПЕКТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ……………………………………………7
1.1 Соціолінгвістика як наука про соціальну природу мови …………..7
1.2 Сутність та проблеми міжкультурної комунікації ………………..10
1.3 Структурні та функціональні аспекти мовленнєвого етикету ……17
РОЗДІЛ 2 РЕАЛІЗАЦІЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ІНТЕНЦІЇ КОМПЛІМЕНТАРНИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ …….28
2.1 Лексичні та соціо-прагматичні особливості компліментарних висловлювань в англійській мові …………………………………………28
2.2.1 Іллокутивний потенціал компліментарних висловлювань……31
2.1.2 Комплімент як перлокутивний акт……………………………….39
2.2 Функції компліментарних висловлювань у дискурсі ………………..41
2.2.1 Комплімент як соціальна дія……………………………………42
2.2.2 Відповідь на комплімент як елеменнт етикетної комунікації..48
2.3 Національно-культурні особливості вживання компліментів в етикетному мовленні американців і британців……………………………52
ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………..57
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ …………………………………..61
СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ ……………………65

ВСТУП

Сьогодні вже не виникає сумнівів у тому, що мова – явище суспільне, бо народжується вона саме у певній групі, в соціумі. У мові закодована історія нації, яка в свою чергу є носієм цієї мови. Мова нації та її культура становлять органічне ціле. Між ними не можна ставити знак рівності, але й відірвати одну від одної теж неможливо. Знання культури певного народу відіграє важливу роль при спілкуванні з представниками інших народностей.
Саме мовленнєвий етикет є одним з найважливіших аспектів міжкультурної комунікації. Незнання елементарних правил поведінки може спричинити порушення комунікації і навіть конфлікти. Останнім часом велика увага приділяється такому елементу етикетної комунікації, як компліментарне висловлювання, оскільки воно є соціальною стратегією спрямованою на створення соціальної взаємодії, знаряддям налагодження комунікації та інструментом встановлення дружніх стосунків.
В широкому значенні слова, комплімент, лінгво- і культуро-специфічне висловлювання з метою похвалити когось чи зробити комусь приємність, є досить важливим елементом у спілкуванні представників англомовної (британської та американської) культури. Адже позитивна оцінка мовця, його позитивна реакція на певний предмет чи особу, а також прагнення мовця принести задоволення адресату і тим самим виявити своє прихильне ставлення до нього є тими факторами, що впливають на стосунки між комунікантами, а, отже, впливають і на результат спілкування в цілому.
Тому не випадковим є вибір теми роботи: “Реалізація комунікативної інтенції компліментарних висловлювань в англійській мові”. Під компліментарним висловлюванням ми розуміємо висловлювання, що містить позитивну оцінку адресата (його особистих якостей, вчинків і т.д.) зі сторони мовця, мета якого викликати в адресата позитивний емоційний стан [28, 107]. Багато вітчизняних та зарубіжних науковців досліджували різні аспекти компліментів. Такі дослідники як Бацевич Ф.С., Міщенко В.Я., Почепцов О.Г., Герберт А., Серль Дж. і Мейнс Дж. розглядали соціо-прагматичні особливості компліментарних висловлювань, їх іллокутивну та перлокутивну силу. Бєляєва І.А., Клочко Л.І. та інші звертали увагу на комунікативно- функціональні аспекти компліменту, а Кокойло Л.О., Вежбицька А., Голубнича О.І. та Волфсон Ф. досліджували структурно-семантичні ознаки компліментарних висловлювань. Багато зарубіжних науковців (Чіанг Б., Почтрагер Ф., Холмс Дж., Померанц А.) присвятили свої праці відповідям на компліменти як важливому елементу мовленнєвого етикету.
Актуальність теми дослідження визначається необхідністю вирішення проблеми взаємодії синтаксису і прагматики компліментарних висловлювань і визначення ролі компліменту в етикетній комунікації американців і британців.
Метою дослідження є комплексне дослідження лексичних, функціональних та соціо-прагматичних характеристик компліментарних висловлювань, а також аналіз особливостей вживання компліментів в англійській мові.
Досягнення мети передбачає вирішення таких конкретних завдань:
• дати загальну характеристику мовленнєвому етикету як одному з аспектів міжкультурної комунікації;
• проаналізувати лексичні та структурні особливості компліментарних висловлювань;
• виявити іллокутивний потенціал компліменту та його перлокутивну силу;
• дослідити основні функції компліментарних висловлювань та відповідей на них у дискурсі;
• проаналізувати етнокультурні особливості вживання компліменту в британській та американській культурах.
Об’єктом дослідження є мовленнєві акти компліменту в англійській мові реалізовані у діалогічному мовленні.
Предмет дослідження – соціо-прагматичні та лексико-семантичні особливості вживання компліментарних висловлювань в англійській мові.
Матеріалом дослідження слугували ряд прикладів компліментарних висловлювань та відповідей на них з художніх творів англійських та американських авторів серед яких такі всесвітньовідомі письменники як Хемінгуей Е., Лоуренс Д., Апдайк Дж. та ін., а також з посібників з мовленнєвого етикету одержані методом суцільної вибірки.
При написанні роботи використовувались такі основні методи дослідження як аналіз та узагальнення для встановлення взаємозв’язків між мовою та культурою та при визначенні основних аспектів мовленнєвого етикету, а також контекстно-ситуативний метод та інтенціональний аналіз фрагментів дискурсу з компліментарними висловлюваннями з художніх творів.
Практичне значення дослідження полягає у можливості використання її положень і висновків у спецкурсах іноземної мови: прагматиці, соціолінгвістиці. Результати дослідження можуть бути використані при вивченні та подальшому дослідженні даної проблематики, при написанні курсових та дипломних робіт.
У відповідності до поставленої мети та завдань сформувалася така структура роботи: вступ, два розділи, висновок, бібліографія та додатки.
У вступі подається обґрунтування теми дослідження та його актуальність. У цій частині ми визначили мету та основні завдання роботи, описали предмет та об’єкт дослідження. Крім того, ми зазначили які відомі науковці займалися проблемами компліментарних виловлювань і перечислили методи, які використовувались при проведенні дослідження.
У першому розділі ми встановили зв’язки між мовою та культурою, дали визначення поняттю „міжкультурна комунікація” та визначили основні проблеми, що можуть виникати при спілкуванні представників різних народів. Ми також проаналізували основні структурні та функціональні особливості мовленнєвого етикету в контексті міжкультурної комунікації.
У другому розділі ми докладно вивчили поняття компліментарного висловлювання як одного з елементів мовленнєвого етикету, описавши його основні лексичні та соціо-прагматичні особливості на прикладі фрагментів з художніх творів. Ми також проаналізували соціальну функцію компліментарних висловлювань та відповідей на них. Крім того, ми визначили національно-культурні особливості вживання компліментів в американській та британській культурах.
У висновку підводяться підсумки та інтерпретуються результати дослідження.
Список використаної літератури налічує 53 позицій, серед яких є англомовні джерела та інтернет-ресурси.

1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.

2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файла, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.

3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів. В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Реалізація комунікативної інтенції компліментарних висловлювань в англійській мові”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

2 × five =

грн.
© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
payment
Кнопка звʼязку
Замовити дзвінок
Повідомлення успішно відправлено
Ми перетелефонуємо вам найближчим часом.