Характеристика англійських спортивних фразеологізмів

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Філологія

Зміст
ВСТУП 3
РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ СЕМАНТИКИ ТА ФРАЗЕОЛОГІЇ . 6
1.1 Семантика як наука та її суть 6
1.1.1 Розвиток семантики 7
1.1.2 Словникове визначення 9
1.1.3 Семантичні відношення 11
1.2 Характеристика ФО 6
1.2.1 Класифікація фразеологізмів та їх походження 19
1.2.2 Переклад ФО 21
1.2.3 Семантика фразеологізмів 23
РОЗДІЛ ІІ ХАРАКТЕРИСТИКА АНГЛІЙСЬКИХ ФО ЗІ СФЕРИ СПОРТУ 26
2.1 Загальна характеристика ФО зі сфери спорту 26
2.1.1 ФО зі сфери американського футболу 27
2.1.2 ФО зі сфери бейсболу 29
2.1.3 ФО зі сфери легкої атлетики 33
2.2 Інші спортивні фразеологізми 35
2.2.1 ФО з компонентом ball 36
2.2.2 ФО з компонентом field 39
ВИСНОВКИ 43
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 45
ДОДАТКИ 49

ВСТУП

Дослідження мови на всіх етапах розвитку суспільства не могло залишити поза увагою стійкі сполуки слів, у яких не лише найповніше розкривається уявлення народу про світ і специфічні національні особливості, а й уся складність і багатогранність мови та її феноменів. Саме ця складність є причиною невирішеності низки питань, які, незважаючи на інтенсивність досліджень у фразеології, викликають постійний інтерес мовознавців.
Дослідженню фразеологічних одиниць (ФО) на рівні загальновживаної мови на сьогоднішній день присвячено цілу низку праць, в яких лінгвісти звертають увагу переважно на структурну, значеннєву, стилістичну, конототивну сторони фразеологізмів, їх функціонування у різних мовних стилях [5; 6]. Найменш дослідженими є питання функціонування фразеологічних зворотів у сфері спорту, хоча у англійській мові їхня наявність є частим явищем. Цікавим і не досить дослідженим є й питання перекладу ФО на українську мову. Однією з основних особливостей фразеологізмів, яка відрізняє їх від вільних словосполучень, є ідіоматичність [12; 18]. Саме через цю характеристику загальне значення фразеологізма не дорівнює сумарному значенню його компонентів, часто це значення не має нічого спільного із значеннями слів, які входять до нього.
Як синонімічні у роботі використовуємо терміни “фразеологізм”, “фразеологічна одиниця”, “фразеологічний зворот”, “усталений вираз”, “вираз”.
Актуальність даної теми курсової роботи вбачається у підвищенні зацікавленості вчених-мовознавців до вивчення іноземної мови, англійської зокрема, що дало поштовх для всебічного дослідження й вивчення проблем англійської філології, а разом з цим і проблем фразеології. Англійська фразеологія зі сфери спорту містить багато відомостей про культуру, історію та звичаї англійського народу. Опис фразеологічних зворотів у сфері спорту, наскільки нам відомо, не був об’єктом системного лексикологічного дослідження і висвітлений недостатньо.
Об’єктом дослідження є англійські фразеологізми зі сфери сорту та спортивних ігор, які зафіксовані в “Oxford Advanced Learner’s Dictionary”, “Chambers Dictionary of Idioms” та “Cambridge International dictionary of English”, а також в словнику „Англо-український фразеологічний словник” та в Інтернет джерелах.
Предметом дослідження є функціональні властивості та семантичні особливості англійських фразеологізмів зі сфери спорту та спортивних ігор.
Метою курсової роботи – визначити властивості, особливості значень та функціонування ФО зі сфери спорту та спортивних ігор, що зафіксовані в основних лексикографічних джерелах. Досягнення мети дослідження передбачає вирішення таких завдань:
– розглянути загальні питання семантики;
– розглянути загальні питання фразеології;
– визначити теоретичну основу ФО та особливості їх функціонування в мові;
– відібрати ФО зі сфери спорту та спортивних ігор, зафіксовані у вищезгаданих виданнях;
– поділити ФО зібрані за популярними видами спорту: зі сфери американського футболу; ФО зі сфери бейсболу; ФО зі сфери легкої атлетики; ФО з компонентом ball та ФО з компонентом field;
– проаналізувати та дати характеристику описуваних ФО; визначити особливості їх функціонування.
Матеріалом курсової роботи служать дані довідкової літератури, Інтернету, а також фразеологічних та загальних словників англійської й української мов. У результаті суцільної вибірки фразеологічного та ілюстративного матеріалу створено робочу картотеку.
Наукова новизна роботи полягає у тому, що, спираючись на нові підходи, зроблено спробу розв’язати одну з проблем англійського мовознавства – проаналізувати та описати англійські ФО зі сфери спорту та спортивних ігор, а також фразеологізми з компонентом ball та з компонентом field.
Основні положення, матеріали та результати дослідження можуть бути використані у навчальній роботі: при вивченні англійської мови, лексикології та фразеології як окремої мовознавчої дисципліни та на спеціальних курсах по вивченню англійської мови. Знання значень англійських ФО зі сфери спорту та їх перекладу на українську мову полегшить переклад та розуміння англійських та американських творів, написаних мовою оригіналу, де використано дані вирази. У цьому і полягає практична цінність дослідження.
Структура роботи підпорядкована меті й завданням дослідження та передбачає вступ, в якому обґрунтовано актуальність теми, сформульовано об’єкт, предмет та мету дослідження; основну частину, яка складається з двох розділів (у першому розділі, що складається з двох підрозділів, подано теоретичне обґрунтування проблеми, а у другому розділі, що теж складається з двох підрозділів, поміщено опис практичної частини); висновки, в яких інтерпретуються результати дослідження; список використаної літератури; додатки, у яких подані опрацьовані нами ФО.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Характеристика англійських спортивних фразеологізмів
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь