Правовий режим іноземців в Україні

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Юриспруденція

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………………………………………….2
Розділ І Загальнотеоретичні питання правового статусу іноземців в Україні……………………………………………………………………………………………………….6
1.1. Поняття іноземців, засади їх правового статусу в Україні……………………..6
1.2. Особливості правового статусу окремих категорій іноземців……………….17
1.2.1. Біженець як категорія іноземців……………………………………………………….24
Розділ ІІ Правовий режим іноземців в Україні……………………………………………33
2.1. Права, якими користуються іноземці та їх обов’язки……………………………33
2.2. Порядок в’їзду та виїзду іноземців………………………………………………………46
2.3. Підстави та різновиди відповідальності іноземців за порушення законодавства України………………………………………………………………………………55
Висновки………………………………………………………………………………………………….60
Список використаних джерел та літератури……………………………………………….64

ВСТУП

В світі, який швидко змінюється, все більш інтенсивно розвиваються взаємні політичні, економічні, науково-технічні і культурні зв’язки України з зарубіжними країнами, які в сфері забезпечення прав людини базуються на дотриманні норм і принципів Заключного акта наради по безпеці і співпраці в Європі від першого серпня 1975 року, Загальної декларації прав людини від десятого грудня 1948 року, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 року, Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації від сьомого березня 1966 року, Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації по відношенню до жінок від 18 грудня 1979 року і інших міжнародних документів. В Україну приїжджають бізнесмени, менеджери, журналісти, вчені, студенти, аспіранти, діячі науки, літератури і мистецтва, спортсмени і туристи для відпочинку і лікування і т.д. Деякі іноземці постійно мешкають на території України. У кожного закордонного гостя свої цілі і програми перебування в нашій країні – ділові, професійні, культурні або особисті інтереси, заради яких вони прибули до України. Відповідно для держави виникає питання про регулювання порядку їх в’їзду в Україну і виїзду з її території, прав і обов’язків іноземців, юридичної відповідальності за порушення законодавства. Справа тут іде про правовий статус іноземців.
Проблема правового статусу іноземців – це частина загальної проблеми правового становища особи в сучасному світі, прав людини і громадянина. І їй в умовах посилення інтенсивності міждержавних зв’язків варто приділяти достатню увагу.
В демократичних країнах іноземці за своїм правовим становищем в основному прирівнюються до власних громадян, за певними вказаними в законі виключеннями. Це є національний режим, якого дотримується і Україна.
Тема цієї курсової роботи є досить актуальною. Це зумовлено тим, що на території України, так як і в будь-якій іншій державі, поряд з власними громадянами є ще іноземці, статус яких потрібно встановлювати в певні межі, визначати, якими правами вони можуть користуватися, а якими ні, які обов’язки вони повинні виконувати і яку відповідальність вони несуть за недотримання законодавства.
В Україні створюється відкрите, демократичне суспільство, головна мета якого – забезпечення прав та свобод не тільки громадян України, а й іноземних громадян. Звичайно, що це стає можливим на основі правової бази, яка зараз створюється в Україні. Розпад СРСР, відмова від тоталітарного устрою, демократичні перетворення в Україні вагомо вплинули на правове становище іноземців, тож їх правовий статус вимагає всебічного дослідження та осмислення.
Прийнятий 04.02.94р. Закон України «Про правовий статус іноземців» як основний правовий акт у зазначеній сфері відносин, що слугує базою для розвитку прав і свобод іноземців у галузевому законодавстві, має серйозні недоліки і потребує доопрацювання. Нової концепції правового статусу іноземців він у собі не містить, а по суті будується на положеннях попереднього Закону «Про правове положення громадян СРСР» 1981р., що не відповідає реально сформованим відносинам у суспільстві та світовій інтеграції.
Враховуючи сказане можна зробити висновок про актуальність даної теми та важливість її як в теорії, так і в практиці.
Метою роботи було послідовне дослідження даної категорії осіб, засади їх правового статусу, зясування конституційно-правової природи поняття «іноземець».
Для досягнення цієї мети було поставлено наступні завдання:
 послідовно виконувати роботу;
 розглянути поняття іноземців;
 коротко розглянути засади правового статусу іноземців в інших країнах, а також режими їх перебування;
 відмітити важливість відмежування цієї категорії осіб від громадян України;
 розглянути права та обов’язки іноземців;
 зазначити порядок в’їзду в Україну та виїзду іноземних громадян з нашої держави. Зазначити органи, які здійснюють свої повноваження в даній сфері.
 розглянути санкції та підстави, які застосовуються до іноземців за порушення законодавства.
Об’єктом цієї роботи є правовий статус іноземців, а предметом – нормативні акти, які регулють дані відносини.
Дана тема є не досить дослідженою, мало хто з вчених займався даною темою, а якщо й займався , то лише опосередковано, в межах Конституційного права, характеризуючи закони України, які регулюють правовий статус іноземців.
Так, цим займалися такі автори як : О.Ф. Фрицький, В.В. Кравченко, Ю.М. Тодика, Шаповал В.М., Тацій В.Я., Погоріло В.Ф., Федоренко В.Л., Зарубей В., Ковалишин І., роботи яких було використано в цій роботі.
В даній роботі було застосовано єдність діалектичного та метафізичного методів. Це пов’язано з тим, що без їх поєднання не можна було б в повному обсязі дослідити дану проблему, тому їх і було поєднано. Також важливе місце посів формально-догматичний метод.
Крім цих основних методів також було використано метод порівняльно-правового дослідження і структурно-функціональний метод.
Дипломна робота складається з вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел та літератури.
Перший розділ курсової роботи називається «Загальнотеоретичні питання правового статусу іноземців в Україні». В ньому коротко характеризуються режими щодо іноземців, дано визначення поняттю «іноземець», зазначено норми права, якими регулюється питання іноземців. Охарактеризовано особливості правового статусу окремих категорій іноземців.
Другий розділ називається „Правовий режим іноземців в Україні”. В цьму розділі йдеться про права та обов’язки іноземців, порядок їх в’їзду в Україну, а також відповідальність за порушення законодавства нашої країни.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Правовий режим іноземців в Україні
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь