Національно-культурна специфіка взаємодії вербальних та невербальних компонентів комунікації

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Філологія

ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. НЕВЕРБАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ: КОМПОНЕНТНИЙ АНАЛІЗ…………………………………………………………………………….……………6
1.1. Особливості невербального спілкування…………………..…………………6
1.2. Особливості найважливіших невербальних засобів передачі інформації…………………………………………………………………………………….…………………..11
РОЗДІЛ 2. НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА ВЗАЄМОДІЇ ВЕРБАЛЬНИХ ТА НЕВЕРБАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ КОМУНІКАЦІЇ……………………………………………………………………………………35
2.1. Національно-культурні особливості мовленнєвої поведінки……..……35
2.2. Національна специфіка тлумачення найпоширеніших жестів…….…..40
2.3. Відображення НЗС у фразеології англійської мови…………..………….45
2.4. Комунікативне мовчання як різновид невербальної поведінки…….…50
ВИСНОВКИ …………………………………………………………………………………55
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ………………………………………………………57
ВСТУП

Актуальною проблемою сьогодення є роль міжкультурної комунікації. Вивчення лінгвокультурної специфіки поведінки учасників комунікативного процесу є важливим чинником успішної реалізації мовленнєвої комунікації. Ще декілька десятиліть тому невербальним засобам спілкування відводилася допоміжна, другорядна роль. Проте, останнім часом інтерес різних наук та галузей психології до вивчення невербальної комунікації значно зріс. Причина цих змін надзвичайно проста: науковими дослідженнями доведено, що за рахунок невербальних засобів відбувається від 40 до 80 % спілкування. Один з найвідоміших фахівців з питань комунікації австралієць А. Піз стверджує, що за допомогою слів передається всього 7% інформації, тоді як звуковими засобами – 38%, а за допомогою міміки, жестів та поз – 55%.
Отримані дані змушують замислитись над значенням невербального спілкування у всіх сферах життя людини, адже володіючи мистецтвом тлумачення значень міміки, жестів та поз, можна зрозуміти іншу людину, її ставлення до вас та до обговорюваного питання, її підсвідомі бажання та наміри ще до того, як вона сама вам про це повідомить. Ця інформація буде більш точною та правдивою у порівнянні із звичайним, вербальним каналом спілкування та дозволить вам адекватно реагувати на слова та дії співрозмовника, підкаже вам, що потрібно змінити, щоб досягти бажаного результату.
Невербальна комунікація має свої особливості, незнання яких може поставити вас у незручне становище. Слід пам’ятати про те, що невербальна мова, так само як і вербальна, має чітко спрямований національний характер. Специфіка мовної номінації НЗС у кожній окремо взятій вербальній знаковій системі виражається насамперед у найбільш сталих мовних одиницях – фразеологізмах. Комунікативне мовчання, як один з компонентів невербального спілкування теж закріплюється у мовній системі у письмовій формі у вигляді спеціальних графічних знаків, які потрібно враховувати при інтерпретації письмового повідомлення.
Знання національної специфіки НЗС та їх мовної номінації в усному мовленні та на письмі, у поєднанні з вербальними каналами інформації значно полегшить процес спілкування між носіями різних культур та зменшить ризик комунікативного провалу.
Актуальність даної роботи є очевидною, беручи до уваги незгасаючий інтерес до засобів невербального спілкування як у науковців так і у широкого кола читачів. Крім того, на фоні все більшого ажіотажу навколо інтерпретації та використання отриманої інформації стосовно невербальної комунікації, виникає потреба у глибшому дослідженні даної теми та систематизації отриманих даних, звернення до аналізу специфіки номінації невербальних засобів спілкування у мовній знаковій системі, з огляду на їх об’єктивний зміст та національно-культурну специфіку функціонування.
Мета дослідження: дослідити взаємодію вербальних та невербальних компонентів спілкування, виявити особливості невербальної комунікативної поведінки, проаналізувати характеристику словесних та несловесних компонентів комунікації в англійській лінгвокультурі. Реалізація мети передбачає виконання наступних завдань:
1. дослідити характерні риси невербальних засобів спілкування;
2. дослідити національну специфіку тлумачення найпоширеніших жестів;
3. дослідити національно-культурні особливості мовленнєвої поведінки;
4. описати вербальні та невербальні формули комунікації;
5. встановити основні розряди фразеологічних одиниць, пов’язаних із НЗС у англійській мові та визначити характер і можливості їх семантичної класифікації;
6. дослідити значення комунікативного мовчання, як одного з компонентів невербальної поведінки та простежити закономірності процесу його знакової інтерпретації на письмі.
Об’єктом дослідження є вербальні та невербальні компоненти комунікації в англійській лінгвокультурі.
Предметом дослідження є національно-культурна специфіка комунікації.
Відповідно до мети та завдань дослідження нами були використані наступні методи: описовий, порівняльний, систематизація, спостереження.
Наукова новизна дослідження полягає у тому, що зроблено спробу аналізу та опису невербальних засобів передачі комунікативної інформації та їх національно-культурних особливостей. Досліджено комунікативно-функціональну специфіку компонентів невербальної та вербальної комунікації.
Практична цінність дослідження: Матеріали роботи можуть бути використані для успішного ведення міжкультурного діалогу, сприяти збагаченню знань особливостей міжкультурної комунікації та при укладанні навчально-методичного матеріалу з порівняльного мовознавства, психолінгвістики, у спецкурсах, спецсемінарах з культури спілкування.
Апробація. Результати роботи були висвітлені на всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «МОВНА ОСОБИСТІСТЬ У СОЦІО- ТА ПСИХОЛІНГВІСТИЧНОМУ АСПЕКТАХ», що проходила 29 травня 2009 року у м. Острог.
Публікація. Основні положення та результати одного з досліджень за темою бакалаврської роботи містяться в науковій статті «Відображення невербальних засобів спілкування у фразеологічних одиницях англійської мови».
Дана робота складається зі змісту, вступу, двох розділів, висновку та списку використаної літератури.
Список використаної літератури налічує 58 позицій джерел вітчизняних та зарубіжних науковців, а також інтернет-ресурси.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Національно-культурна специфіка взаємодії вербальних та невербальних компонентів комунікації
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь