Правове регулювання набуття права власності в Україні 2

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Юриспруденція

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПРАВО ВЛАСНОСТІ: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 6
1.1. Поняття права власності 6
1.2. Зміст права власності 13

РОЗДІЛ 2. СПОСОБИ НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 19
2.1. Підстави набуття права власності на рухоме майно 19
2.2. Підстави набуття права власності на нерухоме майно 26
2.3. Підстави припинення права власності 35

ВИСНОВКИ 42
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 44

ВСТУП

Власність зазвичай розуміється головним регулятором економічних відносин. Цим обумовлюється не тільки її сприймання, з одного боку, як економічної категорії, а з другого, – як центрального утворення у праві, а й взаємопов’язаність і навіть ототожненість таких проявів. Зазвичай власність пов’язується з такими категоріями, як «майно» та «право».
Останнім часом поширене уявлення про власність як природне право людини. Взагалі закріплення певних явищу праві можливе лише з розумінням природи людини у всіх її виявах, із проникненням у потреби людини, її здібності і прагнення. Саме тому основою для вираження закріплення і реалізації прав і свобод людини виступає приватна власність, визначення особи як власника, бо тільки це і є підставою для її визнання приватною особою.
Беззастережною характеристикою власності, без якої не обійдеться жодне її дослідження і більшість наукових дефініцій, є сприймання майна своїм. Це передусім і є тим водорозділом, яким розмежовується «моє» та «чуже» і, як наслідок – засіб з’ясування стану присвоєності власності.
Актуальність дослідження. Ставлення особи до речі як до своєї можливо лише у тому разі, коли інші особи ставляться до цієї речі, як до чужої. Фактичне панування над річчю лише певної особи може бути тільки при усуненні від такого панування інших осіб, які відповідно ставляться до цього і визнають та відчувають себе сторонніми щодо цієї речі.
За роки незалежності нашої держави люди вже звикли бачити дорогі маєтки, коштовний транспорт, рейдерські захоплення підприємств, відверті крадіжки державного майна тощо. На превеликий жаль, в правовій площині вирішити це питання неможливо, адже це блокується корумпованим адміністративним ресурсом. Проте дослідження правового регулювання набуття права власності в Україні лишається цілком можливим та нагальним.
Проблему правового регулювання набуття права власності в Україні досліджували такі вчені, як Безсмертна Н., Борисова В. І., Гримич М. В., Дзера О. В., Заіка Ю. О., Коссак В. М., Майданик Р., Мічурін Є. О., Розгон О. В., Сивий Р. Б., Стефанчук Р. О., Харитонов Є.О. та ін. Незважаючи на це, залишаються питання, що потребують подальшого опрацювання.
Мета дослідження полягає в характеристиці правового регулювання набуття права власності в Україні. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати поняття та зміст права власності;
2. Визначити підстави набуття права власності на рухоме та нерухоме майно;
3. Дослідити підстави припинення права власності.
Об’єктом дослідження є процес набуття права власності на рухоме й нерухоме майно в Україні.
Предметом дослідження є нормативно-правова база, що регулює набуття права власності в Україні.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3. Логіко-семантичний метод сприяв визначенню понять за допомогою аналізу їх ознак, відношень між мовними висловами та дійсністю, саме цей метод допоміг визначенню понятійного апарату, що застосовується у дослідженні.
4. Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про правове регулювання набуття права власності в Україні. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.
У вступі дається визначення теми, розкриваються актуальність, об’єкт, ставляться мета та завдання роботи.
У першому розділі розглядаються поняття та зміст права власності.
У другому розділі характеризується право власності на рухоме і не рухоме майно та підстави припинення права власності.
У висновках підводиться підсумок проведеного дослідження.
У списку використаної літератури подаються джерела, на основі яких було здійснене дослідження.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Правове регулювання набуття права власності в Україні 2
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь