Мовні засоби вираження емоцій у тексті

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Філологія

ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕМОЦІЙ, ЇХ ВИДИ, РОЛЬ ТА ФУНКЦІЇ ……………………………………………………………………….6
1.1 Емоції і їх вплив на стан людського організму……………………….6
1.2 Мова та емоціїї…………………………………… ………………………..13
РОЗДІЛ 2 МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙ У КНИЗІ STEPHENIE MEYER “BREAKING DAWN”…………………………………………………………….16
2.1 Лексичні, семантичні, стилістичні та синтаксичні мовні одиниці на позначення емоцій у творі………………………………………………………….16
2.2 Контент-аналіз як психолінгвістичний метод дослідження………….18
2.3 Негативні і позитивні мовні одиниці як засіб впливу на читача та відображення стилю автора…………………………………………………………………..20
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………. 26
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………..28

ВСТУП
Мова і емоціїї – дві найдзвичайно важливі категоріїї існування у сучасному світі. Мова, як основний засіб спілкування та передачі інформації, може бути усною та писемною, тобто одним з її різновидів є текст. Не зважаючи на стиль, до якого він належить, текст завжди має очевидний і прихований зміст та обов`язково, свідомо чи несвідомо, впливає на читача, викликаючи певні емоції. Тому дослідження ролі та функцій мовних засобів, що ці емоції виражають є досить актуальним на сьогоднішній день, адже, дізнавшись мету вживання автором тих чи інших емотивних мовних одиниць, можна з`ясувати способи підсвідомого впливу автора на розум та емоції читача, виявити особливості та специфіку особистого стилю автора та його психіки.
Об’єктом дослідження є четверта частина популярного молодіжного роману Stephenie Meyer “Twilight” “Breaking Dawn”.
Предметом дослідження є мовні засоби вираження емоцій у книзі Stephenie Meyer “Breaking Dawn”.
Мета полягає в дослідженні лексичних, синтаксичних, семантичних та стилістичних засобів вираження емоцій у книзі Stephenie Meyer “Breaking Dawn”.
Відповідно до визначеної мети необхідно вирішити такі завдання:
1. Детально проаналізувати текст твору
2. З’ясувати наявність у ньому мовних засобів, що виражають емоції
3. Структурувати віднайдені одиниці за їх мовними характеристиками
4. Підрахувати кількість негативних та позитивних одиниць кожної категорії
5. Знайти відсотковий коефіцієнт вживання позитивних та негативних мовних одиниць
6. Проаналізувати отримані результати.
У дослідженні використано метод контент-аналізу, який застосовується у якісному вивченні систематичного та об’єктивного опису та класифікації вираженої або прихованої інформації тексту, шляхом підрахунку частоти присутності в тексті слів або виразів, які потім групуються в категорії за певними ознаками та властивостями [16]. Це метод якісно-кількісного аналізу змісту тексту з метою подальшої інтерпритації виявлених числових закономірностей. Він полягає в систематизованій фіксації і квантифікації одиниць змісту в досліджуваному матеріалі, проведення контент-аналізу вимагає дотримання вимог до організації його етапів і процедур. Найважливішим є визначення категорій аналізу – ключових елементів, що реєструються відповідно до завдань. Цей метод широко застосовується, не лише у психолінгвістиці, а й у соціології, порлітології, психодіагностиці тощо.
Огляд критичних джерел. Проблеми зв’язку мови та емоцій завжди цікавили дослідників різних поколінь, а тому існує надзвичайно велика кількість праць, присвячених психолінгвістиці, зокрема розляду питань вираження емоцій у мові. Серед них такі відомі вчені як Ш.Баллі, М.Бреаль, В.Гіннекен та інші.
В.І. Шаховський у своїй статті «Що таке лігвістика емоцій» виділяє наступні проблеми лінгвістики емоцій: типологія емотивних знаків, комунікація емоцій, національно-культурна специфіка вираження емоцій, критерії емотивності мови та її знаків, співвідношення лінгвістики і паралінгвістики емоцій, вплив емансипації емоцій на мовні процеси, емоційне забарвлення тексту, емотивно-семантичний простір мови та мовної особистості,лексикографія емотивності і вираження чужих емоцій. Спираючись на дослідження своїх попередників, Шаховський стверджує, що ємотиологія як наука стрімко розвивається і постійно здобуває нові досягнення в дослідженнях емотивної мови.
Той же Шаховський у своїх подальших працях таких як «Значення і емотивна валентність мови», «Емоції – думки в художній комунікації», «Категоризація емоцій в системі мови» зазначає риси та ознаки розвитку емитиології, серед яких виділення специфічного типу валентності – емотивної валентності, процедура емоційних прирощень до емотивної семантики мови, виявленняфактів емоційних домінантів тексту, встановлення категоріальності емотивності мови та поява таких напрямів як лінгвокультурологія емоцій, гендерна емотиологія, емотивність тексту, когнітивно-дискурсивна емотиологія, концептологія емоцій та інші.
Структура роботи. Робота складається із вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури. У вступі визначена мета і завдання дослідження, предмет і об’єкт, наведений огляд критичних джерел, а також актуальність даного дослідження. У першому розділі наводиться загальна характеристика емоцій та їх безпосередній зв’язок з мовою. У другому розділі досліджуються мовні засоби вираження емоцій на прикладі роману Stephenie Meyer “Breaking Dawn”. У висновках наводяться результати проведеного дослідження. Список літератури нараховує 30 джерел.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Мовні засоби вираження емоцій у тексті
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь