Планування та реалізація рекламної кампанії в діяльності комерційного підприємства

60 грн.

Скачати курсову роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ КОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 5
1.1 Поняття, характеристика та особливості рекламної діяльності комерційного підприємства 5
1.2 Нормативно-правова база рекламної діяльності в Україні 11
1.3 Рекламна кампанія як складова рекламної діяльності підприємства 15
РОЗДІЛ 2. ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ КОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 18
2.1 Особливості процесу планування рекламної 18
2.2 Оцінка рекламної кампанії: основні методи 25
РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ «РОСАН-ЦІННІ ПАПЕРИ» 29
ВИСНОВКИ 34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36

ВСТУП

Актуальність дослідження. Розглядаючи діяльність будь-якої організації або підприємства, спрямовану на отримання прибутку, не можна оминути питання реклами та планування рекламних кампанії. Кожне підприємство здійснює рекламну діяльність, розробляючи та розміщуючи рекламу у різноманітних засобах масової інформації. Сучасний ринок реклами характеризується насиченістю та різноманіттям реклами, що призводить до дезорієнтації споживача. З метою привернути увагу споживача та завоювати його прихильність підприємства планують рекламну діяльність, визначаючи найкращі методи її створення та найкращі засоби її розміщення.
Планування рекламної діяльності передбачає формування рекламної стратегії, визначеного плану дій, згідно з яким підприємство проводить свою комунікативну політику на ринку. Український ринок молодий, оскільки почав формуватися із розпадом радянської планово-командної економіки, він характеризується непередбаченістю тенденцій та появою нових суб’єктів ринкової активності, перенасиченням різноманітною рекламою, що призвело до виникнення потреби у чіткому планування рекламної діяльності.
Проблему планування та реалізації рекламної кампанії в діяльності комерційного підприємства досліджували такі вчені, як Васильєв Г.А., Гаркавенко С.С., Єрмаков В.В., Куценко В.М., Миронов Ю.Б., Мізюк Б.М., Примак О.Т., Стадник В.В. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Мета дослідження полягає в характеристиці особливостей планування та реалізації рекламної кампанії в діяльності комерційного підприємства. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати поняття та особливості рекламної діяльності комерційного підприємства;
2. Проаналізувати нормативно-правову базу рекламної діяльності в Україні;
3. Дослідити рекламну кампанію як складову рекламної діяльності підприємства;
4. Визначити особливості процесу планування рекламної кампанії;
5. Дати характеристику основним методам оцінки рекламної кампанії;
6. Коротко охарактеризувати діяльність компанії «Росан-Цінні папери» та розробити шляхи вдосконалення рекламної діяльності.
Об’єктом дослідження є стратегічне планування на підприємстві.
Предметом дослідження є специфіка формування стратегії реклами.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження: описовий метод (для опису основних властивостей реклами), метод порівняння (під час порівняння різних видів реклами), метод спостереження (для виявлення основних особливостей рекламної кампанії), метод аналізу та синтезу (для виокремлення основних характеристик та особливостей процесу формування рекламної стратегії та подальшого їх впорядкування), метод класифікації (під час складання класифікації реклам, рекламних стратегій та рекламних кампаній), метод узагальнення (під час складання висновків).
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про планування та реалізації рекламної кампанії в діяльності комерційного підприємства. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Планування та реалізація рекламної кампанії в діяльності комерційного підприємства
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь