Комунікативно-прагматичні, семантичні та стилістичні особливості висловлювань подяки в англійській мові

60 грн.

Скачати курсову роботу

Купити в 1 клік
Додати в бажання
Додати в порівняння
Категорія:Філологія

Зміст
Вступ……………………………………………………………………………………………………3
Розділ І. Комунікація та її етикетний аспект у системі мови
§ 1. Характерні риси комунікативного акту та загальні правила спілкування…………………………………………………………………………………7
§ 2. Компоненти, характеристики та функції мовленнєвого етикету……………………………………………………………………………………..12
§ 3. Особливості англійського мовленнєвого етикету та його тематичні групи…………………………………………………………………………16
Розділ ІІ. Семантико-прагматичні та стилістичні особливості англійських висловлювань подяки
§ 1. Подяка як одна з одиниць етикету англійської мови……………..25
§ 2. Прагматичне значення та ілокутивна ціль англійських висловлювань подяки…………………………………………………………….34
§ 3. Граматична, семантична та стилістична природа висловлювань подяки в англійській мові………………………………………………………….38
Висновки……………………………………………………………………………………………48
Список використаної літератури……………………………………………………..52
Список джерел ілюстративного матеріалу……………………………………….54

ВСТУП

Мова є тією невід’ємною частиною суспільства, без якої воно, по суті, не може існувати. Володіючи будь-якою мовою, ми можемо висловлювати свої думки та почуття, маємо доступ до всієї тієї мудрості, яка зібрана в книжках, і, нарешті, ми можемо спілкуватися з іншими людьми, а ця функція є чи не найголовнішою, оскільки спілкування – це і біологічна необхідність, і щоденна потреба кожної людини. Володіння мовою – одна з характерних рис, які відрізняють людину від інших створінь.
Таким чином, мові притаманні дві основні особливості. Вона є засобом спілкування і одночасно засобом формування та вираження думок. Проте при використанні мови важливо мати на увазі і правила мовної поведінки, які пов’язані зі встановленими у кожному суспільстві правилами ситуативного використання мовних одиниць. Так як правила мовної поведінки пов’язані з мовним етикетом, то стає очевидним, що етикет є невід’ємною частиною будь-якої мови в цілому.
Ідею зв’язку мови та культури відносять ще до 18 ст., але цілеспрямоване вивчення цієї проблеми розпочалося в кінці минулого століття. Ці дослідження носили більш декларативний характер і до початку 70-х років ХХ ст. ні в українській, ні в іноземній лінгвістиці не було досить глибоких досліджень, присвячених культурі мови та спілкування. Однак за два останні десятиліття кількість робіт значно зросла, що свідчить про інтерес та прагнення лінгвістів досліджувати мовні явища в широкому екстралінгвістичному контексті.
Сьогодні існує зростаючий інтерес до вивчення функціональних аспектів мови, прагматики мовних структур та впливу соціальних факторів на реалізацію цих структур у комунікативній сфері, саме тому ми вважаємо доцільним в нашій кваліфікаційній роботі провести аналіз комунікативної природи етикетних висловлювань на прикладі висловлювань подяки.
Тема нашої кваліфікаційної роботи: “Комунікативно-прагматичні, семантичні та стилістичні особливості висловлювань подяки в англійській мові”. Багато вітчизняних та зарубіжних лінгвістів займалися питаннями етикету та культури спілкування. Зокрема, вчені Клюєв Є.В., Бєляєва Є.І., Юньєв В.І., Почепцов Г.Г. займалися загальними проблемами спілкування та вживання етикетних висловлювань. Радевич-Винницький Я., Гурочкіна А.Г., Формановська Н.І., Іванов А.О. розглядали конкретні етикетні ситуації як в українській та російській мовах, так і в англійській. Хоча мовленнєві акти з вираженням подяки не вперше згадувалися в лінгвістиці, вивчення їх прагматичних, лексико-синтаксичних та стилістичних особливостей залишається поза увагою лінгвістів.
У зв’язку з цим актуальність обраної теми визначається необхідністю комплексного аналізу англійських висловлювань подяки на всіх рівнях мовної системи.
Об’єкт цього дослідження – англійські висловлювання подяки, реалізовані в діалогічному та монологічному контекстах.
Предметом вивчення виступають комунікативно-прагматичні і синтаксичні особливості висловлювань подяки.
Метою роботи є дослідження прагматичних особливостей англійського висловлювання подяки, а також аналіз та опис його лексико-синтаксичних та стилістичних характеристик.
Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:
• на основі аналізу наукової літератури виявити особливості комунікативної діяльності;
• визначити структуру, характеристики та функції мовленнєвого етикету;
• дослідити специфіку англійського мовленнєвого етикету;
• виявити та описати синтаксичну структуру та засоби вираження подяки в англійській мові;
• проаналізувати прагматичні, семантичні та стилістичні особливості англійського висловлювання подяки.
У кваліфікаційній роботі використано комплексний метод дослідження мовного матеріалу, який включає структурно-семантичний та контекстуальний аналіз, а також описовий метод.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому здійснено комплексний аналіз висловлювань подяки в англійській мові в аспекті його структурних, семантичних та прагматичних особливостей.
Результати цього дослідження мають певну теоретичну значущість як конкретна розробка одного із самих перспективних напрямків у лінгвістиці. А саме вона полягає в отриманні нових знань про особливості лінгвістичної природи англійської подяки.
Практична цінність роботи полягає у можливості використання її основних положень та висновків на заняттях з практики англійської мови, допомагаючи тим, хто вивчає англійську мову, правильно вибрати відповідну форму подяки в певній розмовній ситуації.
У відповідності до поставленої мети та завдань дослідження визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та джерел ілюстративного матеріалу.
У вступі дається обгрунтування теми, визначається актуальність, об’єкт та предмет дослідження, висуваються мета та завдання роботи, розкривається її новизна, теоретична значущість та практична цінність.
У першому розділі визначаються характерні особливості комунікативного акту та загальноприйняті правила спілкування, розглядається структура та функції етикету, аналізується специфіка англійського мовленнєвого етикету.
У другому розділі наводяться характерні риси подяки в англійській мові, описуються мовні засоби її вираження і визначаються семантико-прагматичні та стилістичні особливості англійських висловлювань подяки.
У висновках підводяться підсумки дослідження, а у списках використаної літератури в алфавітному порядку наводяться найменування книг та наукових праць, які було використано в дослідженні.

1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.

2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файла, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.

3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів. В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Комунікативно-прагматичні, семантичні та стилістичні особливості висловлювань подяки в англійській мові”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

5 + 7 =

грн.
© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
payment
Кнопка звʼязку
Замовити дзвінок
Повідомлення успішно відправлено
Ми перетелефонуємо вам найближчим часом.