Концепт добро в англомовній картині світу на прикладі євангелії від Луки

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Філологія

ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПТУ «ДОБРО»…………………………………………………….…………………….6
1.1 Концепт як об’єкт дослідження в науці про мову………………………………….…………………………………….6
1.2 Поняття «ДОБРО» в англійській мові………………………………….9
РОЗДІЛ 2 Концепт «добро» в англомовній картині світу на прикладі євангелії від луки………………………………………………………….18
2.1 Лексичне вираження концепту «ДОБРО» в англомовному тексті Євангелія від Луки………………………………………………………….……18
2.2 Різні виміри «ДОБРА» в Євангелії від Луки……………………….….27
ВИСНОВКИ………………………………………………………..…..…………31
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………….………..35

Вступ
Дана робота досліджує зміст та засоби вербалізації концепту «ДОБРО» в англомовній картині світу на прикладі Євангелії від Луки.
Поняття добра вивчається лінгвістикою, філософією, етикою, і історія його аналізу сягає античних часів. Проте і сьогодні це поняття залишається темою для обговорення.
Актуальність обраної теми визначається тим, що ДОБРО як одна з фундаментальних цінностей входить в центральну частину мовної картини світу. З’ясування його змістовної, мовної сторін і функціонування потребує використання новітнього підходу. Існує потреба у визначенні змісту концепту «ДОБРО» і категоріальних структур, згрупованих навколо нього і виражених засобами англійської мови. Обрана тема є актуальною для лексикології, оскільки розглядає іменники, прикметники і прислівники, за допомогою яких вербалізується концепт «ДОБРО» в англомовній картині світу.
Поняття «ДОБРО» широко вивчається сучасними мовознавцями, і ця тема знайшла своє дослідження в працях Ю. С. Степанова («Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования»), В. І. Красика («Языковой круг : личность, концепты, дискурс »), В. А. Маслової («Когнитивная лингвистика»), Н. В. Гришкової («Концепт як мовно-культурний феномен»), О.О. Потебні («Мысль и язык») та багато інших. Ці дослідження дозволяють вважати цінності, до яких належить «ДОБРО», базою для побудови концептуальної картини світу. Таким чином, утворено передумови для цілісного опису вербалізованого концепту «ДОБРО» у поєднанні його різних аспектів.
Об’єкт дослідження представлений лексичними засобами номінації концепту «ДОБРО» в Євангелії від Луки.
Предметом дослідження є лінгвокогнітивні характеристики ДОБРА як концепту і категорії в англомовній картині світу, представлені в Євангелії від Луки.
Мета роботи полягає у визначені лексичних засобів, що вербалізують концепт «ДОБРО» в англомовній картині світу. Для досягнення цієї мети було поставлено наступні завдання:
– філософський, етичний, культурологічний і лінгвістичний зміст поняття, що лежить в основі концепту «ДОБРО»;
– визначити основні способи реалізації концепту «ДОБРО» в англійській мові на основі тексту Євангелії від Луки;
– встановити особливості номінації концепту «ДОБРО» а англомовному дискурсі.
Методи дослідження включають
• критичний аналіз наукових джерел з даної теми
• метод дистрибутивного аналізу
• статистичний метод
• валентнісний метод
• метод контектологічного аналізу
Практичне значення даної роботи полягає в тому, що її результати можуть бути використані студентами у вивчені курсу лексикології, зокрема у розділах «лексична семантика» і «синонімія», в лексикографічній практиці, в спецкурсах з лінгвістики.
Апробація. Основні положення курсової роботи були оприлюднені у доповіді на регіональній підсумковій студентсько-викладацькій конференції «Дні науки» в НаУ “Острозька академія” (березень 2011 р., м. Острог).
Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів,висновків та списку використаної літератури. У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, формулюються об’єкт, предмет, мета та головні завдання дослідження, вказуються методи, які були використані у роботі, а також практичне значення даної роботи, подаються апробація і структура роботи.
У першому розділі роботу розглядається теоретичні аспекти дослідження проблеми. Розділ складається з двох підрозділів, перший з яких дає аналіз наукових джерел з даної теми, розкриває концепт «ДОБРО» з філософської етичної, культурологічної і лінгвістичної сторін. Другий підрозділ розкриває засоби вербалізації концепту «ДОБРО» в англомовній картині світу.
У другому розділі, який теж складається із двох підрозділів, була здійснена спроба лінгвістичного аналізу тексту Євангелії від Луки з метою дослідити лексичні засоби вираження поняття «ДОБРО», дати їм кількісну і якісну характеристики.
У висновках проводяться підсумки дослідження.
Список використаних джерел налічує 15 позицій, 3 з яких є англомовними.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Концепт добро в англомовній картині світу на прикладі євангелії від Луки
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь