Функціонуваня соматичних фразеологічних одиниць на позначення характеристик людини

60 грн.

Скачати курсову роботу

Купити в 1 клік
Додати в бажання
Додати в порівняння
Категорія:Філологія

Острог, 2005
ЗМІСТ
ВСТУП …………………………………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЇ……………………………………..7
1.1ФО та їх особливості………………………………………………………………………………..7
1.2 Класифікація ФО за ступенем з’єднання їх компонентів………………………..11
1.3 Граматична та структурно-семантична класифікації ФО…………………….14
1.4 Фразеологічні синоніми та варіанти……………………………………………………….16
1.5 Функціонування ФО…………………………………………………………………………………18
РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФО З КОМПОНЕНТАМИ HAND, HEAD, FACE, NOSE, NECK, FOOT, EYE НА ПОЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЛЮДИНИ………………………………………………………………….21
2.1 ФО на позначення рис характеру людини…………………………………………………22
2.2 ФО на позначення розумових здібностей………………………………………………….30
2.3 ФО на позначення зовнішнього вигляду людини………………………………………..33
2.4 ФО на позначення людської діяльності……………………………………………………37
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………………………………..46
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………………..49
ДОДАТОК…………………………………………………………………………………………………..53

ВСТУП
Складовою частиною кожної мови є певна функціональна одиниця, яка має безліч зв’язків з іншими мовними частинами, які, у свою чергу, формують мовну систему. Так, в кожній мові існує своя оригінальна фразеологія, що пов’язано із неповторністю побуту, звичаїв, культури та й загалом ментальності народу. Фразеологізми, як функціональні одиниці фразеології, є невід’ємною частиною мови, вони надають мові експресивності, образності та колоритності. Вони не тільки відображають побут, а й є джерелом вивчення словесних і естетичних цінностей. Науковці, в залежності від компонентного складу фразеологізмів, розрізняють такі види фразеології: флористична (із назвами квітів), нумеративна (із назвами чисел), зоофразеологія (із назвами тварин), соматична (із назвами частин людського тіла) та інші. У даній роботі розглядатиметься англійська фразеологія з соматичними компонентами hand, head, face, nose, neck, foot, eye, її переклад, особливості вживання та відповідність українським фразеологізмам.
Фразеологія привертає дедалі більшу увагу мовознавців та дослідників у сфері лексикології, але є ряд питань, на які науковці не дають однозначної відповіді. Такими є питання про обсяг та завдання фразеології, основні поняття, класифікацію фразеологізмів та їх особливості. Дослідженню проблемних завдань фразеології присвячено багато праць, серед яких основними можна вважати наукові доробки В.В. Виноградова, Ш. Баллі та А.В. Куніна, О.М. Пазяк та О.А. Сербенської, які дали визначення широкого та вузького розуміння фразеології. У даній роботі буде використано не лише номінативні форми, тобто словосполучення, які використовуються у вузькому розумінні фразеології, а й фразеологічні сполучення і стійкі фрази (прислів’я, крилаті вирази, фрази-привітання тощо, які нерідко виходять за межі словосполучень, тобто є реченнями), які належать до широкого розуміння поняття фразеології.
До питань, зокрема, соматичної фразеології або фразеологізмів із соматичними компонентами, що є темою даного дослідження, зверталися такі науковці як Ш. Баллі (походження фразеологізмів), І. Білкова (порівняння англійських та чеських фразеологізмів з соматичними компонентами) та інші.
Для визначення особливостей вживання (функціонування) англійських фразеологізмів з соматичними компонентами hand, head, face, nose, neck, foot, eye ФО* було умовно поділено на чотири групи в залежності від значень, які вони реалізують. Першу групу складають ФО, що позначають риси характеру людини, другу ─ ФО, які позначають розумові здібності, до третьої групи належать соматичні ФО на позначення зовнішності людини, четверту ─ складають соматичні ФО, що позначають людську діяльність. Для зручності опису їх розглянуто в окремих підрозділах.
Актуальність цієї роботи полягає у з’ясуванні особливостей функціонування англійських фразеологізмів з соматичними компонентами hand, head, face, nose, neck, foot, eye оскільки ця проблема є недостатньо вивченою у фразеології. Для успішного розв’язання цієї проблеми, вважаємо за доцільне залучити до аналізу відповідний український фразеологічний матеріал.
Об’єктом дослідження є фразеологізми з соматичними компонентами hand, head, face, nose, neck, foot, eye які зафіксовані у словниках: „Oxford Advanced Learner’s Dictionary”, „Chamber’s Dictionary of Phrasal Verbs” та „Cambridge International Dictionary of English”, а також у словниках: „Англо-русский фразеологический словарь” (А.В.Кунін), „Англо-український фразеологічний словник” (К.Т.Баранцев), „Учебный словарь современного английского языка „ (А. В. Хорнби).
В результаті використання методу суцільної вибірки фразеологічного та ілюстративного матеріалу створена картотека, що налічує понад сто ______________________________________________
* ФО (фразеологічна одиниця), усталений вираз, стійке словосполучення, фразеологізм- терміни розглядаємо як синоніми

англійських ФО з досліджуваним компонентами hand, head, face, nose, neck, foot, eye.
Предмет дослідження – семантика ФО з соматичними компонентами hand, head, face, nose, neck, foot, eye та їх функціонування. Об’єкт та предмет даної роботи потребує визначення мети.
Мета кваліфікаційної роботи – визначити властивості, особливості значень та функціонування стійких словосполучень з досліджуваними соматичними компонентами, що зафіксовані в основних лексикографічних джерелах. Досягнення мети дослідження передбачає вирішення таких завдань:
– розглянути загальні питання фразеології;
– визначити теоретичну основу ФО та особливості їх функціонування в мові;
– відібрати ФО з соматизмами hand, head, face, nose, neck, foot, eye зафіксовані у вищезгаданих виданнях;
– поділити стійкі словосполучення з соматизмами hand, head, face, nose, neck, foot, eye на групи в залежності від їх значення;
– проаналізувати фразеологізми з досліджуваними соматичними компонентами й визначити особливості їх функціонування.
У ході дослідження було використано такі методи дослідження: метод суцільної вибірки, контекстуального аналізу, зіставний метод та метод логічного опису. Метод суцільної вибірки застосовано для виокремлення ФО з соматичними компонентами hand, head, face, nose, neck, foot, eye із згаданих словників; методи контекстуального та логічного опису – для виявлення специфіки функціонування усталених виразів з соматизмами hand, head, face, nose, neck, foot, eye в англійській мові; зіставний метод – для співставлення особливостей функціонування англійських та українських ФО.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що розглядаються англійські соматичні ФО, які, за нашими даними, ще не були виокремлені в дослідженнях і є недостатньо вивченими, хоча англійські фразеологізми є об’єктом багатьох досліджень сучасної лінгвістики.
Основні положення, матеріали та результати дослідження можуть бути використані у навчальній роботі: при вивченні англійської мови, лексикології та фразеології як окремої мовознавчої дисципліни. Особливе значення має зібраний ілюстративний матеріал, який може бути застосований у лексикографічних розробках – при укладанні двомовних фразеологічних словників. Знання значень англійських ФО з соматичними компонентами hand, head, face, nose, neck, foot, eye та їх перекладу на українську мову полегшить переклад та розуміння англійських та американських творів, написаних мовою оригіналу, де використані дані вирази. У цьому і полягає практична цінність дослідження.
Структура кваліфікаційної роботи підпорядкована меті й завданням дослідження та передбачає вступ, в якому обґрунтовується актуальність теми, формулюється об’єкт, предмет та мета дослідження; основна частина, яка складається з двох розділів (у першому розділі подано теоретичне обґрунтування проблеми, а у другому поміщено опис практичної частини); висновки, в яких інтерпретуються результати дослідження; список використаної літератури, додаток.

1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.

2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файла, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.

3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів. В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Функціонуваня соматичних фразеологічних одиниць на позначення характеристик людини”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

thirteen + four =

грн.
© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
payment
Кнопка звʼязку
Замовити дзвінок
Повідомлення успішно відправлено
Ми перетелефонуємо вам найближчим часом.