Інтервю як метод збору первинної маркетингової інформації

60 грн.

Скачати курсову роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ЗБОРУ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 7
1.1 Роль первинної маркетингової інформації в сучасному суспільстві 7
1.2 Методи збору первинної маркетингової інформації 11
РОЗДІЛ 2 ІНТЕРВ’Ю В СИСТЕМІ МЕТОДІВ ЗБОРУ ПЕРВИННОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 19
2.1 Порівняльна характеристика журналістських, маркетингових та соціологічних інтерв’ю 19
2.2 Практичні особливості проведення маркетингових інтерв’ю 23
ВИСНОВКИ 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 30
ДОДАТКИ………………………………………………………………………..32

ВСТУП

Будь-яка компанія для того щоб бути конкурентноспроможною у ринковій системі повинна цілеспрямовано будувати свої комунікаційні відносини зі споживачами. Комунікації, які формує компанія для взаємодії з ринком, зі споживачами, мають назву маркетингових комунікацій. Компанії, як правило, регулярно направляють відповідні повідомлення споживачам, а також прагнуть отримати від них важливі для себе зворотні сигнали. Чимало спеціалістів вважають, що комунікаційна діяльність набуває пріоритетного значення в системі маркетингу компаній. Конкуренція суб’єктів продажу продукції стає все більше конкуренцією їх маркетингових комунікаційних систем. Маркетингова комунікація – це процес забезпечення взаємодії суб’єкта пропозиції товару з іншими суб’єктами ринку. Як ми знаємо, людина, в процесі життєдіяльності, постійно стикається з проблемами пов’язаними з покупками або продажем товару тому актуальність маркетингових комунікацій буде невичерпної, доки існуватимуть товарно-ринкові відносини.
Актуальність дослідження визначається тим, що з розвитком товарно-грошових відносин потреба споживачів у якісних товарах та бажання споживачів отримати вичерпну інформацію про кожен запропонований товар росте неабиякими темпами. Зважаючи на перенавантаження ринку однотипними товарами компанії вимушені більшу увагу приділяти на удосконалення своєї продукції. А досягнути споживацької прихильності, та стати потужною конкурентноспроможною компанією яка точно знає всі вимоги та побажання споживачів та повною мірою забезпечує їх, можна за допомогою проведення різноманітних маркетингових досліджень, а саме інтерв’ю.
Джерельна база: Для комплексного опрацювання визначеної теми було використано: 5 наукових підручників, 22 посібника з галузі соціології, маркетингу, журналістики, де найглибше розкривається тема маркетингових комунікацій, а також Конституцію України [1], Закон України про інформацію [2] та джерела Інтернет [29-33]. Було використано підручники таких авторів: Крамаренко В.І., Холод Б.І. [11]; Липчук В.В., Дудяк А.П., Бугіль С.Я. [13]; Маслов Т.Д., Божук С.Г., Ковалик Л.Н. [14]; Мороз Л.А., Чухрай Н.І. [16]; Мостенська Т.Л. [17]; Павленко А.Ф. [18]; Паношенко [19]; Примак Т.О. [20]; Парсяк В.Н., Рогов Г.К. [21]; Пшеничнюк О.В., Романовська О.В. [24]; Синяева И.М. [25]; Шаповал Ю. [27], які найвичерпніше подають інформацію щодо збору первинної інформації, методи її збору, а також види інтерв’ю на основі чого було зроблено порівняльну характеристику маркетингових, соціологічних та журналістських інтерв’ю: Акимов Д. [3]; Вербець В.В. [7]; Кодола Н.В. [10]; Липчук В.В. [12]; Прауде В.В., Білий О.Б. [23]; Тетерский С.В. [26]. Було виокремлено основні види маркетингової інформації в таких підручниках: Армстронг Г., Котлер Ф. [4];
Об’єкт дослідження: методи збору первинної маркетингової інформації.
Предмет дослідження: інтерв’ю як метод збору первинної маркетингової інформації.
Мета дослідження: дослідити інтерв’ю як метод збору первинної маркетингової інформації. Для реалізації поставленої мети було сформульовано дослідницькі завдання:
• визначити поняття маркетингової інформації та специфіку її використання;
• з’ясувати основні методи збору первинної маркетингової інформації;
• здійснити порівняльну характеристику журналістських, маркетингових та соціологічних інтерв’ю;
• провести маркетингове інтерв’ю для визначення його практичних особливостей проведення.
У курсовій роботі було використано такі методи дослідження:
1. Метод порівняння соціологічного, маркетингового та журналістського інтерв’ю з метою виявлення спільних та відмінних ознак;
2. Аналіз: виокремлення основних положень (первинна маркетингова інформація, опитування, експеримент, спостереження і т. д.) з теми дослідження з метою ефективного та ґрунтовного вивчення теми;
3. Синтез: створення єдиної цілісної картини з виокремлених частин (методи збору первинної маркетингової інформації та їх особливості);
4. Класифікація маркетингової інформації за різними ознаками з метою ознайомлення зі всіма можливими класифікаціями;
5. Дедукція: перехід від загальних положень (методи збору первинної маркетингової інформації) до окремих складових (опитування, спостереження, експеримент);
6. Індукція: перехід від окремих понять до загальних положень;
7. Узагальнення: підготовка висновків до розділів та підрозділів а також загального висновку до курсової роботи;
8. Абстрагування від поняття «маркетингова інформація» до поняття «методи збору первинної маркетингової інформації».
Наукова новизна полягає у ґрунтовному вивченні поняття маркетингової інформації та проведенні незалежного маркетингового дослідження, що дало змогу оцінити такий метод збору первинної маркетингової інформації як інтерв’ю.
Практична значущість: результати проведеного дослідження можуть бути використані Острозьким заводом мінеральних вод, для аналізу якості своєї продукції та введення можливих змін для її удосконалення що в результаті призведе до збільшення попиту на дану продукцыю.
Структура роботи: Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури, додатків. У першому розділі висвітлено значення поняття маркетингової інформації, первинна маркетингова інформація та специфіка її використання, а також методи збору первинної маркетингової інформації. У другому розділі висвітлено значення та специфіку журналістського, соціологічного, маркетингового інтерв’ю, а також відображено результати проведеного інтерв’ю.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Інтервю як метод збору первинної маркетингової інформації
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь