Американський молодіжний сленг

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Філологія

ЗМІСТ

ВСТУП 6
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОСМИСЛЕННЯ ФЕНОМЕНУ “СЛЕНГ”
1.1. Поняття “сленг” та історія його виникнення 6
1.2. Соціо-психологічні передумови вживання сленгу та його функціональні особливості 13
1.3. Загальний сленг та адгерентні групи англійської ненормативної лексики 20
РОЗДІЛ 2 АМЕРИКАНСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ 29
2.1 Сфери використання американського та українського молодіжного та молодіжного сленгів 29
2.2 Мовні особливості американського та українського молодіжних сленгів 31
2.3 Джерела появи нових сленгізмів 34
ВИСНОВКИ 39
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 43
ДОДАТКИ 47

ВСТУП
Сучасна лінгвістика займається не лише вивченням письмової мови, але і дослідженням та аналізом фактів мови в живому спілкуванні. На думку авторитетних лінгвістів (В.В. Балабіна, Е.М. Береговської, Н.А. Джеус та ін.), безпосереднє усне звукове спілкування є найважливішою сферою функціонування мови, розмовна мова – це в деякому розумінні мінімальна система національної мови, філогенетично і онтогенетично первинна система, найважливіша за діапазоном суспільної та індивідуальної значущості. Особливий інтерес викликає вивчення різних форм ненормативного або такого, що відхиляється від звичних мовних стандартів, розмовного мовлення. Різні аспекти ненормативної лексики вивчалися у працях М.М. Маковського, В.А. Хом’якова, Л.А. Кудрявцевої, М.В. Арапова, Е. Патріджа, Т. Торна та ін.
Жива розмовна мова вивчається з самих різних точок зору: з соціолінгвістичних позицій – в плані виділення її соціальних різновидів, встановлення їх соціального статусу за сферами вживання, визначення їх соціокультурних кордонів; з психолінгвістичної і комунікативно-лінгвістичної позицій – в плані виділення характерних для даних форм способів позначення комунікативних позицій мовця і слухача в загальній динаміці діалогового дискурсу, механізмів прагматичної мотивації, що визначають функціональну сторону мовних засобів; із структурно – і функціонально-лінгвістичних позицій – в плані виділення мовної специфіки форм розмовної мови, структурного і функціонального аналізу використовуваних в цих формах мовних елементів різних рівнів, визначення їх взаємозв’язку із структурною і різними стильовими нормами мови. Важливе місце в широкому діапазоні форм розмовного спілкування займають ті різновиди розмовної мови, які умовно визначаються як закриті, замкнуті і характеризуються відносною вузькістю соціальної сфери вживання. До даних різновидів належать різні види соціальних і професійних жаргонів, а також мовний сленг, що формується на їх основі.
Характерною рисою сучасної культурно-історичної епохи є наявність у ній такої соціально-демографічної групи як молодь, при цьому молодіжний сленг, який використовують як представники молодіжних субкультур, так й інші, несубкультурні молоді за віком люди, повністю відбиває й вербалізує буття його носіїв.
Актуальність дослідження. Лексичний склад англійської мови, як і будь-якої іншої мови, містить велику кількість сленгових утворень, що відповідають певним соціальним та професійним групам людей. Існування різноманітних діалектизмів, сленгізмів тощо доводить, що мова залишається динамічною системою, яка постійно живе і розвивається. Сленг як різновид мовного субстандарту традиційно привертає увагу вітчизняних і зарубіжних філологів завдяки яскравому емоційно-експресивному забарвленню, лаконічності й образності сленгізмів, здатності постійно змінювати кордони, що розділяють його з мовною нормою. Мовний субстандарт як невичерпне джерело поповнення мови потребує ретельної уваги лінгвістів. Уже сама властивість субстандартної системи лексики постійно поновлюватись є цікавою для вивчення цього явища як у теоретичному, так і в практичному планах. Дослідження цих питань дає змогу зрозуміти тенденції розвитку мови взагалі, заглянути в її майбутнє, висвітлити проблему “мова та її середовище”, яка має важливість не тільки для соціальної, але й для “внутрішньої” лінгвістики. Саме тому дослідження молодіжного сленгу як невід’ємної частини національної мови є досить актуальним.
Мета роботи – висвітлити основні теоретичні засади осмислення феномену американського молодіжного сленгу, описати характерні моделі сленгового словотвору в англійській мові, які складають основу нормативної специфіки сленгу в умовах соціальної диференціації мови, та ідентифікувати їх функціональну значущість в контексті такого феномену мовної дійсності як молодіжний сленг.
Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:
– дослідити етимологію та основні підходи лінгвістів до визначення поняття “сленг”;
– узагальнити основні властивості сленгової лексики;
– виокремити та систематизувати функції та причини використання молоддю сленгових утворень;
– визначити типологічні та специфічні характеристики сленгу і його різновидів на прикладі американського варіанту англійської розмовної мови;
– виявити характерні способи англійського сленгового словотвору та проаналізувати їх в структурному та функціональному аспектах.
Предметом дослідження є сленг в структурно-семантичному та функціональному аспектах.
Об’єктом дослідження виступають лексичні одиниці, зафіксовані в словниках молодіжного сленгу.
Методи дослідження: компаративний, аналіз, культурно-історичний, описовий.
Структура дослідження. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, які містять підрозділи, висновків, списку використаної літератури та додатків.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Американський молодіжний сленг
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь