Працевлаштування неповнолітніх

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Юриспруденція

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ 6
1.1. Передумови виникнення трудових правовідносин з
неповнолітніми 6
1.2. Законодавчі основи регулювання прийняття на роботу неповнолітніх 10

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ З НЕПОВНОЛІТНІМИ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ 19
2.1. Особливості укладання трудових договорів з неповнолітніми 19
2.2. Законодавче регулювання умов праці неповнолітніх 27

ВИСНОВКИ 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35

ВСТУП

Поряд з пожвавленням ринку праці, підвищенням приватної ініціативи посилилося розшарування суспільства, почастішали випадки порушення трудових прав громадян, особливо неповнолітніх. Ці зміни вимагають нових підходів до нормативно-правового регулювання їх трудових відносин.
Актуальність дослідження. В сучасних умовах на ринку праці навіть кваліфікованим, досвідченим фахівцям не завжди вдається реалізувати своє право на працю відповідно до кваліфікації і наявних знань. За таких обставин працевлаштування молоді, особливо підлітків, які ще не досягли віку 18 років, являє собою досить гостру проблему.
Молодь, яка вступає в трудове життя, стає на тривалий час головним, практично єдиним джерелом робочої сили. Нове покоління пред’являє більш високі вимоги до характеру та умов виробництва, до вибору професії, прагне працювати на ділянках, оснащених передовою технікою та технологією, що вимагають творчої праці. Вкрай неохоче йде молодь на малокваліфіковані ручні роботи з непривабливими умовами праці.
Всі ці обставини вимагають підвищеної уваги держави до проблем працевлаштування неповнолітніх.
В теж час в Законододавчій базі України встановлено ряд спеціальних гарантій та пільг для молоді, виокремивши її в число особливих суб’єктів трудових правовідносин. Трудове законодавство враховує, що неповнолітні вперше вступають у трудові правовідносини, не мають досвіду роботи, потребують особливої охорони здоров’я та створення спеціальних умов безпеки праці. Здавалося б, з урахуванням можливої небезпеки для здоров’я неповнолітніх, розумніше було б заборонити працевлаштуватися до 17 років. Але в сучасному суспільстві альтернативою роботі для значної частини підлітків стане безцільне проведення часу, а не самоосвіта. До того ж, в основному підлітки йдуть працювати, щоб хоч якось допомогти своїй родині, а не через небажання вчитися. Заборонити працювати таким підліткам – значить збільшити потреби в їх сім’ях, і тим самим, можливо, штовхнути їх на вчинення правопорушень.
Проблему працевлаштування неповнолітніх досліджували такі вчені, як, Барабаш О. Т. Коваленко О. О. Котова Л. В. Пилипенко П. Д. Попов С. В. Прилипко С. М. Прокопенко В. І. Щербина В. І. та ін. Незважаючи на це, залишаються питання, що потребують подальшого опрацювання.
Мета дослідження полягає в характеристиці особливостей законодавчого регулювання працевлаштування неповнолітніх. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати передумови виникнення трудових правовідносин з неповнолітнім;
2. Узагальнити інформацію про законодавчі основи регулювання прийняття на роботу неповнолітніх;
3. Визначити особливості укладання трудових договорів з неповнолітніми;
4. Дослідити законодавче регулювання умов праці неповнолітніх.
Об’єктом дослідження є правовідносини, які виникають між власником або уповноваженим ним органом і неповнолітнім працівником внаслідок здійснення трудової діяльності.
Предметом дослідження є нормативно-правові акти, які стосуються правового регулювання трудових правовідносин неповнолітніх, а також наукові джерела, які стосуються теоретичного обґрунтування доцільності застосування, а також інших проблем правового регулювання трудової діяльності неповнолітніх. Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3. Логіко-семантичний метод сприяв визначенню понять за допомогою аналізу їх ознак, відношень між мовними висловами та дійсністю, саме цей метод допоміг визначенню понятійного апарату, що застосовується у дослідженні.
4. Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
5. Метод порівняльного аналізу для порівняння різних нормативно-правових джерел.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про працевлаштування неповнолітніх. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Працевлаштування неповнолітніх
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь