Лексико-стилістичні та граматичні особливості наукового стилю на прикладі функціонування наукових статей

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Філологія

ЗМІСТ

Зміст 1
Розділ 1. Науковий стиль як вид літературного стилю 6
1.1 Загальна характеристика стилю та його різновидів. 6
1.2. Науковий стиль як складова функціонального стилю та проблеми його перекладу на українську мову. 15
1.3. Особливості сприймання наукового тексту. 20
Розділ 2. Лексико-стилістичні та граматичні особливості наукових статей 25
2.1. Лексичні особливості наукових статей 25
2.2. Граматичні особливості наукових статей . 30
2.3. Морфологічні особливості наукових статей 37
2.4. Рівень експресивності та образності в наукових статтях. 40

ВСТУП
Науково–технічна революція середини сучасності викликала “інформаційний вибух” потік наукових публікацій, що спричинила необхідність до мінімуму скорочувати обсяг статей, повідомлень, доповідей, публікованих в періодичних виданнях. Збільшується видання тез і коротких повідомлень. Зменшення обсягу наукового тексту вимагало вироблення особливих прийомів усунення у ньому надмірності прийомів компресії. Виділилася в самостійний вид наукових творів науково-інформаційна література. Її змістом була переробка первинних наукових публікацій чи оглядів. Отримують поширення науково-довідкові видання. Крім власне наукових текстів, написаних фахівцями та розрахованих на фахівців, виникли науково-популярні і науково-навчальні твори. Наукова спеціалізація – яскрава ознака сучасного світу. У зв’язку з цим, як відзначає С.Н. Горелікова , зараз як правило досліджуються не мови взагалі, а функціональні стилі, що входять до їх складу і що виконують різні конкретні функції спілкування між людьми. Тому тема нашої курсової роботи здається доволі актуальною.
Науковий стиль є засобом спілкування в сфері науки та навчально-наукової діяльності. Високий рівень оволодіння писемними нормами та нормами спілкування цього функціонального стилю є важливою складовою культури суспільства та яскравим прикладом освіченої особистості, адже стрімкий розвиток науки та техніки вимагає ґрунтовних знань лексики цього стилю. Незважаючи на істотні здобутки, присвячені вивченню лексичним особливостям наукового стилю англійської мови, на сьогодні вони залишаються ще недостатньо дослідженими і потребують глибшого вивчення. Це й зумовлює актуальність обраної теми. Об’єктом дослідження цієї роботи є англомовні наукові статті природничого напряму. Предметом дослідження є особливості вживання лексичних засобів у англомовних наукових статтях природничого напряму. Мета роботи полягає у дослідженні наукового стилю через вивчення лексичних особливостей наукової статті.
Завдання:
 визначити основне поняття літературного стилю.
 розглянути науковий стиль як складову частину функціонального стилю.
 жанр літературного стилю
 синтаксичні, лексичні морфологічні особливості жанру наукової статті та анотації.
Згідно з об’єктом, предметом і завданнями дослідження у роботі використовуються такі методи:
 метод аналізу для розкладення функціонального стилю на притаманні йому ознаки і характеристику.
 метод синтезу для визначення загальних особливостей наукового стилю за результатами наукових статей.
Наше дослідження базувалося на дослідженнях Г.І. Ахманової, О.І.Богомолової, К. А. Глушкової, Н.М.Разінкіної, К.В. Харченко, Н.В. Чиркової, Арнольд І. В., Яхонтової Т. та ін.. Джерелом матеріалу для аналізу послугували тексти гуманітарного і природничого різновиду наукового стилю, зокрема уривок статті з кібернетики Норберта Віннера “Кібернетика, чи керування і зв’язок в тварині і машині”.
Практичним значенням цієї роботи є можливість застосування опрацьованих матеріалів та результатів дослідження в процесі вивчення особливостей наукового стилю і наукової статті та анотації зокрема.
Структура курсової роботи зумовлена логікою побудови наукового дослідження, що витікає з об’єкта, предмета, поставленої мети та основних завдань. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел.

У вступі обґрунтовується актуальність курсової роботи, виділяється об’єкт і визначається предмет роботи, формулюється мета, що деталізується в завданнях, вказуються використані в роботі методи, розкривається практичне значення дослідження, подається структура курсової роботи.
У першому розділі в загальному розглядається літературний стиль та його значення в різні епохи, його поділ на функціональні стилі та короткий опис їхніх ознак. Подано характеристику наукового стилю, а також рівень сприймання наукового тексту особистостями, а особливо студентами.
У другому розділі розглядаються лексичні, синтаксичні та морфологічні ознаки наукового стилю, а також подано доступну межу вживання експресивності та емоційності в наукових жанрах.
У висновках подано загальну інформацію про науковий стиль та його сфери вживання та підводяться підсумки дослідження, згідно із поставленими завданнями. Крім того виділяються основні ознаки наукової статті жанру наукового стилю.
Список використаних джерел і літератури нараховує 46 позицій.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Лексико-стилістичні та граматичні особливості наукового стилю на прикладі функціонування наукових статей
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь