Міжкультурна комунікація в контексті глобалізації

60 грн.

Скачати курсову роботу

Купити в 1 клік
Додати в бажання
Додати в порівняння
Категорія:Філологія

ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………………………………..3 РОЗДІЛ 1 ЯВИЩЕ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ СПЕЦИФІКИ СУЧАСНОГО ДІАЛОГУ КУЛЬТУР……………………………………….7
1.1. Класичне та новітнє трактування феномену глобалізації…………….7
1.2. Вплив національно-культурних чинників на процес спілкування ……………………………………………………………………………………11
1.3. Трансформація норм мовленнєвого етикету в глобалізованому світі………..………..……………………………………………………………………………19
РОЗДІЛ 2 ГЛОБАЛЬНА МОВА ЯК ДОМІНУЮЧИЙ ЗАСІБ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ, ЇЇ ВПЛИВ НА МОВИ ТА НАЦІЇ СВІТУ…………..………………………………………………………………..…….25
2.1. Залежність мовної карти планети від глобалізації…………………25
2.2. Сучасна мовна ситуація у світі……………………………………………….31
2.3 Вплив англійської мови на українську мову та культуру спілкування……………………………………………………………………………….. ……36
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………………………53
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………………56
ДОДАТКИ………………………………………………………………………51

ВСТУП
Спілкування людей – це складний, багатогранний процес, який залежить від багатьох чинників, зокрема, етнопсихологічних особливостей мовця, спричинених національно-культурними чинниками. У сучасному динамічному світі встановлення та розширення міжнародних контактів є невід’ємною складовою життя. Необхідним атрибутом міжнаціонального спілкування є високий рівень не лише професійної майстерності та загальної культури, а й культури спілкування з іноземними співрозмовниками. Комунікація завжди відбувається в межах певної культури із використанням конкретної етнічної мови, неповторних мовних картин світу, а також законів спілкування, випрацюваних у межах цієї мови і культури. Потрапляючи в інше культурно-мовне середовище, людина фактично потрапляє в інший світ цінностей і законів комунікації. Це необхідно враховувати всім, хто спілкується з носіями інших культур і мов.
Ще один доволі важливий елемент міжнаціональної комунікації, який набув надзвичайної актуальності в останні роки, – це явище глобалізації світу на рівні не лише економіки та політики, а й культури, яка дедалі частіше втрачає свої самобутні цінності в обмін на здобутки інших, більш поширених та відомих у всьому світі культур. Таким чином, в умовах глобалізаційних процесів етикетні правила та норми міжкультурної комунікації зазнають істотних змін, піддаючись тим формам спілкування, які вже стали універсальними та охопили широкі кола людей і навіть країн. Такий тотальний вплив глобалізації культури має як позитивні, так і негативні сторони, а тому має як прихильників, так і опонентів.
На сьогодні в якості одного з найбільш поширених аргументів у культурологічній критиці глобалізації звучить теза про експансію англійської мови, яка ніби розвивається за рахунок інших мов, сприяючи занепаду місцевих та національних культур. Англійська мова стала головним інструментом міжнародного спілкування і існує чимало причин історичного, економічного та політичного характеру, які пояснюють той факт, що це сталося саме з цією, а не з будь-якою іншою мовою. Разом з тим, саме перетворення однієї зі світових мов у засіб глобальної комунікації – історичний імператив, без якого глобалізований світ міг би стати новим Вавилоном. З такої точки зору можна трактувати глобалізацію як позитивне явище.
Сукупність вищезазначених чинників є свідченням того, що дедалі більш актуальним стає вивчення особливостей міжкультурної комунікації, яка деформується внаслідок безпосереднього впливу на неї з боку процесу глобалізації. Актуальність теми зумовлена і тим, що робота виконана в галузі сучасної лінгвістики, спрямованої не лише на дослідження існуючої у глобалізованому світі мовної картини, але й на прогнозування та коригування ситуації, що склалася. Йдеться про те, що дедалі більш поширеними стають запозичені з інших мов (зокрема, англійської) терміни, при чому не лише спеціалізовані чи такі, що відображають унікальні культурні поняття, але й загальновживані, які мають свої відповідники і в українській мові.
