Семантичний аналіз побутової лексики в англійській мовній картині світу

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Філологія

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. СЕМАНТИКА ЯК НАУКА ТА МЕТОДИ СЕМАНТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 6
1.1 Особливості науки «Семантика» 6
1.2 Типи семантичних відносин 13
1.3 Методи семантичного дослідження 16
РОЗДІЛ 2. КАРТИНА СВІТУ ЯК КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ МОВИ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ 23
2.1 Взаємозв’язок національної та мовної картин світу 23
2.2 Концептуальна картина світу 27
РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ПОБУТОВОЇ ЛЕКСИКИ В АНГЛОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ «SKIN GAME» 34
3.1 Семантичний аналіз побутової лексики на прикладі роману «Skin game» 34
3.2 Лексико-семантичні особливості відображення побутових реалій в англійській мовній картині світу на прикладі роману «Skin game» 41
ВИСНОВКИ 45
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 47
ДОДАТКИ 51

ВСТУП

Сьогодні у вирі мовознавчих досліджень дуже важливим є лексико-семантичний аналіз слів у художніх творах. Різноманіття художніх засобів та велика кількість словникового запасу письменників є бездонним джерелом для лінгвістів. Абсолютно зрозуміло, що і в нашій країні, і закордоном сотні відомих науковців займалися опрацюванням саме особливостей семантичного наповнення художніх творів різних авторів.
Мова є основною та найважливішою властивістю людини, адже вона виділяє її з-поміж інших живих істот на планеті. Мова завжди знаходиться в центрі уваги не лише науковців-мовознавців, а й спеціалістів у галузі психології, соціології та ін. В свою чергу, текст – це наочна, матеріалізована вираження мови. Він став об’єктом лінгвістичних досліджень всього 45 років тому і тривалий період був джерельною базою для аналізу та класифікації мовних одиниць різних рівнів.
Сьогодні дослідження та аналіз текстових повідомлень належить до окремої галузі лінгвістики – лінгвістики тексту. Варто зауважити, що художній текст або текст в художній літературі становить окремий інтерес дослідження науковців як зі стилістичної, так і з семантичної точки зору, адже він характеризується обов’язковою концептуальністю.
Дослідження художнього твору є комплексним художньо-ідейним цілим, адже всі складові функціонують в залежності одна від одної та маючи єдину мету – розкриття основної ідеї твору. В той же час, цінність художніх творів являє собою не лише ідею, яку пропагує або висловлює письменник (для цього вистачило б одне-два речення), а в тому, яким чином і за допомогою яких засобів він це робить. Варто уваги і те, як він заохочує читача продовжити читати твір, яким чином він подає для нього свою систему поглядів, доказів та міркувань стосовно головної ідеї твору. Справжні майстри пера переконують читача так, що останній навіть не усвідомлює, яким чином він прийшов до однакової з автором думки.
Таким справжнім майстром слова є Макс Аллан Колінз. Його авторська лексика у романі «Skin game» є досить цікавою і з боку семантики, і з боку морфології. Підкреслимо, що лексика в авторському стилі Макс Аллан Колінза є цікавою для дослідження не лише літературознавцями, а вченими інших напрямків.
Проблему лексико-семантичного аналізу художніх творів, а саме функціонування побутової лексики в англійській картині світу, досліджували такі вчені, як Ginzburg R. S., Арнольд І. В., Гроссе Р. О., Селіванова О. О., Степанов Ю.С., Стеркін І. А., Попова З. Д., Шмелев Д.Н. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Об’єктом дослідження є авторська мова у романі Макса Аллана Колінза «Skin game».
Предметом дослідження є семантичні аспекти лексики, відібраної з досліджуваного твору.
Мета дослідження полягає в характеристиці семантичних особливостей вживання побутової лексики в англійській картині світу на прикладі роману Макса Аллана Колінза «Skin game». Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати семантику як науку та методи семантичного дослідження;
2. Проаналізувати картину світу англійців на прикладі роману;
3. Визначити особливості вживання побутової лексики в англомовній картині світу на прикладі роману «Skin game».
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Теоретичний: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Статистичний: для обчислення насиченості та частотності вживання лексем у романі.
3. Метод лексико-семантичного аналізу художнього твору. Полягає у дослідженні та вибірці лексичних одиниць на основі їх семантичного значення.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про семантичні особливості побутової лексики в англійській картині світу на прикладі роману Макса Аллана Колінза «Skin game».
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.
У вступі дається визначення теми, розкриваються актуальність, об’єкт, ставляться мета та завдання роботи. У першому розділі розглядається семантика як наука та методи семантичного дослідження. У другому розділі аналізується картина світу як когнітивний аспект мови художніх творів. У третьому розділі проведено лексико-семантичний аналіз роману «Skin game» та класифіковано лексичні одиниці за тематикою «Побут». У висновках підводиться підсумок проведеного дослідження. У списку використаної літератури подаються джерела, на основі яких було здійснене дослідження. У додатках містяться вибрані лексичні одиниці та зазначається кількість їх вживання у творі.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Семантичний аналіз побутової лексики в англійській мовній картині світу
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь