Роль та функції засобів виразності, що базуються на порушенні традиційного порядку слів у реченні

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Філологія

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСОБІВ ВИРАЗНОСТІ, ЩО БАЗУЮТЬСЯ НА ПОРУШЕННІ ТРАДИЦІЙНОГО ПОРЯДКУ СЛІВ У РЕЧЕННІ 6
1.1 Інверсія в системі риторичних фігур: ретроспективний аналіз 6
1.2 Поняття та види інверсії в працях лінгвістів 11

РОЗДІЛ 2 РОЛЬ ТА ФУНКЦІЇ ІНВЕРСІЇ У ТЕКСТАХ РІЗНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТИЛІВ 14
2.1 Граматична функція інверсії 14
2.2 Інтенсифікація або стилістична функція інверсії 16
2.3 Емоційно-оцінна функція інверсії 22

ВИСНОВКИ 25
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 27
ДОДАТКИ 30

ВСТУП

Порядок слів – це певне розташування слів у реченні, або синтаксичної групі. В англійській та українській мовах існує прямий і зворотний, або інвертований порядок слів. Він пов’язаний з морфологічним ладом мови і виконує в мові ряд важливих функцій як семантичного, так і структурно-організаційного характеру, чим і підкреслюється актуальність обраної теми.
Цікаво відзначити, що основний порядок слів в англійському або українському реченні: підмет – присудок – додаток, склався під впливом необхідності встановлення зв’язку між окремими реченнями. Однак часто зустрічається і відступ від прямого порядку слів.
Порядок слів для англійського речення більш важливий, ніж для українського. В українській мові функція того чи іншого слова в реченні позначена його закінченням. Через те, що англійська мова – аналітична, функції слів у реченні визначаються їх місцем розташування.
Проте, не можна сказати, що англійськими словами можна маніпулювати як доведеться. Наприклад, артикль і вказівний займенник повинні обов’язково передувати тому іменнику, до якого вони належать.
В англійській мові порушення звичайного порядку проходження членів речення є способом виділити і наділити спеціальної конотацією емоційності або експресивності певний елемент. Такий прийом називається інверсією. Інверсія визначається положенням синтаксично пов’язаних між собою членів речення стосовно один одного. Зміна порядку слів не може бути необмеженою, вона підпорядкована певним правилам, тобто використовуються далеко не всі можливі розміщення, а лише деякі.
Проблему ролі та функції засобів виразності, що базуються на порушенні традиційного порядку слів у реченні в текстах різних функціональних стилів досліджували такі вчені, як Александрова О. В., Безменова Н.О., Береговська Е.М., Єрмоленко С. Я., Золотова Г. А., Малинович Ю. М., Скребнєв Ю.М., Мороховський О.М., Нікітіна С.Є., Толочко О. Я. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Мета дослідження полягає в характеристиці ролі та функції засобів виразності, що базуються на порушенні традиційного порядку слів у реченні в текстах різних функціональних стилів. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Узагальнити наукову інформацію про інверсію в системі риторичних фігур;
2. Проаналізувати поняття та види інверсії в працях лінгвістів;
3. Дати характеристику ролі та функціям засобів виразності, що базуються на порушенні традиційного порядку слів у реченні в текстах різних функціональних стилів;
Об’єктом дослідження є правила граматичні, синтаксичні та стилістичні правила побудови речення в українській та англійській мовах.
Предметом дослідження є засоби виразності, що базуються на порушенні традиційного порядку слів у реченні в текстах різних функціональних стилів в українській та англійській мовах.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3. Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
4. Метод лексико-семантичного аналізу для аналізу друкованих видань та наведення прикладів в роботі.
5. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про ролі та функції засобів виразності, що базуються на порушенні традиційного порядку слів у реченні в текстах різних функціональних стилів. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатку.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Роль та функції засобів виразності, що базуються на порушенні традиційного порядку слів у реченні
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь