Концепт руху в англійській мові

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Філологія

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………… 3
Розділ 1 СУЧАСНА АНТРОПОЦЕНТРИЧНА КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА І КОНЦЕПТОЛОГІЯ…………………………
5
1.1. Концепт як об’єкт дослідження антропоцентричної когнітивної лінгвістики……………………………………
5
1.2. Типологія концептів………………………………………. 9
1.3. Засоби вираження концептів…………………………… 18
Висновки до розділу……………………………………………….. 20
Розділ 2 КОГНІТИВНА ДЕІНІЦІЯ КОНЦЕПТУ ТА ПРИНЦИПИ ЇЇ ПОБУДОВИ……………………………………………………….
22
2.1.

2.2. Концептуальний аналіз як основний метод сучасної когнітивної лінгвістики……………………………………
Когнітивна дефініція концепту та принципи її побудови
22
26
Висновки до розділу……………………………………………….. 31
Розділ 3 КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЛЕКСИЧНИХ ТА ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ВЕРБАЛІЗАТОРІВ КОНЦЕПТУ РУХ………………………………………………………………….

33
3.1. Експлікація концепту РУХ в англійській мові…………… 33
3.2. Лексичні та фразеологічні засоби вербалізації концепту РУХ………………………………………………………..
42
Висновки до розділу……………………………………………….. 53
ВИСНОВКИ………………………………………………………. 55
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………… 58
СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ………. 63

Вступ
Когнітивна парадигма, яка домінує в сучасній лінгвістиці, задає систему координат для дослідження за напрямками «мова і мовець», «мова й етнос», «мова і культура». Одним з основних об’єктів когнітивної лінгвістики є вербалізований концепт. Пошуки когнітологів спрямовано на експлікацію концептів, які складають концептуальну систему, «концептуальну картину світу», в якій зберігається зміст знання, досвіду (тілесного, психічного й культурного), результатів людської діяльності та процесів пізнання світу [ 10; 12; 21; 25; 31; 40]. При цьому відзначають важливу роль культурної компоненти [8; 13; 2; 28], фактор зумовленості світобачення народу його культурою та історією, що знаходить вираження в концептах — одиницях національно-специфічних мовних і концептуальних картин світу [3; 12].
Увагу лінгвістів привертають перш за все основні, «базові», концепти, які найтісніше пов’язані з культурою народу й найяскравіше відбивають специфіку його колективної свідомості. У працях провідних науковців в галузі когнітивної лінгвістики розроблено методики концептуального аналізу [8; 15; 19], подано інтерпретації багатьох соціально значущих концептів, зокрема просторових, часових, ціннісних [9; 11; 13; 24;27; 36]. Серед таких концептів особливе місце посідає концепт РУХ.
Актуальність. Проведені різними дослідниками дослідження концепту РУХ обмежені, як правило, аналізом семантики окремих мовних репрезентантів концепту [7; 26; 28; 29], їхні роботи засвідчують дискусійність концепту та недостатній рівень його дослідженості. Отже, є потреба проаналізувати лінгвокультурний концепт РУХ з погляду носія мови, у дусі антропоцентризму й з урахуванням новітніх досягнень когнітивної лінгвістики.
Метою нашого дослідження є експлікація концепту РУХ в англійській мові, з’ясування його будови, встановлення принципів його функціонування.
Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:
1) визначити оптимальний спосіб моделювання концепту, розробити й обґрунтувати метод концептуального аналізу, який враховує специфіку досліджуваного концепту;
2) проаналізувати мовні засоби репрезентації концепту РУХ в англійській мові;
3) встановити концептуальні ознаки, які складають наповнення концепту РУХ в англійській мові;
4) на основі отриманих результатів відтворити структуру концепту – змоделювати відповідні фрагменти концептуальної системи;
5) здійснити комплексний когнітивно-семантичний аналіз лексичних та фразеологічних вербалізаторів концепту РУХ.
Матеріал. Для аналізу концептосфери РУХ ми залучили до аналізу 1450 номінативних одиниць англійської мови. У дослідженні використано дані перекладних, тлумачних, фразеологічних та інших типів словників, залучено цитатний матеріал із художньої літератури та публіцистики.
Наукова новизна дослідження полягає у визначенні оптимального спосбу моделювання концепту, розробці методу концептуального аналізу, який враховує специфіку досліджуваного концепту. Вивчення концепту РУХ на матеріалі англійської мови дає змогу переглянути й уточнити низку поширених уявлень про будову концептів.
Практична цінність роботи полягає в можливості використання її основних положень і висновків в курсах загального мовознавства, а саме: в розділах “Когнітивна семантика” та “Когнітивна лінгвістика”, а також на заняттях з практики англійської мови.
Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Концепт руху в англійській мові
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь