Концепт GENTLEMAN як компонент англійської ментальності

58 грн.
Купити в 1 клік
Додати в бажання
Додати в порівняння
Категорія:Філологія

Анотація
Дана дипломна робота присвячена дослідженню концепту GENTLEMAN, як компонент англійської ментальності. У роботі проаналізовано поняття концепту, розглянуто лексичні значення концепту GENTLEMAN. Досліджено найпоширеніші варіанти вживання концепту GENTLEMAN та його лексико-стилістичні особливості. З’ясовано роль концепту GENTLEMAN у відображенні англійської ментальності.

Summary
The present diploma paper is dedicated to the concept GENTLEMAN as a component of English mentality. The lexical meanings of the concept GENTLEMAN in the English language have been singled out. The most popular types of usage and the lexical and stylistic peculiarities have been analyzed. The role of the concept GENTLEMAN in the English mentality has been revealed.

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. МОВНИЙ КОНЦЕПТ ЯК БАЗОВЕ ПОНЯТТЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ 7
1.1. Лінгвокультурологія як наука 7
1.2. Головні поняття лінгвоконцептології, її завдання 9
1.3. Концепт, його базові характеристики 13
1.4. Поняття «національної концептосфери» 15
1.5. Поняття лексико-семантичного поля та його сучасні дослідження 17
Висновки до розділу 1 25
РОЗДІЛ 2. КОНЦЕП GENTLEMAN ЯК КОМПОНЕНТ АНГЛІЙСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ 27
2.1. Характеристика англійської ментальності 27
2.2. Походження та історія образу джентльмена у Великобританії 32
2.3. Образ англійського джентльмена, його спосіб життя, манери 35
2.4. Сучасне вживання концепту GENTLEMAN у англійській мові 41
Висновки до розділу 2 46
РОЗДІЛ 3. ЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПТУ GENTLEMAN У АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 47
3.1. Лексико-семантичні варіанти концепту GENTLEMAN 47
3.2. Концепт GENTLEMAN у Британських друкованих виданнях 53
3.3. Лексико-семантичне поле GENTLEMAN в англомовній картині світу 55
Висновки до розділу 3 59
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 61
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 64
ДОДАТКИ 71

ВСТУП

Дипломна робота присвячена дослідженню концепту GENTLEMAN як складової категоризації й концептуалізації дійсності в сучасній англійській мовах. В роботі описано системно-структурну організацію лексичного та семного складу слів, що входять в лексико-семантичне поле GENTLEMAN в англійській мові. Нами було виявлене та охарактеризоване місце, роль і специфіку концепту GENTLEMAN у лексико-семантичному просторі сучасної англійської, а також інтегровано його складові у лексико-семантичне поле.
Актуальність дослідження. Сьогодні з розвитком культурно-економічних відносин нашої держави зі світом в лінгвістиці виникла нагальна необхідність дослідження ключових понять об’єктивної реальності жителів англомовних країн, зокрема Великої Британії. Саме в мовознавчій науці все більшого значення набуває людський фактор, де homo sapiens виступає активним суб’єктом пізнання. Він також характеризується індивідуальним та соціальним досвідом, певною системою знань про світ, що оточує, відображений в його свідомості. При даному підході мова досліджується вже не просто як автономне системно-структурне утворення, а й як засіб доступу та пізнання всіх ментальних процесів, що відбуваються у людській свідомості, визначаючи особливості буття індивідуума в соціумі. Саме буття формує людину як особистість, яка має певні індивідуальні й колективні суспільно значущі характеристики.
Найактуальнішими на сьогодні аспектами наукових досліджень під антропологічним кутом зору є категоризація й концептуалізація явищ навколишнього світу, а також вербалізація ментальних структур у різних мовах, зокрема в англійській. Дослідження номінації певних стосунків між людьми, зокрема вживання складових концепту GENTLEMAN, є досить актуальним.
Проблему концепту GENTLEMAN як компоненту англійської ментальності досліджували такі вчені, як Арнольд І.В., Бабушкін А.П., Бєлоусова А.Є., Воробьйова О.П., Гарагуля С.І., Герцовська-Вайнагій Н.О., Єрьоменко С.В., Залєвська А.А., Зусман В.Г., Іващенко В.Л., Мальцева Д.Г., Науменко Л.П., Панченко О.О., Тер-Мінасова С.Г., Заньковська Г.Д. та та ін.
Мета дослідження полягає в характеристиці концепту GENTLEMAN як компоненту англійської ментальності. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати мовний концепт як базове поняття лінгвокультурології;
2. Узагальнити інформацію про концепт gentleman як компонент англійської ментальності;
3. Визначити значення концепту GENTLEMAN у англійській мові;
4. Інтегрувати складові концепту GENTLEMAN в лексико-семантичне поле.
Об’єктом дослідження є концепт GENTLEMAN у концептосфері англійської мови.
Предметом дослідження є місце концепту GENTLEMAN у англійській ментальності та його значення у сучасному вживанні.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
Методи дослідження. Метод компонентного аналізу – для розкриття семантичної структури одиниць ЛСП GENTLEMAN; метод кількісного аналізу – для підрахунків статистики вживання лексем в друкованих виданнях; описовий метод – для опису мовної реалізації поняття GENTLEMAN в англійській мові та розкриття основних положень дослідження; формалізовані методи семантичних класифікацій лексики – для визначення ієрархії одиниць і ЛСП GENTLEMAN в англійській мові; метод концептуального аналізу – для визначення коцнепт-мінімуму та концепт-максимуму GENTLEMAN.
Теоретичне завдання дослідження полягає у систематизації знань про національну концептосферу, національну ментальність, значення концепту GENTLEMAN та його вживання в усній та письмовій мові, що сприяє вдосконаленню уявлення про місце концепту в англійській ментальності.
Практичне значення дипломної роботи полягає в тому, що її результати можна буде використати у подальших дослідженнях на тему дослідження концептів як компонентів англійської ментальності.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури, який нараховує 67 пунктів.
У вступі дається визначення теми, розкриваються актуальність, об’єкт, ставляться мета та завдання роботи.
У першому розділі розглядається мовний концепт як базове поняття лінгвокультурології.
У другому розділі аналізується концепт gentleman як компонент англійської ментальності.
У третьому розділі характеризується значення концепту gentleman в англійській мові.
У висновках підводиться підсумок проведеного дослідження.
У списку використаної літератури подаються джерела, на основі яких було здійснене дослідження.
В додатках наведено семантичний трикутник Фреге та схематичне зображення поля GENTLEMAN.

1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.

2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файла, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.

3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів. В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Концепт GENTLEMAN як компонент англійської ментальності”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

five + twenty =

грн.
© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
payment
Кнопка звʼязку
Замовити дзвінок
Повідомлення успішно відправлено
Ми перетелефонуємо вам найближчим часом.