Мовні засоби досягення комунікативної мети при вирішенні конфліктів

60 грн.

Скачати курсову роботу

Купити в 1 клік
Додати в бажання
Додати в порівняння
Категорія:Філологія

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1 КОМУНІКАТИВНА МЕТА. МОВНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЇЇ ДОСЯГНЕННЯ. УМОВИ ПОРУШЕННЯ ІНТЕРАКЦІЇ ……………….…6
1.1 Комунікативна мета під час міжособистісної інтеракції……………6
1.2 Загальне поняття про комунікативний конфлікт…………………….8
1.3 Мовні засоби, що використовуються під час конфліктних ситуацій …………………………………………………………………………………….11
РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ МОВНИХ КОНФЛІКТІВ НА ПРИКЛАДАХ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ…………………………………………………………14
2.1 Аналіз комунікативного конфлікту між сусідами………………….14
2.2 Дослідження службового конфлікту ………………………………..15
2.3 Подружні конфлікти……………………………….…………………18
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..21
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………….…23
ВСТУП

Підсумком розвитку людства на початок ХХI ст. є загальна ситуація, яка характеризується перетворенням світового суспільства у взаємопов’язаний, взаємозалежний цілісний організм з принципово новими технічними, технологічними, інформаційними можливостями. Але зворотнім боком таких якісних світових змін стало наростання агресивності, насильства, поява засобів масового знищення, світові війни. Усе це спричинене розширенням людських можливостей, яке, як відомо, веде за собою бажання охопити все більше сфер існуючого земного і створити на цій основі ще більше нового штучного. Цей принцип впливає на усі аспекти суспільного існування, включаючи і спілкування людей між собою. Відтак, стає зрозумілим, що зростання конкуренції з метою виживання в умовах жорстокого світу спричиняє посилення озлобленості та агресії, а це призводить до порушення норм мовного етикету та конфліктних ситуацій.
Виходячи з теми роботи, не можна оминути найяскравіші постаті учених, які долучилися до вивчення цієї проблеми, адже наукові розвідки такого типу є актуальними, оскільки дають можливість систематизувати напрацьований теоретичний матеріал, що допоможе досліднику зорієнтуватися у розмаїтті поглядів, точок зору, концепцій.
Проблемою дослідження конфліктного мовного дискурсу займаються сучасні вчені-лінгвісти в усьому світі, зокрема Т.Н.Ушакова, О.В.Кудоярова, О.В.Фадєєва, Н.О.Макарчук, Р.Дарендорф, Р.Браун, С.Левінсон. Зусилля дослідників конфліктного спілкування спрямовані на створення лінгвістичної моделі конфліктної мовленнєвої взаємодії, що в свою чергу потребує системного аналізу конфліктного дискурсу. В комунікації дискурс розглядається у двох формах: поведінка мовця, зумовлена індивідуальними особливостями його характеру і темпераменту; власне текст, сказаний мовцем у певній ситуації. Конфліктний дискурс – це сукупність мовних засобів, які використовуються комунікантами під час конфлікту. До таких засобів належать слова, мовні звороти, нестандартна побудова речень, підвищена інтонація співрозмовників.
Дана робота присвячена дослідженню другого значення поняття мовного дискурсу. Розробка мовного аспекту теорії конфліктної комунікації, який на сьогодні є найменш дослідженим, і зумовлює актуальність роботи.
Метою дослідження є встановлення основних характеристик конфліктного дискурсу шляхом виявлення лексичних, синтаксичних та граматичних особливостей стратегій і тактик його побудови.
Поставлена у роботі мета визначила необхідність розв’язання таких завдань:
1. виявити основні сфери вияву конфліктної мовленнєвої взаємодії;
2. виділити основні типи конфліктних ситуацій;
3. розглянути стратегії комунікантів у конфліктному типі спілкування,
4. встановити специфіку властивих їм мовленнєвих тактик;
5. систематизувати набір тактик мовленнєвої реалізації комунікативної інтенції кожного з учасників конфліктного діалогу.
Об’єктом дослідження в роботі виступають конфліктні мовленнєві ситуації – побутові, подружні та службові суперечки і сварки.
Предметом аналізу є лексичний, синтаксичний, фонетичний та граматичний аспекти стратегій і тактик побудови конфліктного дискурсу.
Мета, завдання, об’єкт і предмет дослідження обумовили вибір методики аналізу дискурсу, яка включає комбіноване використання дистрибутивного, трансформаційного, описового, кількісних методів, методу інтерпретації тексту.
Новизна роботи полягає у розробці нових лінгвістичних досліджень у галузі мовної конфліктології. Соціолінгвістичний феномен дискурсу все більше набуває міждисциплінарного статусу і стає об’єктом новітніх теоретичних напрямків та наукових дисциплін – теорії дискурсу, дискурс-аналізу, дискурсивної лінгвістики.
Таким чином, у результаті дослідження були виокремлені основні напрямки і підходи до вивчення соціолінгвістичного феномена конфліктного дискурсу. Теоретичні узагальнення допоможуть напрацювати концепцію дискурсу з метою її подальшого застосування для конкретного практичного аналізу мовного матеріалу.
Практичне значення даних цього дослідження заключається у можливості використання їх на заняттях з комунікації чи лінгвістики, або при подальшому дослідженні комунікативних конфліктів.
Ця наукова робота складається зі вступу, двох розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків та списку використаних джерел.
У вступі обґрунтовується актуальність дослідження, формулюються мета, завдання, об’єкт і предмет дослідження, визначається її наукова новизна, теоретичне й практичне значення.
У першому розділі розглядаються теоретичні засади проведеного дослідження, зокрема, комунікативні параметри мовлення, сучасні підходи до вивчення конфліктного дискурсу та його мовних особистостей.
У другому розділі подається комплексний аналіз конфліктних ситуацій на конкретних прикладах з англомовної літератури і кіно, який стосується стратегічних особливостей їх дискурсу, засобів аргументації й вирішення вербальних конфліктів.
У загальних висновках викладено основні результати дослідження, окреслено подальші перспективи дослідження.

1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.

2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файла, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.

3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів. В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Мовні засоби досягення комунікативної мети при вирішенні конфліктів”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

4 + 8 =

грн.
© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
payment
Кнопка звʼязку
Замовити дзвінок
Повідомлення успішно відправлено
Ми перетелефонуємо вам найближчим часом.