Мета цього дослідження полягає у з’ясуванні впливу глобалізаційних процесів на міжкультурну комунікацію, наслідком якого є деформація національних мов під тиском глобальної.
Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких конкретних завдань:
– проаналізувати класичне та новітнє трактування феномену глобалізації;
– з’ясувати вплив національно-культурних чинників на процес спілкування;
– розглянути трансформацію мовленнєвого етикету та прослідкувати його значення у міжнаціональному спілкуванні;
– простежити залежність різних мов від процесу глобалізації;
– охарактеризувати сучасну мовну ситуацію у світі;
– дослідити вплив англійської мови на українську культуру спілкування.
Об’єктом дослідження є міжкультурна комунікація, зокрема специфіка мовних систем різних країн у контексті їх діалогу.
Предметом вивчення виступає вплив глобалізаційних процесів на міжнаціональне спілкування.
У роботі використовуються описовий, семантико-синтаксичний, контекстологічний, конверсаційний, акто-мовленнєвий методи, а також методи опитування (анкетування), співставлення, класифікації, аналізу та синтезу.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній не лише здійснено комплексне дослідження міжкультурних комунікаційних процесів, але й виявлено роль глобалізації у розвитку діалогу культур. Постановка проблеми дозволяє отримати нове бачення мовної картини як світу в цілому, так і України зокрема. Оскільки попередній ступінь дослідження впливу глобальної мови на українську на локальному рівні був невисоким, дана робота є цінною як аналіз власне трансформації сучасної української мови під впливом англійської.
Дана робота є не просто теоретизуванням, яке не має реальної цілі. Адже дослідження має безпосередньо практичне значення для науки та етнопсихолінгвістики зокрема. Робота містить цінну інформацію як для використання психологами, так і для детальнішого вивчення міжкультурної комунікації в умовах глобалізації як невід’ємної частини сучасного життя. Результати дослідження можуть бути опубліковані у відповідних виданнях, спеціалізованих на філологічних та психологічних науках .
Хоча проблеми глобалізації та етнопсихологічних особливостей спілкування не раз виступали предметом дослідження як вітчизняних, так і зарубіжних авторів (А. С. Харчевка, Л. В. Засєкіна, О. І. Чередниченко, І. Дзюба, В. Радчук, К.Пауер, Л. Мартiне, Д. Хаймс та інші ), слід зазначити, що ще й досі не було систематизовано конкретні риси глобалізаційних впливів на міжкультурне спілкування та національні мови, особливо – українську.
Структура роботи. Дослідження складається із таких частин: Вступ; Розділ 1 “Явище глобалізації як чинник формування специфіки сучасного діалогу культур”, що складається із 3 підрозділів, у яких розглянуто класичне та новітнє трактування феномену глобалізації, вплив національно-культурних чинників на процес спілкування, а також трансформацію норм мовленнєвого етикету в глобалізованому світі; Розділ 2 “Глобальна мова як домінуючий засіб міжкультурної комунікації, її вплив на мови та нації світу”, що вміщує 3 підрозділи, в яких більш детально висвітлено залежність мовної карти планети від процесу глобалізації, охарактеризована сучасна мовна ситуація у світі, досліджений вплив англійської мови на українську мову та культуру спілкування; Висновків; Списку використаної літератури, Додатків.

1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.

2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файла, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.

3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів. В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Міжкультурна комунікація в контексті глобалізації”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

five × 1 =

грн.
© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
payment
Кнопка звʼязку
Замовити дзвінок
Повідомлення успішно відправлено
Ми перетелефонуємо вам найближчим часом.